WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державна власність: ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи - Реферат

Державна власність: ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи - Реферат

змісту, механізму й форм її реалізації, що пов'язане, на їх думку, зі змінами структури суб'єкта акціонерної власності: через еволюцію від одиничного до асоційованого [10, с. 48]. С. Мочерний нагадує, що ще на початку XX століття Т. Веблен радив передати управління корпораціями технічним спеціалістам, а Дж. Гелбрейт у 60-х р. минулого століття обґрунтував концепцію техноструктури корпорації [11, 57]. Очевидно, це був початок досліджень економіки знань. О. Канов, пропонуючи власний погляд на моделі розвитку державної власності, зазначає: "Взаємозв'язок між розширенням економічної діяльності держави і якісною та кількісною слабкістю національного приватного сектора - це основна причина перетворення держави на великого власника...", з чим важко не погодитися. І далі підкреслює, що державна власність не є феноменом капіталізму чи соціалізму, атрибутом відсталості чи прогресу - вона є формою існування продуктивних сил суспільства, що врегульовує проблеми економічної структури суспільства і має величезний потенціал [12; с.76, 79].
Можна припустити, що саме через розвиток державно-корпоративної власності будуть створюватися умови спочатку для її перетворення на суспільну у значенні загальнонародної, а у далекій перспективі - умови її відмирання як такої. Можна висловити припущення про повну відсутність відносин власності в інформаційному суспільстві. Чи не те саме мав на увазі К. Маркс, коли писав про одну величезну фабрику майбутнього?
ВИСНОВОК
Розгляд докапіталістичного періоду розвитку людства виявив причини появи державної власності та її матеріально-речового наповнення, що є підставою для ствердження про історичний процес її формування.
Зростання ролі державної власності пов'язано з переходом до монополістичного капіталізму й особливо до ДМК, де відбувається зрощування власності приватних монополій з державними структурами.
За сучасних умов державна власність по суті панує в таких важливих галузях і сферах економіки розвинутихкапіталістичних країн (крім США і Японії), як електроенергетика, нафтогазова промисловість, суднобудівництво, залізничний та авіатранспорт, телекомунікації, поштовий зв'язок, а у деяких країнах (Австрія, Великобританія, Франція) і у вугільній промисловості. Незважаючи на хвильові періоди націоналізації і денаціоналізації об'єктів власності у зазначених країнах, державі належить до 75% їх загального обсягу виробництва.
За часів практичного соціалізму всеосяжне здержавлення відносин власності було виправданим як теорією марксизму, так і практикою функціонування економіки, хоча й з деякими відхиленнями в країнах соціалістичної системи господарювання.
Сучасні концептуальні підходи до державної власності базуються як на теорії прав власності (неокласичний напрямок), так і на теорії розмежування економічного змісту відносин власності і правових форм їх реалізації (марксизм, новий інституціоналізм).
Оскільки досліджуються проблеми саме державної власності, яку звинувачують у монополізмі, то в статті проведено зіставлення основних характеристик державної і приватної монополії, в результаті якої встановлені переваги першої порівняно з другою. Критерій такого визначення містить проблеми: розрахунки економічної ефективності; розрахунки того, яка з монополій забезпечує більш сприятливі умови життєдіяльності людини; встановлення оптимальних меж державної власності та
її майнового наповнення, розрахунки ефективності інвестування виробничих і соціальних об'єктів власності з позиції задоволення суспільних потреб. Натомість встановлено, що слід виходити з тієї реальної допомоги, яку надає держава ринковим важелям у єдиному механізмі регулювання економіки.
У ході дослідження виявилися дещо нові підходи до акціонерної і корпоративної власності та ролі держави в їхньому подальшому розвитку. Авторська концепція зводиться, по-перше, до визначення відмінностей між ними та доцільності їх розмежування, по-друге, до з'ясування шляхів і напрямів впливу на них державної власності. Такий аналіз дозволив виявити причини розповсюдження акціонерної власності в Україні і встановити її статус як колективної форми власності через такі аргументи, як генетичний фактор, відсутність національного капіталу на початку роздержавлення державного майна та непопулярність ідеї приватної власності.
Установлено ланцюжок еволюції відносин і форм власності, за яким корпоративну власність слід вважати розвинутішою і досконалішою порівняно з акціонерною, яка має перспективу переростання в державно-корпоративну власність, що означає процес її соціалізації. На підставі думок інших авторів підтвердилося положення, що державна власність є такою формою розвитку продуктивних сил суспільства, що спроможна вирішувати проблеми його сучасної економічної структури (ринкової економіки за визначенням) і має чималий потенціал подальшого розвитку на шляху до інформаційного суспільства.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. - К. Маркс, Ф. Энгельс. - Соч. 2-е изд. - М., 1961. - Т. 21. - С. 23-178.
2. Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование экономики: методология и теория: Монография. - Донецк.: УкрНТЭК, 2001. - 330 с.
3. Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. - - М.: Прогресс. - 1980. - Т.1. 495 с.
4. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. - М.: ИНФРА, 1997. - 720 с.
5. Тарасенко Г. Д., Пенькова И. В. Роль государства в информационном обществе // Социальная экономика. - 2004. - № 1-2. - Изд-во ХНУ. - С. 192-197.
6. Головінов О. Виникнення держави й еволюція поглядів на її економічну роль // СХІД. Аналітично-інформаційний журнал. - 2004. -№ 5 (63). - С. 32-36.
7. Galbraith J. K. Economics and public purpose. - Boston. - 1973. - 432 p.
8. Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці // Економіка України. - 2003. - № 2. - С. 57-64.
9. Наливайченко С. П. Переваги переходу до державно-корпоративної економіки. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2001. - № 5. - С. 17-22.
10. Рыбалкин В., Мамичева Л. Акционерная собственность - внутренняя основа формирования социального рыночного хозяйства // Экономика Украины. - 1998. - № 2. - С. 45-52.
11. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9. - С. 52-58.
12. Канов О. Моделі розвитку державної власності: історичний досвід XX ст. // Економіка України. - 2004. - № 4. - С. 72-79.

 
 

Цікаве

Загрузка...