WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку - Реферат

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку - Реферат

політичні права громадян, задача міліції полягає й в тому, щоб з розумінням ставитись до законних вимог, які обмежують зазначені права для самих працівників міліції. Чинне законодавство України, як і низка міжнародних актів, встановлюють обмеження права на свободу слова, об'єднань, протестних мирних акцій, тощо для військовослужбовців і міліції. Заборонена легалізація організаційних структурних, політичних партій в міліції, членство працівників ОВС в політичних партіях.
Загалом задачі міліції в контексті захисту політичних прав полягають в тому, щоб підтримувати порядок в суспільстві (соціальний мир і спокій) необхідно для того, щоб політичні процеси можна було здійснити на законній конституційній основі з дотриманням прав, необхідних для цього процесу.
Особливого наголосу набуває цей процес щодо формування політичної влади та участі в ній народу. Важливою задачею є усвідомлення всіма працівниками вихідних засадних положень політичної влади, викладених в Загальній Декларації прав людини ( ст. 21) та Конституції України ( ст. 5). Сутність цих засад викладена в таких нормах :
- воля народу повиннабути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятись у періодичних і не фальсифікованих виборах;
- вибори повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування (ст. 21)
- носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
- право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами;
- ніхто не може бути узурпувати державну владу ( ст.5)
Оскільки право на демократичні форми політичного правління є головним політичним правом громадянина, то, власне, воно має бути основою підтримки правопорядку демократичним шляхом, служіння (підпорядкування) правоохоронних органів волі народу і відповідальності перед суспільством, дотримання законності та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Нарешті, в найбільш загальному контексті діяльність правоохоронних органів, міліції зокрема, є в достатній мірі політизована, оскільки вказані органи намагаються втягнути в політичні процеси, співробітники правоохоронних структур мають власні політичні переконання, симпатії чи антипатії тощо. Відтак задача полягає в тому, щоб зробити правоохоронні органи, міліцію об'єктивними і неупередженими, щоб вони діяли у точній відповідності з законом. А це можливо забезпечити у тому випадку, якщо співробітники названих органів будуть усвідомлювати що вони служать не якому - то конкретному уряду, чи політичному режиму чи посадовій особі. Тому дуже важливою задачею міліції є дотримання вимог Конституції України і Закону " Про міліцію", а також вимог інших законодавчих актів , які стосуються безпосередньо діяльності правоохоронних органів.
Основні задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини.
А. Концептуальні положення і терміни.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
/ Конституція України. - ст. 3 /
Права і свободи людини і громадянина захищаються
/ Конституція України. - ст. 55/
Виключно законами України визначаються :
- права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод ; основні обов'язки громадянина.
- / Конституція України .- ст. 92/
- Прокуратура України становить єдину систему , на яку покладаються :
1. Підтримання державного обвинувачення в суді;
2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно - розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
3. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян
/ Конституція України. - ст. 121/
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами " Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі"
/ Конституція України. -ст. 124/
Основними завданнями МВС України є :
- організація і координація діяльності ОВС щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки
/ Положення про МВС України - ст. 3.
Указ Президента України від 17.10.2004 р./
Генеральна Асамблея проголошує "Загальну декларацію прав людини" як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів , загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав - членів організації так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією
/Загальна декларація прав людини:
Преамбула. -10.12.1948 р./
1.Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті зобов'язується поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини;
3.Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується:
- Забезпечити всякій особі права і свободи якої, визнано в цьому Пакті , порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діють як офіційні;
- Забезпечити щоб право на правовий захист для будь - якої особи , яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними органом, передбаченим правовою системою держави.
/ Міжнародний Пакт про громадянські
політичні права/ - Частина 2, ст.2/
Основними завданнями міліції є :
- забезпечення особистої безпеки громадян , захист їх прав і свобод , законних інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення ;
- охорона і забезпечення громадського порядку;
- виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- захист власності від злочинних посягань;
- виконання кримінальних покарань і адміністративних

 
 

Цікаве

Загрузка...