WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільні – процесуальні правовідносини - Реферат

Цивільні – процесуальні правовідносини - Реферат


Реферат на тему:
Цивільні - процесуальні правовідносини
План
1. Поняття та ознаки цивільно - процесуальних правовідносин
2. Передумови і підстави виникнення, зміни та принципи Ц.П,
3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.
1. Цивільно - процесуальні правовідносини - це врегульовані Ц.П.П. суспільні відносини які виникають між судом та іншими учасниками процесу з приводу розгляду та рішення цивільної справи.
Цивільно - процесуальні правовідносини виникають через суд який є обов'язковою стороною чи учасником таких відносин. Цивільні процесуальні правовідносини мають такі ознаки :
1. вони врегульовані нормами ЦПП;
2. завжди виникають між судом як органом державної влади та інших учасниками процесу;
3. оформляють поведінку учасників процесу яка складається з приводу відправлення правосуддя у цивільних справах ;
4. мають відносний характер тобто такими правовідносинам притаманний конкретний суб'єктний склад учасників правовідносин з іншим визначенням правового статусу кожного з них
Цивільно - процесуальне законодавство чітко визначає правовий статус суду, судді, сторін, позивача, відповідача, заінтересованих осіб, свідка, третіх осіб, прокурора та інших учасників цивільного процесу.
5. Цивільно - процесуальні правовідносини виражаються у спеціальній встановлені законом цивільній процесуальній формі і постійно перебувають у русі що складає їх систему. При зверненні до суду, суд відкриває провадження по справі: здійснює провадження у справі досудового розгляду, проводить судовий розгляд справи.
Передумовами виникнення цивільно - процесуальних правовідносин є:
1.) наявність конкретної норми цивільного процесуального права
2.) цивільна процесуальна правосуб'єктивність
Підставою виникнення цивільних процесуальних правовідносин є певний юридичний факт, тобто поширена дія або подія, з якою цивільний процесуальний закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення цивільних процесуальних правовідносин.
Норми цивільних процесуальних правовідносин - це загальні правила поведінки встановленні для регулювання правовідносин які виникають з приводу здійснення правосуддя в цивільних справах. Цивільне процесуальне законодавство чітко встановлює наказне провадження не проводиться у справах у яких між сторонами виникає спір із тих підстав які не передбачені відповідною нормою Цивільного Процесуального кодексі.
Цивільна процесуальна суб'єктивність - це встановлена законом здатність особи виступати суб'єктом цивільних процесуальних правовідносин. Кожен суб'єкт цивільних правовідносин має своє коло прав і обов'язків. Зміст цивільної процесуальної правосуб'єктності складаються з 2 елементів:
1.) цивільна процесуальна правоздатність
2.) цивільна процесуальна дієздатність
Цивільна процесуальна правоздатність - це здатність особисто здійснювати цивільно процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді.
Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин потрібно наявність підстави якої є юридичний факт - це здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати обов'язки, це ті обставини на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються цивільні процесуальні правовідносини.
- Першим юридичним фактом є дії суду та їх учасників і такі дії є різними для кожного із суб'єктів.
- Бездіяльність учасників цивільного процесу - невиконання ними процесуальних обов'язків невиконання яких як правило є застосування заходів процесуального примусу.
- Події - поняття подій не викликає процесуальних наслідків але є підставою для вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Так у разі смерті особи яка була стороною у справі коли спір не допускає правонаступництва, ця подія або факт на право судді постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі. Залежно від юридичних наслідків цивільні процесуальні факти бувають прості - коли процесуальним фактом є одна умова, виклик свідка до суду, і складні - які часто зустрічаються у цивільному процесі і вчиняються декілька дій. Якщо одна сторона використовує свої права то друга сторона зобов'язана задовольнити таке право.
