WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь у цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб (р - Реферат

Участь у цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб (р - Реферат


Реферат на тему:
Участь у цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб
План
1. Підстави, мета та форми участі в цивільному процесі органів державної влади та місцевого самоврядування та інших осіб
2. Порядок звернення із заявою на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб
3. Участь органів державного управління та інших осіб для дачі висновків в цивільних справах
До органів державної влади належать: уповноважений з прав людини;
Прокурор; місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, обласні, районні, міські, адміністрації, а також фізичні і юридичні особи можуть звертатися до суду: (ст. 45, 46, 98, 119,120,238,243,247,292,324,108,114,ЦПК)
Уповноважений ВРУ з прав людини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні і юридичні особи можуть звернутися у випадках передбачених законом до суду із заявою на захист прав та охоронюваних інтересів інших осіб.
Профспілки які беруть участь у справі у цій процесуальній формі виконують свою соціальну роль як об'єднання по захисту трудових, інших прав та інтересів працівників (ст. 243 КЗпП).
Інші соціальні об'єднання беруть участь у цивільному процесі з метою захисту прав та інтересів окремих громадян, членів своїх колективів або їх сімей.
Підстави участі у процесі зазначених суб'єктів є норми цивільно - процесуального права й інших галузей права, які надають їм повноваження захищати права та інтереси інших осіб.
Зазначені суб'єкти захисту прав інших осіб можуть брати участь у цивільному процесі у двох процесуальних формах:
1) зверненням до суду із заявою, відкриття провадження у цивільній справі
2) вступом у процесі розгляду справи для подання висновком за власною ініціативою чи ініціативою суду.
Органи державної влади і місцевого самоврядування, профспілки, установи організації і окремі громадяни можуть бути суб'єктами захисту прав та охоронюваних інтересів інших осіб за умов: наявності закону, який дає їм повноваження здійснювати захист прав та інтересів інших осіб у конкретних справах; наявності в осіб, захист прав та інтересів яких вони можуть здійснювати, цивільно - процесуальної правосуб'єктності; наявності у них цивільної процесуальної правосуб'єктності.
У здійсненні своїх процесуальних прав вони незалежні від волі осіб, права і охоронювані інтереси яких вони захищаються.
Така участь з метою захисту прав й інтересів інших осіб може мати місце у цивільних справах, пов'язаних з відповідною галуззю народного господарства управління яким ним здійснюється, і якщо така участь передбачена законом.
Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення майнових і немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ст. 55,243, 249 ЦПК ).
При цьому органи опіки та піклування є: державна адміністрація районів, міст Києва та Севастополя, виконавчі комітети міських чи районних у містах, сільські, селищні ради, зазначені органи можуть бути суб'єктами захисту прав неповнолітніх, недієздатних, осіб що перебувають під опікою, піклуванням, у всіх підвідомчі судові справи і мають право звернутися із заявою про відкриття провадження у справі, а якщо справа була розпочата за ініціативою інших осіб, можуть вступити у процес для подання висновків.
Форми опіки та піклування згідно СКУ мають право пред'явити позов про визнання шлюбу не дійсним , про позбавлення батьківських прав, про скасування чи визнання усиновлення недійсним.
Справи про поновлення батьківських прав у спорах щодо дітей також розглядається за участю органів опіки та піклування. Вони можуть вимагати відшкодування майнової шкоди заподіяним недбалим виконання опікунських обов'язків та мають право подати заяву про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним (ст. 237ЦПК)
При здійсненні своїх функцій органи опіки та піклування подають до суду висновок щодо розв'язання спору у письмовій формі.
Виконання житлово - комунальними органами функцій управління житловим фондом України зумовлює можливу і необхідну їх участь у цивільному процесі щодо справ пов'язаних із зміною юридичного комунального, споруд і будівель.
Для подання висновку про придатність житлового приміщення для проживання, суди повинні залучати до участі у справі органи санітарно - епідеміологічної служби, а також місцеві житлові органи, якщо рішення у справі може виникнути на інші інтереси.
Функції органів місцевого самоврядування виконує суб'єкти комунальних відносин і підприємницької діяльності. Бюро технічної інвентаризації асоціацій яке зобов'язане здійснювати перевірку реального юридичного стану об'єктів нерухомості.
Житлово - комунальні організації органів місцевого самоврядування у розпорядженні яких є житловий фонд, у певних випадках можуть бути залучені у справи третіх осіб.
Захист прав інших осіб та інтереси держави в цивільному процесі можуть здійснювати фінансові органи місцевого самоврядування, державні адміністрації у справах, які виникають зі спорів про право власності, спадкування, а також окремого провадження про встановлення юридичних фактів.
Суб'єктами захисту прав інших осіб та інтересів держави можуть бути ті органи державної влади, участь яких у цивільному процесі зумовлюється необхідністю здійснення ним своєї компетенції у сфері виконавчо - розпорядчої діяльності.
Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України можуть відкривати у судах справи про відшкодування юридичними і фізичними особами збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра. Про відшкодування збитків і витрат заподіяних здоров'ю і життю людини і держави внаслідок порушення законодавства.
Органи державної влади, місцевого самоврядування для подання висновку у справі можуть бути залучені судом для участі у процесі, або вступити у процес за своєю ініціативою.
Участь профспілок у цивільному процесі встановлено право громадян на участь професійних спілок з метою своїх трудових і соціально - економічних прав та інтересів. На розвиток цієї статті було прийнято Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Отже профспілки на підставі ст. 243ЦПК через своїх уповноважених можуть здійснювати представницьку і правозахисну функцію і в цивільному судочинстві - подавати заяву на захист прав працівників та вступати у відкриту судом справу.
Державні органи можуть захищати права та інтереси осіб пред'являючи вимоги на порушення процесу та вступаючи у цивільний процес у справі. Звернутися до суду із заявою у справах про визнання громадян обмежено дієздатними і недієздатними можуть члени сім'ї, його родичі, його близькі а також психіатричні лікувальні заклади.
Громадські організації споживачів мають правопред'являти до суду позови представляти і захищати у суді інтереси споживачів.
Використана література:
1. Цивільний Кодекс України.
2. Гражданское право Украины. - X.: Основа, 1996. - С. 244 Гражданское право. Часть 1: Учеб. / Под ред., А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.-. Проспект, 1998. - С. 293 Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - М.: Юрид. лит., 1997. - 411 с.
3. Грибанов В.П. Гражданское право Украины. - М., 1997. - 45 с.
4. Кириллова М.Я. Гражданское право. - Москва, 1996. - 261 с. 5. Луць В.В. Стороны в гражданских правоотношениях// Правоведение. - 1999. - № 1. - С. 40.
5. Луць В. В.Цивільне право. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1993.- 122 с.
6. Скловский К. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная давность // Хозяйство и право. - 2001. 116-119.
7. Цікало В. Держава як суб'єкт цивільно-правових відносин// Право України. - № 14. - С. 95.
8. Цивільне право. - Київ: Beнтypi, 1997. - 518 с.
9. Цивільне право України: Навчальний посібник, за заг. ред. Біркжова І.А., Заіки Ю.О., Київ, 2004. - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...