WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-педагогічна діяльність у системі соціально-правового захисту дитинства - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у системі соціально-правового захисту дитинства - Реферат

надають соціальні послуги;
- вибір установи та закладу, а також форми соціального обслуговування;
- інформування щодо своїх прав, обов'язків та умов надання соціальних послуг;
- згода на соціальні послуги;
- відмовавід соціальних послуг;
- конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відомою суб'єкту, який надає соціальні послуги;
- захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку.
Правовий захист дитинства у соціально-педагогічній діяльності - система державно-правових гарантій забезпечення дитині охорони її прав, що включає в себе комплекс юридичних норм і організаційних заходів регуляційного та захисного характеру.
Права дитини, громадянина певної держави, захищені на міжнародному рівні. Конвенція про права дитини ООН безумовно виключає застосування до дітей методів впливу, що принижують їх честь і гідність. Неповнолітні (їх батьки, опікуни, піклувальники, законні представники) вважаються правомочними звертатися до Європейської Комісії з прав людини та Європейського Суду з прав людини. Однак, до них можна звертатися тільки у тому випадку, коли використані всі можливі національні засоби захисту прав.
У 1997р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні для допомоги урядові у реалізації різноманітних програм, спрямованих на захист дітей та молоді. Загалом, програма співпраці ЮНІСЕФ з урядом України складається з чотирьох проектів:
- Охорона здоров'я та розвиток дітей у ранньому віці.
- Діти, які потребують особливого захисту.
- Молодь: здоров'я та розвиток.
- Суспільство на захисті прав дітей.
Основні засади охорони дитинства та державну політику в цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм. Проведення політики щодо охорони дитинства, розробки і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно він звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін під час впровадження соціально-економічних перетворень.
Захист конституційних прав та свобод громадян, у тому числі й неповнолітніх, здійснює судова влада. Право на судовий захист реалізовується у відповідності до ст.124 Конституції України: "Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі".
У відповідності до ст.6 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 року суди розглядають справи:
- щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;
- щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 років;
- про поміщення неповнолітніх правопорушників до приймальників-розподільників для неповнолітніх;
- про адміністративну відповідальність батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) неповнолітніх за невиконання ними своїх обов'язків щодо виховання і навчання дітей;
- про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, виселення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, щодо яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе;
- про поновлення батьківських прав і розв'язання спорів між батьками щодо місця проживання неповнолітніх;
- щодо інших питань, пов'язаних з особистими житловими і майновими правами неповнолітніх.
Державними органами, основною функцією яких є забезпечення законності та охорони правопорядку, боротьби з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства та держави загалом є прокуратура, органи внутрішніх справ, служба безпеки України, попереднього слідства та ін. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 року зазначено, що нагляд за додержанням і правильним застосуванням його положень здійснюється прокуратурою.
Окрім судових, існують і позасудові шляхи захисту прав неповнолітніх через звернення до посадових осіб, оскільки кожна дитина може особисто звертатися до органу опіки й піклування, служби у справах неповнолітніх, інших органів державної влади за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Право кожної дитини особисто звертатися до органу опіки й піклування, служби у справах неповнолітніх, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів закріплене ст.10 Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року. Обов'язок із захисту прав та інтересів дітей покладено на їхніх батьків, опікунів та піклувальників, а у разі їх відсутності - відповідні державні органи і установи.
Прокуратура діє на підставі Конституції України і Закону України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року. У ст. 19 цього закону зазначається, що предметом нагляду є додержання законів про недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі та гідності. У відповідності до наказу Генеральної прокуратури України "Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх" від 15 квітня 2004 року завданнями прокуратури у зазначеному напрямі є: захист прав і свобод неповнолітніх, гарантованих Конституцією України, Конвенцією ООН про прав дитини, законами України; нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, на які покладено обов'язки щодо захисту прав дітей, профілактики правопорушень і бездоглядності; нагляд за додержанням законності в діяльності спеціальних установ для неповнолітніх.
В Україні з квітня 1998 року для реалізації Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року функціонує інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Є ряд особливостей розгляду звернень Уповноваженим з прав людини в Україні.
Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року.
Звернення подаються Уповноваженому з прав людини у письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.
При розгляді звернення Уповноважений з прав людини відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому; направляє

 
 

Цікаве

Загрузка...