WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Категорії правопорушення, причини їх виникнення - Курсова робота

Категорії правопорушення, причини їх виникнення - Курсова робота

відрізку часу і конкретному суспільстві, завжди відрізняються значною різноманітністю як за ступенем суспільної шкідливості, так і за психологічними, соціальними і юридичними ознаками. Але разом з тим в походженні, причинах і подальшій історичній долі вони мають загальні риси, що дало можливість вивчити не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, проаналізувати причини і умови, які сприяють їх здійсненню, розробити системи заходів боротьби з ними. Викорінення злочинності - це більш складне завдання, ніж викорінення всіх інших правопорушень;
2. Злочини, як найбільш суспільно небезпечні діяння мають порівняно меншу латентність, здійснюються незначною кількістю осіб, викликають актив-
ну протидію правоохоронних органів і негативну оцінку всіх членів суспільства
Що стосується інших видів правопорушень, то вони складають великий масив і латентність, не завжди отримують негативну оцінку і часто не передбачають відповідальності;
3. В роботі звернуто увагу на необхідність активізації дослідження про правопорушення і відповідальність в галузевих науках; поки найбільшу розробку ці питання отримали в кримінології;
4. Багаточисельність причин, умов правопорушень роблять їх важко аналізуючими. Докладний аналіз можливий в ряді робіт, спеціально присвячених окремим видам правопорушень в різних областях народного господарства і в галузях законодавства. Економіка повинна бути моральною, розвиток економіки - не самоціллю, а засобом прогресу особистості і суспільства;
5. В роботі визначено причини, які призвели до погіршення кримінальної ситуації в Україні, а саме: безробіття, складні економічні умови життя, низький рівень правової культури, падіння авторитету влади та інші.
6. Кількість шкідливих і небезпечних для суспільства діянь зросла б, якщо б вони не були заборонені, чи за них були б встановлені неефективні санкції, або, якою б правові заборони можна було порушувати безкаранно.
Однак це зовсім не означає, що боротьба з правопорушеннями в сучасних умовахнереальна. Адже глобальне завдання включає в себе зміну всіх сторін суспільного життя, в тому числі і тих, які породжують правопорушення. І в цьому процесі повинен брати участь весь народ, всі державні і суспільні організації і навчальні заклади.
Для зменшення кількості правопорушень необхідно усунути причини і умови, які породжують шкідливі і небезпечні для суспільства діяння.
Держава має право і повинна вести боротьбу з викоріненням правопорушень, причин і умов, які породжують їх, в ім'я забезпечення нормального розвитку, зберігання правопорядку, захисту справедливості.
На нашу думку, важливим напрямком боротьби із загальною кримінальною злочинністю є залучення громадян до охорони майна та захисту від агресивних посягань.
Для ліквідації деяких правопорушень необхідно:
- провести медико-біологічні заходи проти алкоголізму, наркоманії;
- організувати статистичний облік злочинності; боротися з наркобізнесом;
- громадяни повинні бути інформовані про правові вимоги, які пред'являються до них державою;
- підвищити результативність діяльності правоохоронних органів.
1. Закон и та інші нормативно - правові акти
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України. - 1996. - 13 лип.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Парламентське видавництво, 1997. - С.8-9
3. Кримінальний кодекс України: Нормативні акти кримінально - правового значення. - К.: А.С.К., 1997. - 320с.
4. Кодекс законів про працю України. Офіційне видання. - К.: Парламентське видавництво, 1997. - 144с.
5. Цивільний кодекс України. Офіційне видання . - К.: Парламентське видавництво,1997. - С.77-83
2. Література
1. Бабій Б.М., Бурчак Ф.Г. Юридичний словник. - 2-ге вид., перер. і доповнене.-К., 1983. - 871с.
2. Бармак М.В., Бармак О.Я. Основи правознавства: Посібник для абітурієнтів, учнів, вчителів. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. - 192с.
3. Біленчук П.Д., Сливка С.С. Правова деонтологія / Підручник для вищих навч. закладів. - К.: Атіка, 1999. - С.277-292
4. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. - Львів, 1983. - С.368-376
5. Дубинин Н.П. и др. Генетика, поведение, ответственность. - М.: Политиздат, 1989. - 350с.
6. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / А.М.Колодій, С.Л.Лисенков та інші. -К.: Юрінком Інтер, 2000. - 320с.
7. Копєйчиков В.В. Правознавство: Навчальний посібник / В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та інші. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 704с.
8. Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу. - К.: Наукова думка, 1997. - 695с.
9. Костенко О. Політика і злочинність (Проблеми політичної кримінології) // Товариш. - 1999. - січень (№2). - С.4
10. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. - К.: Вен турі, 1996. - 208с.
11. Котюк І.І. Основи публічного права України. - К.: Логос, 1998. - С.106-138
12. Кудрявцев В.Н. Правонарушение: их причины и предупреждение. - М.: Московский рабочий, 1977. - 78с.
13. Куян І. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень // Право України. - 1999. - №8. - С.71-73
14. Лазарева В.В.Теория права и государства: Учебник для юридических вузов.- М.: Право и Закон, 1996. - 424с.
15. Литвак О. Злочинність: її причини та профілактика. - К.: Україна, 1997. - 167с.
16. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: Юридическая литература, 1985. - 192с.
17. Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Теория права. Т. 2. - М., 1998. - 656с.
18. Матузов Н.И. и Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций. - М., 2000. - 776с.
19. Молдован В.В. Основи держави і права. - К.: Юмана,1997. - 176с.
20. Настюк М. Правознавство: Підручник. - Львів: Світ, 1995. - 272с.
21. Піщенко Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту // Право України. - 1999. - №3. - С.50-54
22. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.,1994. - 238с.
23. Свиридов Б. Злочин і кара. Сучасний аспект // Віче. - 1999. - №12.-С.118-123
24. Скакун О.Ф. Теория государства и права. - Х.: Консум, 2000. - 702с.
25. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судовой практике. - К.: Юринком, 1995. - 208с.
26. Теплова Н.А., Малинкович М.В. Право: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, 1998. - С.204-211

 
 

Цікаве

Загрузка...