WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий захист працівників податкової служби - Реферат

Правовий захист працівників податкової служби - Реферат

властивостей автоматичного виконання, можна вважати, що у процесі навчання досягнуто певного результату. Чим більшу кількість законних і відповідно адаптованих дій вдається зробити автоматичними, тим більше часу у працівників залишається для оцінки ситуації, прийняття правильного рішення, що, у свою чергу, може зберегти йому здоров'я або навіть життя.
Розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, не нижчому межі ма-лозабезпеченості.
Сьогодні спеціалісти Міністерства праці та соціальної політики України опрацьовують механізм поетапного збільшення мінімальних та максимальних розмірів пенсій; забезпечення призначення пенсій залежно від минулої трудової діяльності.
Принцип солідарності. Солідарність як етичний принцип, вимагає від працюючих фінансового забезпечення тих, хто вже втратив працездатність. Нове покоління працюючих відраховуватиме кошти на пенсійнезабезпечення громадян, яких воно змінило на виробництві. Це є суто пенсійні кошти. Отже, існує своєрідний "договір поколінь": молоді - літнім, і так безперервно здійснюється перерозподіл коштів від працездатних непрацездатним. Але цей зв'язок поколінь є лише частиною загального принципу солідарності. До його змісту входить також перерозподіл коштів між галузями економіки і регіонами, між переробними і сировинними галузями регіонами-донорами та іншими галузями.
На перспективу ставиться питання про залучення частини страхових внесків на накопичувальні пенсійні рахунки застрахованих осіб та здійснення пенсійних виплат з цих рахунків залежно від розміру накопичень.
Соціальне забезпечення за рахунок Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, коштів державного та місцевих бюджетів. Соціальне забезпечення в Україні здійснюється із коштів Пенсійного фонду, що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.92. № 39.
За рахунок Фонду соціального страхування надаються: допомога по вагітності і пологах; допомога при народженні дитини та інші.
Через державний бюджет виплачується державна соціальна допомога, адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.
За рахунок місцевих бюджетів надається допомога з догляду за дитиною, допомога на неповнолітніх дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе тощо.
Принцип здійснення соціального захисту державними органами. В Україні створено єдину систему пенсійного забезпечення. Це проявляється, насамперед, у тому, що виплата пенсій практично всім категоріям пенсіонерів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України і частково дотацій з державного бюджет)', які виділяються на пенсійне забезпечення. Єдина система передбачає централізоване правове регулювання, що гарантує на всій території країни рівні умови та норми, однакові можливості здійснення громадянами України одного з найважливіших соціальних прав.
Держава встановлює підстави і види пенсійного забезпечення, визначає порядок і умови призначення пенсій, джерело фінансування, створює систему органів, через які вирішуються питання соціального захисту, і все це закріплює в законодавчих актах.
Основні функції щодо соціального захисту виконують органи соціального захисту чи Пенсійного фонду України. В їх компетенції перебувають питання призначення пенсій, надання пільг і переваг ветеранам війни і праці, організації соціальної допомоги сім'ям з дітьми, одиноким і літнім громадянам. На них покладено обов'язки з матеріально-побутового обслуговування і працевлаштування інвалідів, розгляд звернень громадян із винесенням рішень, роз'яснення законодавства, що мають обов'язковий характер для підприємств і організацій, які застосовують норми пенсійного права, та інші питання соціального захисту пенсіонерів.
Поряд з органами соціального захисту населення, питаннями пенсійного забезпечення займаються органи Міністерства оборони, Служба Безпеки, Міністерства внутрішніх справ і державної податкової служби України. Вони беруть участь у пенсійному за безпе-ченні категорій осіб, які проходили службу в цих органах.
Єдиним органом законодавчої влади в державі є Верховна Рада України. Вона приймає закони про основи соціального захисту населення, форми і види пенсійного забезпечення, затверджує основні показники бюджету Пенсійного фонду, які включаються до Державного бюджету, визначає розмір (тариф) обов'язкових страхових внесків підприємств, організацій і громадян.
Систему органів державної виконавчої влади представляють цен-тральні органи та місцеві державні адміністрації. Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До його відання належать питання, пов'язані з реалізацією та виконанням гарантій, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення. Кабінет Міністрів видає підзаконні нормативні акти з питань здійснення соціального захисту.
Єдиним із центральних органів державної виконавчої влади, що здійснює функції управління соціальним захистом у країні, є Міністерство праці та соціальної політики України, підвідомче Кабінету Міністрові, на яке покладено завдання втілення в життя єдиної державної політики у сфері соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких, непрацездатних громадян, які потребують підтримки з боку держави .
Коло повноважень Міністерства праці та соціальної політики досить широке. Однак більшість із них виконується через систему обласних, районних (міських) управлінь праці та соціального захисту населення, що входять до складу місцевих державних адміністрацій чи міськвиконкомів за принципом подвійного підпорядкування.
Управління районної (міської) ланки, будучи низовим органом у системі соціального захисту населення, безпосередньо пов'язані з громадянами, які потребують соціального захисту і пенсійного забезпечення; тісно співпрацює із відповідними державними органами в цій галузі. Саме в цій ланці управління іде найважливіша оперативна робота з питань соціального захисту населення. Тому йому властиві ті ж принципи, які характерні для управління взагалі, хоча і тут є свої специфічні особливості. Його діяльність повинна базуватись, передусім, на принципі законності, що є конституційним і випливає із ст. 8 Основного Закону України. Суть цього принципу полягає в тому, що всі органи соціального захисту населення і всі посадові особи повинні здійснювати свої функції відповідно до законів України, неухильно захищаючи конституційні права громадян.
Принцип охорони права громадян на соціальний захист. Під охороною права громадян на соціальний захист розуміють кошти, спрямовані, по-перше, на матеріальне

 
 

Цікаве

Загрузка...