WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий захист працівників податкової служби - Реферат

Правовий захист працівників податкової служби - Реферат

діями створює сприятливу ситуацію для виникнення загрози його життю, здоров'ю та інтересам.
Таким чином, з метою вдосконалення правової захищеності пра-цівників державної податкової служби необхідно передбачити:
- розробку принципів, мети, змісту, форм та методів роботи щодо профілактики, мінімізації, компенсації та корекції можливих фізичних, психічних, соціальних відхилень у працівників податкової служби;
- вивчення несприятливих факторів та небезпечності у діяльності працівників податкової служби, визначення можливостей суспільства, держави, певних інститутів по їхмінімізації, компенсації та корекції їх впливу на розвиток особистості працівника;
- розробку комплексу заходів та рекомендацій щодо профілактики перетворення віктимних особистостей у жертви не сприятливих умов життєдіяльності;
- надання допомоги працівникам податкової служби по корекції самосприйняття та самоусвідомлення в питаннях особистої безпеки.
Управлінські рішення, плани щодо забезпечення безпеки особового складу повинні включати:
- розробку інструкцій, алгоритмів поведінки працівників податкової служби у несприятливих ситуаціях, зокрема, під час затримання озброєних злочинців, звільнення заручників, діях у Невідомій, неясній ситуації, де можлива загроза особистому життю;
- систематичну перевірку готовності особового складу податкової служби до виконання обов'язків в умовах підвищеного ризику для життя та в екстремальних ситуаціях;
- організацію початкової та службової підготовки за місцем служби, підвищення рівня професійної майстерності, спеціальної та фізичної підготовки особового складу податкової служби, збільшення практичних занять, тренувань, навчань з відпрацюванням дій, передбачених заходами особистої безпеки;
- дотримання правил порядку дій учасників проведення занять, тренувань, особливо при застосуванні зброї, імітаційних засобів, спеціальних засобів сльозоточивої, світло-шумової і руйнівної дії;
- вміння користуватись приладами радіаційної, хімічної розвідки, дозиметричного контролю, засобами захисту органів дихання та шкіри в осередках хімічного забруднення;
- закріплення на постійне й тимчасове носіння зброї працівникам податкової міліції, вміння володіти нею та знання законних підстав для її застосування;
- перевірки додержання дорожньо-транспортної дисципліни працівниками податкової служби, запобігання дорожньо-транспорт-пих пригод за участю особового складу;
- цільове використання коштів на обов'язкове страхування працівників податкової служби;
- аналіз та вжиття відповідних заходів щодо злочинних намірів відносно працівників податкової служби, членів їх сімей, порядок використання наявної інформації з метою профілактики таких пра-вопорушень;
- здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів для розкриття злочинів, вчинених відносно працівників податкової служби, для викриття і затримання осіб, які скоїли такі злочини;
- забезпечення особового складу податкової міліції сучасними спеціальними засобами захисту, зброєю, набоями, спорядженням;
- забезпечення якісного відбору кадрів у державну податкову службу, виявлення осіб психологічно нестійких у стресових ситуаціях, з недостатніми адаптаційними можливостями до ситуацій, пов'язаних з підвищеним ризиком;
- запровадження обов'язкового професійного психофізіологічного відбору кадрів на службу, щорічних психіатричних обстежень з обов'язковим застосуванням діагностики працівників оперативних міліцейських підрозділів;
- вжиття заходів для забезпечення соціального захисту сімей загиблих працівників податкової служби відповідно до чинного законодавства, допомоги працівникам податкової служби, які отримали каліцтва, поранення чи захворіли під час виконання службових обов'язків.
Корисним для підвищення рівня правової захищеності може бути і використання засобів наочної пропаганди (наприклад, плакати з різних аспектів правового захисту та інше). Вони досить активно використовуються у практиці забезпечення безпеки особового складу, наприклад, при проведенні навчань по стрільбі із вогнепальної зброї, навчанні правил безпеки руху, наданні медичної допомоги, прийомам і методам захисту від нападу злочинця. З одного боку, звичайно на плакатах акцентується увага на вузлових аспектах тієї або іншої проблеми правового регулювання особистої безпеки персоналу, і за умов якісного їх оформлення, урахування закономір-ностей дії наочних засобів, продуманого механізму використання, постійного оновлення змісту вони можуть стати дійовим засобом скорочення незаконних та небезпечних дій персоналу. З другого боку, при порушенні вищеназваних та інших умов наочні застарілі та примітивні засоби можуть мати ефект антиреклами: викликають роздратування, а у кращому випадку - їх просто не помічають. Зрозуміло, що наочного пропагандою неможливо замінити всебічні програми правового захисту. Вона повинна використовуватися ра-зом з іншими засобами скорочення небезпечних умов та дій і розглядатися як частина загальної програми.
Розробка і реалізація найдосконаліших заходів правової захищеності не досягне цілі без формування у керівництва почуття відповідальності за життя і здоров'я підлеглих. Практично це почуття відповідальності проявляється, коли керівники особисто займаються проблемами захищеності, обговорюють ці питання на нарадах та зборах колективів, проводять інструктажі з питань безпеки, планують їх у діяльності податкової служби і контролюють їх виконання, беруть участь у програмах підготовки та перепідготовки особового складу податкової служби з питань правового регулювання безпеки праці, подають особистий приклад в уміннях та навичках відповідної поведінки.
Підсумовуючи, зазначимо, що нормативне регулюючі умови про-фесійної діяльності працівників державної податкової служби є комплексним, багатоступеневим процесом, який реалізується на рівні держави, органів податкової служби, кожного працівника.
Обов'язковими елементами цього процесу є аналіз зовнішнього середовища (виявлення стратегічно важливих тенденцій його розвитку, можливих небезпек) та адаптація до нього за допомогою системи розроблених заходів, у тому числі і тих, що були розглянуті вище. Це постійно діючий процес, який супроводжує кожен наступний етап розвитку суспільства і відповідно державної податкової служби, бо вони є його невід'ємною частиною.
Головна мета організації вивчення та оволодіння навиками безпечних дій у відповідних ситуаціях - привчати працівників до виконання норм та правил адаптованої поведінки під час виконання професійних обов'язків, вироблення та закріплення необхідних знань, умінь та навичок. Коли інша дія перетворюється у звичку діяти безпечно і набуває

 
 

Цікаве

Загрузка...