WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-педагогічна діяльність у системі соціально-правового захисту дитинства - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у системі соціально-правового захисту дитинства - Реферат

звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення; відмовляє у розгляді звернення.
Уповноважений з прав людини не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо зацікавлена особа подала позов, заяву або скаргу до суду.
Організація охорони дітей за місцем їх проживання передбачена ст.5 Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:
- проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань, що їх стосуються;
- розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
- вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;
- організацію пільгового проїзду міським пасажирським та автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах;
- вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми відповідно до законодавства;
- вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.
Трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвинутої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини. Реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, забезпеченню координації дій у вирішенні питань, пов'язаних із життєзабезпеченням та розвитком дітей, також посприяло прийняття у 1992 році Постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства".
Загалом, підставами розгляду скарги про порушення основних прав дитини є:
- звернення до органів виконавчої влади чи суспільних інститутів самого неповнолітнього, його батьків, педагогів, вихователів, знайомих чи друзів;
- підняття клопотання службою у справах неповнолітніх, органами опіки й піклування, соціальними службами про порушення законних прав й інтересів дітей перед органами прокуратури, суду, іншими структурами державної виконавчої влади та суспільними інститутами;
- винесення ухвали відповідного змісту судом унаслідок проведення судового розслідування і виявлення при цьому факту порушення прав чи основних інтересів неповнолітнього;
- звернення органів прокуратури до відповідних соціальних, державних служб про усунення умов, причин і обставин, які спричинили порушення законних прав неповнолітніх;
Рис. 1. Механізм соціально-правового захисту прав дітей у діяльності соціального педагога
- підняття педагогічним чи трудовим колективом, громадськістю чи фізичною особою клопотання про усунення факту порушення прав дитини.
Отже, охорона дитинства у діяльності соціального педагога окрім елементів педагогічного, містить заходи соціального та правового характеру. Це обумовлює здійснення захисту прав та інтересів дітей як складного комплексу взаємообумовлених і взаємопов'язаних заходів, форм, методів і прийомів роботи, що у єдності визначають специфіку і технологію цієї роботи, здійснюваної соціальним педагогом.
Література:
1. Абетка української політики: Довідник. Вип.5 /Авт.-упоряд.: М.Томенко (кер.кол.), Л.Бадешко, В.Гребельник та інші.-К: Смолоскип, 2002.-368с.
2. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности /Отв.ред.Е.А.Лукашева.-М.: Наука, 1988.-с.21.
3. Батьків не обирають... (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні)-К.: А.Л.Д., 1997.-144с.
4. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134 с.
5. Бейсебаев К.М., Попова Г. М. Правовое воспитание несовершеннолетних и его формы в деятельности горрайорганов внутренних дел. Учебное пособие. - М., 1983. - 46 с.
6. Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріадські керівні принципи, 1990)//Програма "Співучасть", Вип.1- Дніпропетровськ, 2000р.
7. Кэрол Белами. Положение детей в мире, 2001 г.-Unicef, Детский фонд ООН, 2002.- 112с.
8. Конвенція про права дитини.-К.:АТ "Видавництво "Столиця", 1997.-32с.
9. Комментарий в "Европейской конвенции о защите прав человека"/Под ред. Донны Ромиен.-Страстбург:Совет Европы, 1995.
10. Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури.- 2003.-№2.-с.14-17.
11. Костенко Н. Криминальный произвол (социопсихология воли и сознание преступника) .-К.: Наукова думка, 1990.-146с.
12. Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні//Доповідь ЮНІСЕФ.-К., 2001.- 64с.
13. Словарь по социальной педагогике: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений/Авт.-сост.Л.В.Мардахаев - М.:Издательский центр "Академия", 2002.-368с.
14. Смагина Л.И., Корнейчик А.С., Петрикевич А.А., Царик И.А. Сто уроков по правам ребенка.-Минск: "Уныверсыт эцкас", 1999.
15. Спеціалізовані установи ООН: (Международные организации систем ООН. Справочник /Сост.А.А.Татаренко.- М.:Международные отношения, 1990г.-192с.
16. Становище дітей в світі, 2005 р. -ЮНІСЕФ, 2005 р.
17. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. Т.1. Вопросы воспитания.-М., 1953.-326 с.
18. Фіцула М.М. Правове виховання учнів. Навчально-методичний посібник. -Тернопіль, 1996.-180с.
19. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К., 1997. -346 с.
20. Щеглова С.Н. Права детей и дети о правах (Социологический анализ).-М.: Социум, 1998.-87с.
21. Юридичний словник / За ред. Б.М.Бабія, Ф.Г.Бурчака, В.М.Корецького, В.В.Цвєткова. Видання друге, перероблене і доповнене.-К,: 1983.-872с.

 
 

Цікаве

Загрузка...