WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Способи захисту права власності - Реферат

Способи захисту права власності - Реферат

інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які за законом несуть відповідальність за їх дії.
Майно, на яке накладається арешт, описується і може бути передане на зберігання представникам підприємства, установи чи організації, членам сім'ї обвинувачуваного або іншим особам.
Певні обмеження права власності можуть виникнути також при забезпеченні позову при розгляді цивільної справи. Так, ст. 149 ЦПК України передбачає, що при розгляді справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, стягненням аліментів, поверненням боргу, коли виконання рішення суду може стати неможливим або утрудненим у зв'язку з тим, що боржник розпорядиться своїм майном до розгляду справи, суд з своєї ініціативи або за проханням сторони може вжити заходів щодо забезпечення позову.
Такими способами забезпечення позову є [4, ст.152]:
1) накладання арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
2) заборона провадити певні дії;
3) заборона іншим особам провадити платежі або передавати майно відповідачеві;
4) зупинення продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на дане майно або про виключення його з опису;
5) зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріального органу, якщо боржник оспорює цей напис у судовому порядку.
Майно власника може також помилково потрапити в опис спадкового майна померлого, який складається нотаріусом у відповідності до п. 99 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 18 червня 1994 p.
На вимоги про виключення майна з опису поширюється передбачений ст. 71 ЦК України загальний трьохріч-ний строк позовної давності. Перебіг цього строку починається з того дня, коли зацікавлена особа дізналася або повинна була дізнатися про внесення в опис належного їй майна.
Можливі випадки, коли при проведенні опису майно вилучається у власника іпередається на зберігання іншим особам. За таких обставин мова вже буде йти не про пред'явлення негаторного, а про пред'явлення він-дикаційного позову.
При розгляді справи про виключення майна з опису, після виконання вироку про його конфіскацію, суд, визнавши позов обгрунтованим, виносить рішення про виключення майна з опису. Одночасно вирішується питання про повернення майна в натурі в тому випадку, коли воно було передано безоплатно фінансовими органами відповідній організації. За цих умов повернення майна покладається на організацію, яка одержала майно безоплатно. Коли ж майно було реалізовано фінансовими органами, воно або його вартість повертаються цими органами (п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 серпня 1976 p. № 6 (із змінами та доповненнями) "Про судову практику в справах про виключення майна з опису").
Негаторний позов, як засіб захисту права власності, застосовується, якщо сторони не перебувають у договірних стосунках. При наявності договору порушення права власності захищається нормами зобов'язального права.
Так, при самовільному заселенні жилого приміщення, що належить конкретному власнику, останній звертається до особи, яка самоуправно зайняла жиле приміщення, з негаторним позовом. Якщо ж після закінчення договору найму жилого приміщення наймач відмовляється виселитися з жилого приміщення, то позивач повинен посилатися на норми зобов'язального права, оскільки відповідач порушує умови укладеного договору найму жилого приміщення.
Негаторний позов може бути пред'явлений поруч з іншими засобами захисту: так, вимога про виселення з самоуправно зайнятого приміщення може бути поєднана з вимогою про відшкодування збитків тощо.
До речових позовів про захист прав власності відноситься і позов про визнання права власності. Таким позовом власник захищається, якщо інша особа порушує чи оспорює права власника, а правовстановлюючі документи не носять безспірного характеру, втрачені чи відсутні. Так, громадянин П. звернувся з позовом про визнання за ним права власності на коня. Відповідач С., посилаючись на укладений між ними договір про відгодівлю коня, відмовився повернути худобу. Оскільки по справі були відсутні докази договірних відносин, а позивач навів докази належності йому спірної худоби, суд визнав за позивачем право власності на коня і повернув йому худобу.
Аналогічного характеру спори виникають і між юридичними особами в тих випадках, коли майно було передане в довгострокову оренду з правом викупу, а відповідні документи втрачені. Так, за однією із справ до суду були передані три протилежних за змістом договори оренди щодо одного і того ж об'єкта, підписані кожною із сторін. Визнавши спірне майно власністю позивача, суд відповідно і захистив його право власності.
Нерідко позови про визнання права власності поєднуються з негаторним позовом.
4. Інші засоби захисту права власності
Порушене право власності власник не завжди може захистити речово-правовими позовами. Але це не означає, що порушене право не підлягає захисту взагалі.
Серед цивільно-правових засобів захисту права власності важливе місце посідають зобов'язання, що випливають з порушення договору, та зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
Законодавець зобов'язує особу, яка порушила договір чи спричинила шкоду, відшкодувати шкоду в повному обсязі. Порушені зобов'язання повинні бути виконані в натурі, а тому при вчиненні шкоди особа, яка відповідає за вчинену шкоду, зобов'язана відшкодувати її в натурі (тобто надати річ такого ж роду, такої ж якості, виправити недоліки речі тощо), або у випадку, коли цього не можливо зробити, повністю відшкодувати збитки.
Особа може укласти цілу низку цивільно-правових договорів, за якими в її власність (оперативне управління, повне господарське відання) може переходити майно - купівля-продаж, міна, бартер, контрактація, поставка тощо.
Так, при невиконанні продавцем свого обов'язку надати якісну річ покупець у відповідності до ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" має право вимагати від продавця або виготівника:
а) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
б) заміни на аналогічний товар належної якості;
в) відповідного зменшення його купівельної ціни;
г) заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
д)

 
 

Цікаве

Загрузка...