WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції - Реферат

Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції - Реферат

працівників ОВС встановлені певні вимоги щодо подання звернень. До органів державної влади, посадових і службових осіб цих органів співробітники можуть звертатись лише з питань, які не стосуються їх службової діяльності (службові звернення подаються у порядку, встановленому дисциплінарним статутом);
5)щодо права на свободу думки, слова, віросповідання, працівники ОВС:
а) не можуть розголошувати будь-яку інформацію, яка може призвести до вказівки на особу неповнолітнього правопорушника без його згоди чи згоди його представників.
б) не можуть використовувати окремі релігійні ритуали для отримання відомостей відомостей про правопорушника чи підозрюваного ("тайна сповіді") захищена законом про свободу совісті ст. 3);
в) не можуть залучати до виконання оперативно-розшукових завдань священнослужителів (ст. 11 Закону "Про ОРД ")
Блок економічних прав складають наступні права:
- право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41);
- право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом ( ст. 42);
- право на вільну працю ( ст. 43);
- право тих , хто працює , на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів ( ст. 44)
- право на відпочинок для працюючих ( ст. 45)
Стосовно діяльності міліції, слід зазначити, що права, визначені в ст. 42 та ст. 44 Конституції, не поширюються на працівників міліції, оскільки за законом " Про міліцію" ( ст. 18) "працівникам міліції забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь". Проте, не заборонено займатися науковою та педагогічною діяльністю (але заборонено надавати правову допомогу).
Щодо забезпечення економічних прав людини у правоохоронній діяльності , то на міліцію покладаєтьсяважливе завдання захищати право людини мирно володіти майном і власністю, вживати заходи з метою відвернення крадіжок власності чи завдання йому шкоди, розслідувати злочини, що стались в цій галузі.
Негайно вдаватися до дій на захист власності, завжди діяти згідно законів і правових норм стосовно власності ( див.: КК України, Розділ 6. "Злочини проти власності. ").
Водночас, забезпечуючи економічні права громадян, працівники міліції повинні враховувати наступне :
1) не вважається порушенням права на власність співробітниками міліції предметів і майна , які заборонені Постановою ВР України від 17.06. 1992 р. "Про право власності на окремі види майна " ( розділ "Перелік видів майна, яке, не може знаходитись у власності громадян")
Зокрема, це стосується зброї, бойових запасів, військової техніки, вибухових речовин та засобів підривання, бойових отруйних речовин, наркотичних засобів тощо.
2)не вважається порушенням з боку міліції права на власність вилучення предметів і майна, які не можуть знаходитися у власності , користуванні , розпорядженні внаслідок заборони встановленої КК України (ст. 59) та КУпАП ( ст. 28, 29).
Це стосується майна, яке за відомо здобуте злочинним шляхом, радіоактивні матеріали, підроблена валюта ( навіть якщо вона потрапила внаслідок грошового обігу ) тощо.
3) не є порушенням права власності вилучення працівниками ОВС у громадян об'єктів права власності, встановлені ЦК України (див. : ЦК України; Гл. 25. Припинення права власності), Законом " Про власність" (наприклад при зверненні стягнення на майно кредиторів тощо), а також у випадках : ревізії майна у разі стихійного лиха чи іншого надзвичайного стану, оплатного вилучення майна за цивільним законом; безоплатного вилучення майна (конфіскація) за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення.
4) не вважається втручанням правоохоронних органів у підприємницьку діяльність, якщо вона здійснюється з метою: захисту від посягань на політичні, трудові та інші права і свободи громадян, честь і гідність людей; неухильного додержання кожним чинного законодавства України, шанування державних символів України, охорони природи і культурної спадщини тощо; здійснюється з порушенням закону " Про підприємницьку діяльність " та ст. 42 Конституції України.(наприклад: використання примусової праці, рабство тощо).
Блок соціальних прав громадян України включає наступні права:
- право на соціальний захист ( ст. 46)
- право на житло ( ст. 47)
- право на достатній життєвий рівень ( ст. 48)
- право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49)
Крам того, наведені вище конституційні права громадян знайшли свій розвиток у відповідних законах України. Це група законів, які конкретно визначають зміст права на спеціальний захист, та група законів, які визначають механізми соціального страхування, відповідно вимогам ч.2 ст. 46 Основного Закону.
Блок культурних прав особи включає :
- право на освіту (ст. 53)
- право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54)
Загалом, вказані права міліція безпосередньо ефективним виконанням основних завдань, які держава покладає на ОВС ( див.: ст. 2 Закону " Про міліцію")
Окрім того, щодо соціальних прав працівників міліції, то вони чітко визначені в законах " Про міліцію" (ст. 22, 23); " Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу ОВС та деяких інших осіб; "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів ОВС та їх соціальний захист", а також постанови КМ України від 1991 р. № 59 " Порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки" та інше.
Література:
1. Довідник працівника міліції: У 2 - х кн.-Кн. 1: Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань діяльності ОВС-К., 2003.
2. Конституція України: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальна посібник. К.,2003.
3. Международные акты о правах человека: Сб. док.-''' М., 2002 .
4. Збірка договорів Ради Європи - Рада Європи, 2000
5. Негодченко О. В. Забезпечення прав та свобод людини ОВС України. - Дніпропетровських 2002
6. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. - К, 2002.
7. Права человека и поддержание правопорядка: Пособие по правам человека для сотрудников полиции. - ООН. 2002
8. Права людини і правоохоронні органи: Посібник для практичного навчання - Страсбург., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...