WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика об’єктів цивільного права - Реферат

Правова характеристика об’єктів цивільного права - Реферат

види об'єктів цивільних прав.
Цивільне право є найбільш об'ємною галуззю в правовій науці, тому саме в ньому для правильного вирішення певного питання необхідно дати чітку характеристику тому чи іншому об'єкту, класифікувати його за ознаками і призначенням, вказати кількісні і якісні його сторони, що дасть змогу об'єктивно винести рішення.
З викладеного в даній роботі теоретичного матеріалу, який базується на нормативно-правовій базі України і цілого ряду міжнародних договорів в яких Україна приймає безпосередню участь, можна зробити слідуючі висновки:
Об'єкти цивільних прав за цільовим призначенням та правовим режимом поділяються на такі види:
- речі, включаючи гроші, валютні цінності та цінні папери;
- інше майно, у тому числі майнові права, дії (роботи) та послуги;
- результати творчої діяльності;
- службова та комерційна таємниця;
- особисті немайнові блага;
- інші матеріальні та нематеріальні блага.
Речі, залежно від особливостей їх правовогорежиму, поділяються на такі види:
- засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту;
- обмежені в обороті або не вилучені з цивільного обороту;
- індивідуально визначені і родові;
- замінні і незамінні;
- споживні і неспоживні;
- подільні і неподільні;
- головні і приналежності;
- плоди і доходи;
- гроші;
- валютні цінності та цінні папери;
- нерухомі та рухомі речі.
Речі є основним видом об'єктів цивільних прав. З погляду цивільного права, до них належать засоби виробництва, предмети споживання, предмети природи як у натуральному стані, так і створені людською працею, оскільки вони можуть служити для задоволення потреб людини. Речі, не придатні для такого задоволення, не можуть бути об'єктами права. Не можуть ними бути і речі, якими людина взагалі не володіє (наприклад, планети, невідкриті елементи природи тощо). Отже, під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певні потреби людини і бути в її володінні.
Одним з видів матеріальних об'єктів цивільних правовідносин, що нині широко застосовуються як в господарському обороті в межах України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності, є цінні папери. Маючи певну вартість, вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випли-вають з цих документів, іншим особам.
В господарському обороті широке застосування належить векселю. Векселем є документ, який складений за встановленою законом формою і містить безумовне зобов'язання або вказівку векселедавця сплатити власнику векселя (векселеутримувачу) у встановлений термін вказану суму грошей.
Об'єктами цивільних прав можуть бути дії іншої особи. Проте, не будь-які дії, а лише такі, внаслідок яких створюється певна річ, матеріальне благо. Дії, як об'єкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокремлені від самої зобов'язальної особи.
Список використаних першоджерел
1. Конституція України.
2. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", від 15 вересня 1995 р.
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р.
4. Закон України "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 р.
5. Закон України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" від 21 листопада 1996р.
6. Указ Президента України "Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів" від 21 квітня 1994 р.
7. Указ Президента України "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України", від 14 вересня 1994 р.
8. Указ Президента України (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 2 березня 1996 р.) "Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність" від 25 травня 1994 р.
9. Постанова Верховної Ради України "Про вдосконалення механізму приватизації в Україні і посилення контролю за її виконанням" від 29 липня 1994 р.
10. Постанова Верховної Ради України від ЗІ січня 1996 р. "Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків"
11. Постанова Верховної Ради України "Про застосування векселів в господарському обороті України", від 17 червня 1992 року
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку застосування векселів Державного казначейства", від 27 червня 1996 р. № 689
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ви-дачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплату ввізного мита у разі відчуження цього майна", від 7 серпня 1996 р.
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1994 р. "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 року "Про вдосконалення механізму приватизації в Україні і посилення контролю за її виконанням".
15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху" від 7 лютого 1996 р.
16. Наказ Міністерства фінансів та Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 21 серпня 1996 р.
17. Положення "Про переказний і простий вексель", затверджений Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р.
18. Положенням про порядок видачі приватизаційних майнових сертифікатів, затвердженим наказом Національного банку України від 2 грудня 1994 р. із змінами, внесеними наказом від 14 листопада 1995 р.
19. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Міністерством юстиції України 14 червня 1994 р.
20. Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р., п. 44
21. Цивільний кодекс України.
22. Цивільний Процесуальний кодекс України.
23. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - 544 С.
24. Бернар і Коллі. "Толковый экономический и финансовый словарь". М., 1994. - т. ІІ. - 486 С.
25. Шершєневчч Г.Ф. Учебник торгового права. - М., 1995. - 592 С.

 
 

Цікаве

Загрузка...