WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Охорона здоров’я неповнолітніх - Реферат

Охорона здоров’я неповнолітніх - Реферат

користуватися жилими приміщеннями та іншим майном, успадковувати і заповідати майно, обирати рід занять і місце проживання, мати права автора твору науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходу, раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, а також мати інші майнові та особисті немайнові права.
Гарантії захисту прав неповнолітніх на житло і майно законодавством України розроблені на основі міжнародного права у сфері захисту дитинства. Положення щодо захисту житлових і майнових прав дітей містяться у ст. 2. 6, 16, 26, 27 Конвенції ООН про права дитини.
Статтею 47Конституції України наголошується: "Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду".
Право власності дитини на житло і майно законодавчо закріплене Житловим кодексом Української РСР від 30 червня 1983 року, Цивільним кодексом від 16 січня 2003 року, Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року, Законами України "Про власність" від 7 лютого 1991 року, "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.
Основи захисту права дитини на майно і житло передбачені Законом України "Про охорону дитинства: "Кожна дитина має право на одержання в спадщину майна і грошових коштів батьків", "Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку".
Згідно зі ст. 12 Закону України "Про власність" зазначено, що права власності набуваються на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, а також на майно, одержане внаслідок успадкування або інших правочинів, не заборонених законом.
У Цивільному кодексі України закріплюється:
- у відповідності до ст.29 фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом;
- змістом статті 31 визначено часткову цивільну дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Така дитина (малолітня особа) має право: самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;
- статтею 32 є визначення щодо неповної цивільної дієздатності фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами та здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи а також укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.
Житловим кодексом України стосовно захисту прав осіб віком до 18 років передбачено захист житлових прав неповнолітніх.
Громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштовувалися на роботу до досягнення вісімнадцятирічного віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання житлового приміщення за згодою батьків або піклувальників (ст. 32).
Поза чергою житлове приміщення надається: особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від родичів, опікуна чи піклувальника; дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних установах (ст.46).
Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і мають обов'язки, що випливають з договору найму житлового приміщення. До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки (ст.64).
Житлове приміщення зберігається за тимчасово відсутнім неповнолітнім понад шість місяців у випадках: тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням, у тому числі за кордоном, поміщення дитини на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина і членів її сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, а також влаштування дітей-інвалідів у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги, виїзду для лікування і перебування у лікувально-профілактичному закладі (ст.71).
Члени сім'ї власника житлового будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно (ст.156).
Правовий захист дитинства у галузі освіти
Дошкільна освіта і виховання - забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.
Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.
Система позашкільної освіти - це освітня підсистема, що включає державні і комунальні приватні позашкільні навчальні заклади, інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час.
У ст. 26 Загальній Декларації прав людини 1948 року відмічено: "Батьки мають право на пріоритет у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей".
У галузі освіти захист прав неповнолітніх регулює державне право України. Статтею 53 Конституції України наголошується, що кожен має право на освіту і повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,

 
 

Цікаве

Загрузка...