WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Способи захисту права власності - Реферат

Способи захисту права власності - Реферат

розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.
За договором майнового найму наймодавець, захищаючи своє право власності, має право вимагати дострокового розірвання договору, якщо наймач використовує майно не за призначенням, не виконує своїх зобов'язань щодо його ремонту, умисно чи з необережності погіршує стан отриманого в найм майна.
Таким чином, застосування цивільно-правових засобів захисту прав власника у вигляді зобов'язальних позовів залежить як від предмета договору, порушеного договірного зобов'язання, так і від конкретного виду договору. Цивільне право забезпечує захист права власності передусім шляхом витребування власності з чужого незаконного володіння в натурі, а якщо це .неможливо, то заміною його майном, рівноцінним і такого ж роду. З цією метою, як вже згадувалося, застосовуються як речові, так і зобов'язальні позови (речові - про повернення майна власнику з чужого незаконного володіння, договірні - про повернення індивідуально-визначеного майна, договірні і позадоговірні - про поновлення речового складу майна).
Тільки в тих випадках, коли у відповідача відсутнє майно, або його неможливо витребувати, або у встановленому судовому порядку майно недоцільно повернути чи замінити майном такого ж роду, вступає в дію зобов'язально-правовий інститут відшкодування збитків, пов'язаних із неправомірним знищенням, використанням або відчуженням майна. Наприклад, якщо трикотажна фабрика (відповідач) отримала помилково адресовану їй тканину і виготовила з неї відповідні товари, то мова може йти лише про відшкодування збитків, пов'язаних з неправомірним використанням чужого майна у зв'язку з неможливістю повернення його в натурі.
За своїм фактичним і правовим результатом віндикація і надання власникові такої ж речі з родовими ознаками дуже схожі. Різниця полягає в тому, що при віндикації повертається та ж сама річ, а не подібна. Можливе також поєднання речових і зобов'язальних позовів: власникові повертається річ і одночасно боржник зобов'язаний відремонтувати її і відшкодувати збитки, пов'язані з несвоєчасним поверненням.
З метою вдосконалення правової бази боротьби з економічною злочинністю постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 p. затверджено порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, псування матеріальних цінностей (окрім дорогоцінних металів та каменів чи валютних цінностей) і встановлено механізм визначення збитків.
У відповідності до п. 5 цього нормативного акта, в разі розкрадання чи загибелі тварин розмір збитківвизначається за закупівельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитків із застосуванням коефіцієнта 1,5.
Особливий випадок захисту права власності передбачений ст. 48 Закону України "Про власність", де йдеться про відшкодування збитків, які виникли внаслідок припинення права власності в силу закону. Якщо прийняття певного закону потягло за собою припинення права власності, власник має право звернутися з позовом до держави про відшкодування завданих Йому збитків у повному обсязі у відповідності з реальною вартістю майна. Так, майно може бути вилучене у власника за наявності обставин надзвичайного характеру: стихійного лиха, аварії, епізотії - шляхом реквізиції; при безгосподарчому утриманні і незабезпеченні схоронності майна, що є пам'яткою історії та культури та в деяких інших випадках [6, c.194].
Висновки
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
Інститут права власності посідає центральне місце в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України. Право власності - це сукупність правових норм, які, регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і в своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Захист права власності здійснюється в позовному порядку судом, арбітражним судом, третейським судом, а у випадках, передбачених законом, - товариським судом та іншими громадськими організаціями. Перелік основних способів захисту цивільних прав (а право власності відноситься до категорії цивільних прав) наводиться в ст. 6 ЦК України.
Віндикаційний позов є найважливішим цивільно-правовим засобом захисту права власності. В юридичній літературі під віндикаційним позовом традиційно розуміють вимогу неволодіючого власника до незаконного володільця про витребування свого майна в натурі. Цей позов був відомий ще римському цивільному праву (vindico - вимагати, actio rei vindicatio - віндикаційний позов).
Права та інтереси власника можуть бути порушені і в тих випадках, коли майно не вибуває з його володіння, але треті особи створюють перешкоди в користуванні чи розпорядженні майном. У таких випадках власник може захистити своє право власності від порушень (не пов'язаних з позбавленням права володіння) позовом, який у науці цивільного права називається негаторним (actio negatoria).
Серед цивільно-правових засобів захисту права власності важливе місце посідають зобов'язання, що випливають з порушення договору, та зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
Отже, існує чимало цивільно-правових способів захисту права власності та інших речових прав, які і на майбутнє потрібно вивчати і вдосконалювати.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - 1996.
2. Кримінально-процесуальний Кодекс України. - К., 2001.
3. Цивільний Кодекс України. - К., 2003.
4. Цивільно-процесуальний Кодекс України. - К., 2004.
5. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N20, ст.249 (зі змінами і доповненнями)
6. Бірюков І.А, Заїка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. - К., 2004.
7. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К.: Вентурі, 2001. - С. 226.
8. Загальна теорія цивільного права: Підручник / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вища шк., 1992. - 454 с.
9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 864 с.
10. Цивільне право. Частина перша. - К.-. Вентурі, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...