Цивільні правовідносини мають свою структуру і складаються з 3 елементів:
1.) суб'єкт
2.) об'єкт
3.) зміст цивільних процесуальних правовідносин
Суб'єкт - це носій цивільних процесуальних прав і обов'язків. Цивільно - процесуальне право поділяє суб'єктів на такі групи:
1.) суд
2.) учасники цивільного процесу які в свою чергу поділяються на осіб які беруть участь у справі і на інших учасників
Суд - це обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Він повинен бути безкорисним об'єктивним у вирішенні справи та винесені рішень. Для цього існує інститут відводу судді або самовідводу. Основне призначення суду є відправлення правосуддя і належить до його виключної компетенції. Від імені суду виступає суддя який одноособово а в окремих випадках колегіально розглядає цивільну справу. Повноваженнями судді користуються народні засідателі.
Осіб які беруть участь у справах - це учасники які беруть участь у справі наділені юридичною заінтересованістю, що визначає їхній правовий статус при розгляді та вирішенні цивільних справ ними є:
а.) сторони тобто позивач і відповідач наказне і провадження заявник та заінтересовані особи;
б.) треті особи
в.) представники сторін і 3 особи
г.) прокурор
д.) орган державної влади та органи місцевого самоврядування
е.) особи які захищають права інших осіб.
Особи які беруть участь у справі повинні бути наділені цивільного процесуального права. Здатність та дієздатність.
Інші учасники - свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа яка надає правову допомогу, на осіб які сприяють встановленню обставин справи. До цієї групи осіб відносяться секретар судового засідання і судовий розпорядник, це особи які сприяють проведенню судового розгляду справи.
Об'єкт - це те з приводу чого виникають цивільні, процесуальні правовідносини і на що спрямовані процесуальні права і обов'язки. До об'єктів відносяться матеріальні і нематеріальні блага які задовольняють потреби суспільства. Законодавство виділяє загальний об'єкт для всіх цивільних процесуальних правовідносин а для окремих цивільних процесуальних правовідносин спеціальний об'єкт. Загальний об'єкт співпадає завданнями цивільного судочинства це правильний і швидкий розгляд справи та інших вирішень з метою захисту соціально - економічних, політичних та особистих прав та інтересів фізичних осіб і законних інтересів юридичних осіб та держави. Наприклад об'єктом між судом і свідком у судовому засіданні є фактичні дані які мають значення для вирішення справи.
Зміст - це цивільні процесуальні права та обов'язків учасників правовідносин які регулюються у формі процесуальних дій. Зміст має юридичний та матеріальний характер. Юридичний зміст - це суб'єктивні права іобов'язки суду та органів процесу.
Матеріальний зміст - це реальна поведінка учасників судового розгляду, яку який управомочний може або правозобов'язаний повинен здійснити.
Права і обов'язки осіб які беруть участь у справі можна поділити на загальні тобто для всіх суб'єктів і для спеціальних для окремих суб'єктів (ст31) тобто сторін для свідків (ст50) для експертів (ст53), для спеціаліста (ст54).
Використана література:
1. Цивільний Кодекс України.
2. Гражданское право Украины. - X.: Основа, 1996. - С. 244 Гражданское право. Часть 1: Учеб. / Под ред., А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.-. Проспект, 1998. - С. 293 Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - М.: Юрид. лит., 1997. - 411 с.
3. Грибанов В.П. Гражданское право Украины. - М., 1997. - 45 с.
4. Кириллова М.Я. Гражданское право. - Москва, 1996. - 261 с. 5. Луць В.В. Стороны в гражданских правоотношениях// Правоведение. - 1999. - № 1. - С. 40.
5. Луць В. В.Цивільне право. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1993.- 122 с.
6. Скловский К. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная давность // Хозяйство и право. - 2001. 116-119.
7. Цікало В. Держава як суб'єкт цивільно-правових відносин// Право України. - № 14. - С. 95.
8. Цивільне право. - Київ: Beнтypi, 1997. - 518 с.
9. Цивільне право України: Навчальний посібник, за заг. ред. Біркжова І.А., Заіки Ю.О., Київ, 2004. - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...