WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки - Реферат

Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки - Реферат

планування, нових науково обґрунтованих підходів. Окрім того, сучасні вимоги соціально орієнтованої економіки потребують впровадження зберігальних і безпечних технологій, що стають нині економічно вигідними. Тому під час реформування Збройних Сил України, правоохоронних органів і спецлужб, а також розроблення механізмів соціально орієнтованої економіки питання про величину вартості життя набуває стратегічного значення.
Аналіз найуживаніших методик оцінки розміру компенсацій для середньостатистичного громадянина засвідчив, що їх можна умовно поділити на дві групи. Основу першої групи (методика, що ґрунтується на визначенні судових виплат; на добровільних виплатах; на економічних оцінках розміру компенсацій в галузях, де використовують джерела іонізуючого випромінювання) становить суб'єктивна оцінка розміру компенсацій, основу другої групи (методика, що ґрунтується на визначенні страхових компенсацій; особистого капіталу; збитків народного господарства; непрямої вартості) - математичний аналіз великої кількості соціально-економічних показників, які використовували для розрахунків.
Водночас швидкість зростання розміру компенсацій, відповідно до кожної методики, що грунтується на математичному аналізі, значно відрізняється. Це пояснюють різною структурою базових показників та особливостями їх формування. Так, ВНП є абсолютно об'єктивним показником, що відображає сукупну вартість продукції галузей матеріального виробництва і сфери послуг у країні та за її межами. Суб'єктивна складова тут відсутня. В обсягах річної зарплати та щорічного сімейного доходу є суб'єктивний чинник, оскільки ці величини, хоча й мають об'єктивне підґрунтя, встановлюються адміністративно. Найбільша частка суб'єктивної складової міститься у показниках, щовикористовували у методиці визначення непрямої вартості, а саме: витрати на лікування, реабілітацію, оздоровлення, профілактику та соціальні компенсації. Ця частка витрат у річних бюджетах держави жорстко адмініструється і до останнього часу фінансувалася за залишковим принципом. Саме цим можна пояснити незначне зростання вартості життя, розраховане за даною методикою (порівняно зі зростанням ВНП). Абсолютна величина зазначених виплат і компенсацій не повною мірою відображає ту частку доходу, що міг би внести до державної скарбниці індивідуум, який втратив працездатність. Тому і розмір компенсацій, розрахований за методикою визначення непрямої вартості, дуже занижений, а саму методику, на наш погляд, не варто рекомендувати для практичного застосування.
Динаміка розміру компенсацій громадян повторює динаміку рівня економічного розвитку країни. Так, останні п'ять років розрахунковий розмір компенсацій стрімко зростає. Різницю у швидкості зростання та абсолютній величині розміру компенсацій, розраховану за методикою визначення збитків народного господарства і методиками визначення страхових компенсацій та особистого капіталу (останні дають близькі результати), можна пояснити тим, що до ВНП, окрім зарплати та соціальних компенсацій, входить виробництво основних фондів та засобів виробництва, а останнім часом має місце позитивна тенденція - прискорення темпів оновлення матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання.
Разом з тим розмір компенсацій, розрахований за різними методиками, відрізняється у 15 - 25 разів, що свідчить про їх нерівноцінність. Найоб'єктивніші результати можна отримати, використовуючи методику визначення збитків народного господарства, тобто беручи за основу збитки держави у разі загибелі громадянина чи втрати ним працездатності.
Автори висловлюють щиру подяку за сприяння в написанні статті старшому науковому співробітнику Інституту проблем національної безпеки Т.О.Федоренко та аспірантці Національної академії державного управління при Президенті України М. Г. Ситник.
Література:
1. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від "суспільства ризику" до громадянського суспільства // Стратегічна панорама. - 2005. - №2. - С. 13 - 26.
2. Демин В. Ф., Сидоренко В. А., Шевелев Я. В. Социально-экономические критерии и показатели безопасности ядерной энергетики // Радиационная безопасность и защита АЭС. Вып. 13. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - С. 19-30.
3. Европейская база данных "Здоровье для всех". - http://www.euro.who.int
4. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-XIV.
5. Илларионов А. Н. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. - 1998. - №10. - С. 35 - 58.
6. Інтернет-статистика.- http://rius.kiev.ua
7. Корчагин В. П., Нарожная В. Л. Экономическая оценка ущерба от людских потерь // Проблемы прогнозирования. - 1998. - № 5. - С. 109-120. - http://www.rada.gov.ua
8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2004 році. - http://www.mns.gov.ua
9. Подузов А. А., Кукушкин Д. К. Шкала эквивалентности как инструмент измерения уровня жизни // Проблемы прогнозирования. - 1999. - № 1. - C. 108-122.
10. Потапов Б. В., Радаев Н. Н. Экономика природного и техногенного риска. - М.: ЗАО ФИД "Деловой экспресс", 2001. - 513 с.
11. Радаев Н. Н. Цена жизни и социально-экономические компенсации // Военная мысль. - 2001. - № 1. - С. 44 - 47.
12. Страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та страхування життя в Україні. Матеріали круглого столу. - http://www.ier.kiev.ua
13. Тер-Акопов А. А. Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой концепции). - М.: Изд - во МНЭПУ, 1998. - 196 с.
14. Трунов И. Л., Трунова Л. К., Востросаблин А. А. Экономический эквивалент жизни человека // Вестник Российской Академии естественных наук. - 2004. - № 4.
15. Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения СССР. - М.: Наука, 1974. - 335 с.
16. Цены на жизнь // Итоги. - 2003. - № 4 (346).
17. Экономическая и национальная безопасность. - М.: Изд-во "Экзамен", 2004. - 768 с.
18. Янчук Н. В., Янчук О. В. Вартість людського життя під кутом зору біоетики. Матеріали III Міжнародного симпозіуму з біоетики. - http://biospace.nw.ru/bioethics
19. GNI per capita 2003, Atlas method and PPP. - http://www.worldbank.org

 
 

Цікаве

Загрузка...