WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки - Реферат

Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки - Реферат

особистого капіталу [14]. Розмір компенсацій визначають як суму річних доходів громадянина впродовж життя. Обсяг особистого капіталу для осіб, які не можуть самостійно отримувати доходи, визначають з огляду на законодавчо встановлені обсяги мінімальної заробітної плати.
Методика, що ґрунтується на визначенні збитків народного господарства [14]. Визначальним тут є національний дохід, створений громадянином упродовж життя, враховуючи витрати на заробітну платню та відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Методика дає можливість оцінити збиткинародного господарства від загибелі особи чи втрати нею працездатності.
Методика, що ґрунтується на визначенні непрямої вартості [7]. Розмір компенсацій визначають як вартість лікування, догляду та реабілітації хворих і витрат на заходи з охорони здоров'я, соціальні виплати тощо. Тут оцінюють діапазон отриманих значень розміру компенсацій для конкретної особи, враховуючи значні відхилення, спричинені великою кількістю чинників, що впливають на результат спостережень.
На основі вищезазначених методик здійснено оцінку розміру компенсацій, пов'язаних з втратою здоров'я чи життя людини в Україні. Для розрахунків використовували дані Держкомстату України з ВВП, середньої заробітної плати, чисельності населення, кількості загиблих і постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, а також іншу статистичну та довідкову інформацію, враховуючи інфляцію та реальну вартість національних валют (у грошових одиницях 2003 р.).
Динаміку змін розрахункового розміру компенсацій в Україні з 1999 по 2003 рр. наведено на рис.1. Для інтерпретації отриманих показників було розроблено лінійні регресійні моделі. Перевірка статистичних значень коефіцієнта детермінації R2 підтвердила їхню достовірність. Як бачимо, розмір компенсацій зростає пропорційно ВНП, насамперед з урахуванням щорічного сімейного доходу, річного заробітку, витрат на охорону здоров'я та соціальних виплат, що безпосередньо пов'язані з реальною величиною цього показника.
Значення оцінки розміру компенсацій у різних сферах національної безпеки
Економічна безпека. Забезпечення безпеки людини є складною економічною та соціальною проблемою. Економічна безпека особистості - це стан, що гарантує умови захисту життєво важливих інтересів, забезпечує систему соціального розвитку та соціальної захищеності [17].
Найважливіший чинник, що значною мірою визначає стан економічної безпеки країни, - це рівень її економічного розвитку, який залежить від величини створеного валового внутрішнього продукту на душу населення або валового національного продукту (ВВП плюс сальдо розрахунків із зарубіжними країнами). Обсяг ВНП на душу населення станом на 2003 рік наведено на рис. 2 за даними Світового банку [19].
Саме від величини ВНП насамперед залежать рівень, якість та тривалість життя населення, стан здоров'я, якість харчування, рівень освіти, фінансові можливості держави та суспільства щодо забезпечення соціального захисту непрацездатних, необхідний рівень обороноспроможності країни, розвиток науки, мистецтва, культури, врешті-решт, розмір компенсаційних виплат [5]. Це пояснює велику розбіжність у значеннях цього показника для різних країн світу. З огляду на методику, що ґрунтується на визначенні збитків народного господарства, остання безпосередньо залежить від величини ВНП на душу населення, тобто від рівня економічного розвитку країни. Отже, між рівнем економічної безпеки держави та розміром компенсаційних виплат за втрату здоров'я чи життя є пропорційна залежність.
Людина сама приймає рішення стосовно своєї участі в небезпечних сферах життєдіяльності за певних умов. Це пов'язано значною мірою з бажанням поліпшити якість життя своєї родини. Фактично, ризикуючи життям, людина натомість отримує частку вартості небезпечної операції, що залежить від величини ризику. Щодо бойових операцій, то компенсаційні виплати для різних категорій військовослужбовців, згідно з інформацією про ймовірність смерті і прийнятних для її організаторів і учасників умов участі в них, оцінюють по-різному. Для їх оцінки можуть бути використані досвід проведення бойових операцій, анонімне анкетування тощо.
Результати оцінки базового значення справедливого рівня компенсаційних виплат в РФ і Україні та їх зіставлення з даними, отриманими російськими дослідниками [14], наведено в таблиці.
Нині в Україні здійснюють активну законотворчу діяльність, у тому числі спрямовану на захист життєво важливих інтересів особистості. Однак відсутність концепції безпеки людини призводить до того, що таке законодавче забезпечення є суперечливим та неповним. Останнім часом докладено багато зусиль для створення системи національної безпеки України. При цьому орієнтувалися головним чином на безпеку держави та суспільства, а безпека людини залишалася осторонь, хоча безпека держави має починатися з безпеки людини.
Саме тому методологічними засадами Стратегії національної безпеки України, спрямованими на забезпечення безпеки людини, мають бути загальновизнані концепції сталого розвитку, прийнятного ризику та виправданого ризику, що базуються на багатьох економічних та соціально-економічних показниках [1].
Воєнна безпека. Військова служба - це сфера підвищеного ризику для всіх життєво важливих інтересів людини. Сама її суть - воєнний захист держави - передбачає втрати під час бойових дій. Разом з тим, окрім фізичного здоров'я, в умовах військової служби людина зазнає таких об'єктивних фізичних та фізіологічних обмежень, як обмеження свободи переміщення, можливості задоволення фізичних та інших потреб, необхідності постійного підпорядкування своєї волі.
Досить небезпечними є соціально-психологічні наслідки військової служби. Формується стереотип поведінки на пріоритеті насильства та агресивності під час розв'язання соціальних і побутових проблем, що за певних обставин може призвести до криміналу [13].
Очевидно, що під час військової служби інтереси людини обмежують практично всіма елементами безпеки. Тому наявна в державі компенсаторна система має сприяти нейтралізації дії негативних чинників і на військовослужбовців, і на всіх членів суспільства.
Згідно з чинною Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. № 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей

 
 

Цікаве

Загрузка...