WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України - Реферат

Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України - Реферат

.
Дія ЦП норм в просторі - поширюються на всю територію України і всі суди цивільної юриздикції повинні їх застосовувати під час розгляду і вирішення цивільних справ .
В практиці можуть виникнути випадки коли в законодавстві відсутня норма яка регулює конкретні відносини, тоді суд повинен застосовувати аналогію закону, що означає використати закон який регулює подібні за змістом відносини. Якщо такого закону не знайдеться, суду треба виходити із загальних засад законодавства. Тобто застосовувати аналогію права.
4.2 Судовий захист прав, свобод та інтересів осіб відбувається у формі судочинства. Цивільне судочинство - це врегульований нормами ЦПП порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Завданнями цивільного судочинства:
1. Справедливий
2. Неупереджений
3. Своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизначених праві свобод, чи інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.
ЦПК передбачає три види цивільного судочинства:
1. Позовне
2. Наказне
3. Окреме провадження
Вони відрізняються між собою:
1. За категоріями справ
2. Підставами порушення
3. Суб'єктами
Вид цивільного судочинства - це порядок порушення розгляду і вирішення певної категорії цивільних справ.
Кожна цивільна справа проходить певні етапи, такими етапами є стадії цивільного судочинства.
Цивільне судочинство - це врегульований нормами ЦПП порядок розгляду і вирішення цивільних справ.
Під цивільну юрисдикцію суду підпадають справи які не пов'язані з розв'язаними матеріально правового спору, підставою для порушення такого провадження є заява, і таке провадження називається наказне провадження або його ще називають непозовний вид цивільного судочинства. Непозовне провадження на відміну від позовного не розв'язує спір і його сторонами є заявник і боржник. Наказне - це спрощений вид провадження і участі сторін на такому праві не є обов'язково результатом наказового права є судовий розгляд який має обов'язковий характер.
Позовне провадження, правила такого провадження найширше визначені в цивільно - процесуальному законодавстві є найбільш розповсюдженим видом судочинства, воно є загальним, так як його правила застосовуються для розгляду і вирішення всіх цивільних справ по відношенню яких виник спір. Основна ознака цього провадження наявність матеріального спору між двома сторонами з протилежними інтересами сторонами такого судочинства є позивач і відповідач при здійсненні цього виду судочинства використовується принцип загальності тобто кожна сторона має право подавати свої докази чи заперечення по справі . При розгляді такого виду провадження можуть брати участь співучасники перші особи або їх представники може відбутися заміна неналежного відповідача підставою для порушення такого провадження є позовна заява ,яка подається позивачам особисто або може подавати його представником державними органами ,правоохоронними органами в інтересах особи .
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства в порядку якого розглядається цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів , що мають значення охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав ,а також підтвердити наявність або відсутність неоспорюваних прав .
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи ,усиновленню визнання особи безвісно відсутнього чи оголошення її померлою встановлення фактів які мають юридичне значення .Цей вид провадження не пов'язаний із вирішеними спору у ньому немає сторін та третіх осіб такі справи сторін суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб . Не допускається передача справ окремого провадження на розгляд третейського суду і закриття провадження такого у зв'язку з укладеними мирової угоди .
Стадії цивільного судочинства - це сукупність процесуальних дій які об'єднується найближчою процесуальною метою . В юридичній літературі автори виділяють різну кількість стадій у судочинства ,але найчастіше зводяться до такої схеми :
1.Відкриття провадження у справі.
2.Провадження у справі до судового розгляду .
3.Судовий розгляд справи .
4.Апеляційне провадження.
5.Касаційне провадження .
6. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
7.Провадження у зв'язку з ново виявленими обставинами .
8.Виконавче провадження .
Перші три стадії охоплюють провадження у справі в суді першої інстанції ,а всі інші є окремими провадженнями у вище стоячому суді або на звернення до ………. Усі названі стадії закінчуються винесенням правозастосовчого акту, рішення суду, постанови про закінчення законодавчого впровадження. Кожна стадія у свою чергу складається з трьох під стадій:
- порушення провадження
- провадження у справі до розгляду по суті, перегляду рішень апеляційні чи касацій, їх інстанції чи виконання та розгляд справи, або виконання рішення суду.
Використана література:
1. Цивільний Кодекс України.
2. Гражданское право Украины. - X.: Основа, 1996. - С. 244 Гражданское право. Часть 1: Учеб. / Под ред., А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.-. Проспект, 1998. - С. 293 Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - М.: Юрид. лит., 1997. - 411 с.
3. Грибанов В.П. Гражданское право Украины. - М., 1997. - 45 с.
4. Кириллова М.Я. Гражданское право. - Москва, 1996. - 261 с. 5. Луць В.В. Стороны в гражданских правоотношениях// Правоведение. - 1999. - № 1. - С. 40.
5. Луць В. В.Цивільне право. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1993.- 122 с.
6. Скловский К. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная давность // Хозяйство и право. - 2001. 116-119.
7. Цікало В. Держава як суб'єкт цивільно-правових відносин// Право України. - № 14. - С. 95.
8. Цивільне право. - Київ: Beнтypi, 1997. - 518 с.
9. Цивільне право України: Навчальний посібник, за заг. ред. Біркжова І.А., Заіки Ю.О., Київ, 2004. - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...