WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції - Реферат

Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції - Реферат

державною або іншою захищеною законом таємницею.
Забезпечення вказаного права у правоохоронній діяльності буде ефективним у разі дотримання працівниками ОВС наступних вимог :
1) розголошувати обставини особистого життя особи за умови, що вони містять ознаки правопорушень, що підтверджено рішенням суду;
2) втручання в особисте і сімейне життя може здійснюватись лише : а) з метою запобігання злочинові чи припинення злочину, або безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину; б) в інтересах захисту національної безпеки, незалежності і суверенітету України, економічного добробуту, безпечного довкілля тощо; в) задля захисту здоров'я чи моральності; г) з метою захисту прав і свобод інших осіб та інші.
3) Збирати, зберігати, використовувати та поширювати конфіденційну інформацію про особу лише за її згодою.
Нарешті, ст. 33 Конституції визначає, що " кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом "( див.: ЦК України - ст. 310, 313)
В інтересах забезпечення вказаного права у правоохоронній діяльності працівником ОВС слід дотримуватись наступних вимог:
1) на свободу пересування та вільний вибір місця проживання перебування) мають право особи, які досягли 14 -річного віку. Особа, яка не досягла 14 -ти років, має право пересуватись по території України лише за згодою батьків (опікунів) та в їхньому супроводі .
2) Особа, яка досягла 16-ти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.
3) Особа може бути обмежена у здійсненні права на вільне пересування лише у випадках, встановлених законом (наприклад: "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про альтернативну (невійськову службу)", "Про загальний військовий обов'язок." КПК України та інше.
4) Особа не може бути видворена з обраного нею місця перебування, доступ до якого не заборонений законом.
5) Законом можуть бути встановлені особливі правила доступу на окремі території, якщо цього потребують інтереси державної безпеки, охорони громадського порядку, життя, та здоров'я людей (наприклад : "Про державний кордон України", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ")
Закон "Про міліцію " надає право обмежувати доступ на окремі території тимчасово.
Такі загалом особливості забезпечення громадянських прав особи у правоохоронній діяльності.
Забезпечення окремих політичних, соціально - політичних і культурних прав людини у правоохоронній діяльності.
У Конституції України закріплено широкий спектр політичних, економічних, соціальних, культурних прав людини і громадянина, які є основними підвалинами демократичного суспільства і головними умовами прогресу і розвитку кожної людини, розбудови правової держави.
Так, право на свободу думки, світогляду, віросповідання, вільне вираження своїх поглядів і переконань тощо безперечно є виразником плюралізму, терпимості та широкості поглядів в будь-якому демократичному суспільстві. А право на свободу зібрань і об'єднань є важливим складником політичного і суспільного життя країни і суттєвим складником діяльності політичних партій.
Розглянемо загалом вказані прав і свободи людини та громадянина та роль працівників ОВС в їх захисті.
Блок політичних прав в Конституції складають такі права і свободи:
- право людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на збір, зберігання, використання і поширення інформації (ст. 34 ) ;
- право людини на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35)
- право на свободу об'єднання громадян у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів (ст. 36)
- право громадян брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади ( ст. 38 )
- право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації(ст. 39)
- право усіх направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб ( ст. 40)
Не вдаючись в ретельний аналіз вказаних прав, оскільки їх з'ясували в процесі вивчення теорії прав і свобод людини та громадянина, зауважимо, що з метою забезпечення наведених прав у правоохоронній діяльності слід дотримуватись наступних вимог:
1) втручатись (обмежувати) у здійснення цих прав неможливо інакше, ніж згідно закону і з метою: а) запобігти заворушенням чи злочину; б) захисту громадського порядку, здоров'я чи моралі; в) захисту прав і свобод інших осіб; г) для підтримання авторитету і не упередження правосуддя; д) захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності України; є) у разі, якщо вони здійснюються із застосуванням силових засобів чи зброї, мають на меті захоплення приміщень державних органів тощо.
2) Не допускати і припиняти будь-які акти і дії партій та громадянських організацій спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, на розпалювання міжетнічної , расової , релігійної ворожнечі тощо.;
3) Оскільки більшість політичних прав належить безпосередньо лише громадянам України (за винятком прав, гарантованих ст. 34, 35, 40 Конституції), не допускати чи припиняти чи припиняти протиправну політичну діяльність іноземців, особливо проведення ними зборів і мітингів, пікетування або інших мирних акцій протестного чи не протестного характеру;
4) в контексті політичних прав, для більш ефективного виконання покладених на міліцію завдань, в структурах ОВС (див. ст. 18 Закону) а) не допускається створення і діяльність організаційних об'єднань політичних партій та не підлягають легалізації об'єднання громадян (працівників міліції), якщо вони є структурними осередками політичних партій, працівниками ОВС не можуть бути членами політичних партій (ст. 3 Закону " Про міліцію")
б) законодавство України про правоохоронні органи не визначає утворення професійних спілок в міліції;
в) працівники ОВС обмежені в окремих виявах права на мирні, без зброї, збори, мітинги, демонстрації, а також на пікетування, голодування та інші акції протесаного характеру;
г) для

 
 

Цікаве

Загрузка...