WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особистість в сфері правозахисної діяльності - Реферат

Особистість в сфері правозахисної діяльності - Реферат

процесами гальмування в корі головного мозку, які появляються одразу ж після події під впливом сильного подразника, яким може бути акт злочинної поведінки. І лише після згасання цих процесів загальмовані сліди починають відновлюватись в свідомості. Тому повторні допити свідків, потерпілих з інтервалом в декілька днів або більше часто дають позитивні результати.
Англійський психолог Ф.Ч. Бартлетт встановив закономірності, які впливають на перекручення сприйнятих образів при передачі перцептивної інформації людьми один одному в процесі їх спілкування між собою. Кожен дослід з певною постійністю підтверджував тенденцію пропускати обстежуваними деякі значні деталі. В процесі добросовісного відтворення виявилась велика кількість неточностей відносно розміщення предметів, відбувалось їх зміщення до центру, Спостерігалась велика плутанина і забування якісної характеристики предметів, особливостей їх кольору, розміру і форми. При відтворенні фраз помічались перекручення формулювань. Звідси висновок - запам'ятовування з відтворенням є здебільшого реконструкцією ніж точним відтворенням. Ця закономірність відтворення е однією з причин появи чуток, формування помилкових думок, добросовісних помилок!!!!! свідків.
У деяких осіб в процесі відтворення може проявлятись така якість як схильність до фантазування, тобто прагнення свідомо і несвідомо доповнити образи, що запам'ятались елементами видумки. Це явище частіше спостерігається в неповнолітніх, особливо у малолітніх свідків. Негативно впливає на процес відтворення навіюваність, піддатливість суб'єкта чужому впливу без достатньо критичного ставлення до фактів і подій.
На якість відтворення мають також вплив і об'єктивні фактори: обстановка в якій відбувається допит, формулювання запитань слідчим тощо.
Під час розслідування злочинів слідчому потрібно допитувати людей з порушенням пам'яті (амнезія). Частіше спостерігаються порушення пам'яті на поточні події у людей похилого віку. Проте, це не є абсолютним правилом. Серед них є люди, що ведуть активне, творче життя, які зберігають добру професійну пам'ять,
Серйозний, руйнівний вплив на пам'ять мають травми головного мозку наприклад, при автомобільних аваріях. Внаслідок цього події, які передували травмі і були за нею, в пам'яті повністю або частково втрачаються. Як правило травма черепа з втратою свідомості викликає повне забування того, що їй передувало (ретроградна амнезія і тих подій, які були за нею (антероградна амнезія).
0.Р. Лурія описав випадок з мотоциклістом, який потрапив в аварію на 78 кілометрі шляху. В результаті травми з його пам'яті випали всі спогади починаючи з 64 кілометра шляху якщо врахувати, що швидкість його руху була 60 км/год., тоді виходить, що травма призвела до втрати слідів в пам'яті за 10-15 хвилин до аварії. На цій підставі вчений прийшов до важливого для слідчої практики висновку: людині потрібно 10-15 хвилин щоб сліди пам'яті міцно закріпились, або "консолідувались".
в) МИСЛЕННЯ ТА МОВА. ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА.
Завдяки мисленню ми думаємо про предмети, явища за їх зовнішніми проявами. Наприклад, не знаючи ще про те хто скоїв злочин, слідчий при огляді місця пригоди за результатом злочинної діяльності опосередковано складає думку про можливі властивості злочинця, визначає коло осіб, які можливо причетні до злочину.
Мислення появляється тоді коли в створеній проблемній ситуації виникає задача, яка не має готового рішення. Така задача може виступати як ціль діяльності, наприклад, задача - розкрити злочин, встановити істину за справою. Щоб мислення активізувати, потрібна відповідна мотивація мислительної діяльності. І чим вона сильніша, тим більш продуктивним є мислення.
Багато питань в розв'язанні яких беруть участь юристи мають гостроконфліктний характер. Все це безумовно не може не мати певного впливу на характер мислення юриста. Назвемо основні якості якими воно повинно характеризуватись.
- пізнавальна активність, легкість генерування ідей;
(Слідчий намагається знайти докази, висуває ідеї. Уміння і бажання глянути на подію, яку розглядають під різним кутом зору, проаналізувати різні варіанти пояснення цього явища).
- глибина, ширина мислення;
(якщо юрист не звик глибоко вникати в справу, яку досліджує у нього виробляється поверхове ставлення до справи. При відсутності широти мислення, затративши багато часу і сил на вивчення окремих, не головних питань, можна пропустити головне),
- прогностичність, рефлексивність мислення;
(юрист завжди передбачає наслідки своїх дій, прогнозує можливу поведінку учасників процесу, інших осіб, які зацікавлені в результатах розгляду справи, готує контрдоведення, аргументи, передбачивши заздалегідь додаткові, компромісні варіанти).
- гнучкість, рухливість мислительних процесів;
(якщо юрист володіє гнучкістю, критичністю може своєчасно помітити допущені помилки і швидко перебудуватись у своїй пошуковій діяльності відмовившись від попередніх стереотипів мислення).
- самостійність мислення;
(здатність помічати недосліджені питання, по-новому глянути на встановлені факт, давши їм відповідну правову оцінку).
г) УЯВА
Уява спрямована на розкриття злочину коли відсутність вичерпної інформації, невизначеність ситуації спонукають її до мисленної реконструкції механізму скоєного злочину, образу розшукуваного злочинця. За допомогою уяви, яка може компенсувати недостатність даних, слідчому вдається активізувати мислення, знаходити правильні рішення, прогнозуючи кінцеві результати своїх дій.
Уява є:
1- активна (творча);
2 - пасивна (відтворююча).
У свідків під час допиту функціонує, як правило, активна уява, яка спрямована на створення образів, уявлень тих осіб, фактів, явищ, які вони спостерігали в минулому. Якщо ці образи відповідають сприйнятим об'єктам, покази свідків мають велику цінність для встановлення істини і є доказом усправі,
Іноді уява буває настільки активною, що у свідків починає проявлятись схильність до фантазування, В юридичній психології це поняття розуміють як непереднамірене (ненавмисне) відтворення свідком образів, які не відповідають тим об'єктам, які вони сприймали. Таке фантазування проявляється частіше у дітей через особливості розвитку їх психіки. У дорослих це спостерігається у свідків, які намагаються надати допомогу слідству, суду.
Найбільш розповсюдженою формою неправильної уяви у потерпілих та осіб, які пережили страх, афект тощо, є гіперболізація сприйнятого, яка виражається в перебільшенні, зміні розмірів, форми та інших якостей об'єкта. Наприклад, люди на яких скоєно напад, часто перебільшують зріст, силу злочинця та інші особливості.
Активна, творча уява - це професійно важлива якість особистості юриста. Наприклад, оглядаючи місце пригоди слідчий повинен уявити собі, що тут могло відбутись, як поводились учасники злочинної події. Якщо невідомим є той хто винуватий, тоді за окремими слідами слідчий намагається створити собі його образ, щоб потім більш цілеспрямовано вести його розшук.
Також активно проявляє себе уява при підготовці до обшуку та під час його проведення, коли слідчий намагається створити загальну картину приміщення, яке обшукує тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...