WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України - Реферат

Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України - Реферат


Реферат на тему:
Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України
План
1. Поняття предмет і метод ЦПП
2. Система ЦПП
3. Джерела ЦПП
4. Цивільне судочинство та його стадії
Ст.55 КУ вказує нам що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини які виникають у державі. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Судова влада в Україні реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, кримінального, господарського, адміністративного конституційного судочинства. Діяльність суду з розглядом справи складається із сукупності дій спрямованих на дослідження доказів за допомогою визначених законом засобів.
Суд - це орган державної влади до компетенції якого входить здійснення правосуддя по розгляду справ та прийняття по них рішень.
Цивільне процесуальне право - це сукупність і система правових норм які регулюють суспільні відносини що виникають між учасниками цивільного процесу та судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах. Цивільно процесуальне право є галуззю права і кожна галузь права має свій предмет і метод правового регулювання.
Предмет ЦПП (визначає) - це суспільні відносини які виникають при здійсненні правосуддя у цивільних справах.
Метод ЦПП - це сукупність правових прийомів регулювання суспільних відносин у процесі здійснення правосуддя у цивільних справах.
Метод ЦПП характеризується:
1) системою процесуальних дій які виконуються судом та учасниками процесу.
2) змістом формою та умовами здійснення процесуальних дій.
3) системою цивільних - процесуальних прав та обов'язків суб'єктів правовідносини які визначають зміст цивільних процесуальних дій.
4) Гарантіями реалізації ЦПП і обов'язків.
За змістом метод правового регулювання ЦПП є імперативно - диспозитивним.
Імперативність - визначає необхідність учасників цивільної справи підкорятися судовій владі, сумлінно виконувати покладені на них обов'язки так як до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу.
Диспозитивність - це навпаки дозволяє суб'єктам вільно використовувати надані їм права у межах встановлених законом.
Система ЦПП - це сукупність обумовлених предметом правового регулювання норм та інститутів розташованих у певній послідовності.
В основу побудови системи ЦПП покладено структуру ЦПКУ. Система ЦПП складається з двох частин:
загальної частини
особливої частини.
Загальна частина - містить норми та інститути які мають значення для всієї галузі ЦПП всіх видів проваджень та стадій ЦПП. Сюди входять норми які встановлюють компетенцію суді, судового розгляду справ, склад суду, підстави і порядок відводу суду або судді та інших спеціалістів, присвячені доказом і доказуванні.
Особлива частина - включає норми та інститути які врегульовують порядок розгляду і вирішення цивільних справ за видами провадження та стадіями цивільного права наказне провадження, окреме провадження, а також питання по перегляду судових рішень та здійснення судового контролю за виконанням судового рішення.
Норми ЦПП закріпленні у різних нормативних актах цивільного права законодавство - це сукупність нормативних актів у яких містяться норми які регулюють порядок організацій та здійснення правосуддя в цивільних справах. Першим джерелом ЦПП є Конституція України, в ній закріпленні норми які гарантують право громадян на судовий захист, визначають правовий статус у цивільному судочинстві та передбачають принципи організації діяльності суду.
Найважливішим нормативно - правовим актом в системі ЦПП є ЦПКУ врегульовує .порядок судочинства в цивільних справах. До системи цивільно - процесуального законодавства входять також положення інших кодексів та законів це Цивільний кодекс, Сімейний Кодекс, КзпП, житловий кодекс, земельний, Закон України "Про судоустрій України" про виконавче впровадження, про державну виконавчу службу, про міжнародне приватне право, про прокуратуру, судову експертизу та інші закони. До системи ЦПП входять також укази президента України, постанови В.Р.України, інструкції міністерств і відомств .("Про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України затверджена наказом державної судової адміністрації України від 21.07.05" ) вона встановлює єдиний порядок фіксування судового процесу технічними засобами .
Окреме місце в системі ЦП законодавства посідають міжнародні договори . Вони мають приорітетність перед нормативними актами України так як у разі невідповідності закону України міжнародному договору який ратифікований Україною суд при вирішенні справи застосовує міжнародний договір .
Постанова пленуму Верховного суду України вони не носять характер нормативного акту , але вони містять роз'яснення які мають важливе значення для судової практики є обов'язковими для суддів та інших органів і посадових осіб.
4.1Дія цивільно-процесуального законодавства в часі просторі та стосовно осіб.
Дія ЦП закону щодо осіб полягає в тому що суд захищає права свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб , осіб без громадянства , іноземців , іноземних юридичних осіб , органи та посадові особи та міжнародних організацій які мають право звертатися до судів України ,а суд повинен поважати честь і гідність усіх учасників ЦП та здійснювати правосуддя на засадах рівності перед законом і судом незалежно від раси національності , статті , етнічного походження, соціального походження , майнового стану ,місце проживання ,мовних та інших ознак .
Дія закону в часі зводиться до того що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів чинних на час вчинення окремих процесуальних дій ,розгляду і вирішення справи по суті. Закон який встановлює нові обов'язки скасовує або звужує права учасників цивільного процесу чи обмежує їх використання нема зворотної дії в часі

 
 

Цікаве

Загрузка...