WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище господарських судів - Реферат

Правове становище господарських судів - Реферат


Реферат на тему:
Правове становище господарських судів
Відповідно до закону "Про судоустрій України" в Україні діють:
" Вищий господарський суд України;
" сім апеляційних спеціалізованих судів;
" місцеві господарські суди Автономної Республіки Крим,
" областей, міст Києва та Севастополя.
Вищий господарський суд:
1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;
2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою . однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.
Апеляційні суди:
1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;
2) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;
3) надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом, Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його
підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.
Місцеві господарські суди Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.
Господарським судам підвідомчі:
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з і: підстав, зазначених у законодавстві, крім:
o спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
o спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
o інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;
2) справи про банкрутство;
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесені законодавчими актами до їх компетенції.
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.
Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб.
Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіальне у складі трьох суддів.
Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судівздійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.
Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегією судців у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.
Господарський суд порушує справи за позовними заявами:
o підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
o державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
o прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави;
o Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.
Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.
Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.
Суддя оголошує склад господарського суду, роз'яснює учасникам судового процесу їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.
У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні.
Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.
У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.
При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.
Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК.
У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.
Використана література:
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про судоустрій України" (ВВР), 2002, № 27-28.СТ.180.
3. Господарський процесуальний кодекс України (ВВР) 1992, №6, ст.56 ), із змінами, внесеними згідно із Законами від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117, № 3092-ІІІ від 07.03.2002
4. Господарське право / Щербина В.С. - Київ.: Юрінком Інтер, 2001.
5. Господарське право. Практикум // Щербина В.С., Київ, Юрінком Інтер, 2001
6. Підприємницьке право під ред. Н.О. Саніахметової // Київ, "АСК", 2001
7. Хозяйственное право // Мамутов В.К., Київ,Юрінком Інтер, 2002

 
 

Цікаве

Загрузка...