WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу. - Реферат

Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу. - Реферат

брошур
4 Імідж організації 4.1 Імідж перших осіб організації
4.2 Імідж працівників
4.3 Спростування недоброзичливої та іншої інформації з метою ліквідації негативних для іміджу організації наслідків
Сьогодні надзвичайно важливо, як свідчить наведена вище таблиця завоювати та закріпити довіру громадськості по відношенню до діяльності організації.
Основна мета паблік рілейшнз (ПР) в ОВС- налагодження тривалих зв'язків із громадськістю для формування в неї довірливого ставлення до правоохоронних органів.
З огляду на вище вказане, можна визначити сутність ПР в ОВС, яка розкривається через їх функції. Основними з них є такі:
" консультування керівництва щодо управління персоналом з використанням знання законів поведінки людини;
" виявлення можливих тенденцій, закономірностей розвитку соціальних явищ і передбачення їх наслідків для ОВС і суспільства в цілому;
" вивчення громадської думки, ставлення з боку громадськості щодо ОВС, розробка рекомендацій, необхідних заходів для формування позитивної думки і задоволення очікувань громадськості;
" встановлення і підтримка двостороннього спілкування з громадськістю заснованого на точності знань, що використовуються і повної поінформованості;
" запобігання конфліктам у підрозділах та між працівниками ОВС та населенням, усунення непорозумінь, що виникають між ними;
" сприяння формуванню атмосфери взаємної поваги і соціальної відповідальності;
" гармонізація особистих і громадських інтересів;
" сприяння формуванню доброзичливих відносин між співробітниками;
" залучення на службу кваліфікованих працівників, сприяння зниженню плинності кадрів.
Отже, формування позитивного іміджу міліції тісно пов'язане з налагодженням тісних зв'язків з громадськістю, співробітництвом та вирішенням спільних питань, тобто паблік рілейшнз є ефективним механізмом формування довіри населення до правоохоронних органів.
Програма партнерських взаємовідносин міліції та населення як важливий елемент формування позитивного іміджу міліції.
Програму розвитку партнерських відносин між міліцією та населенням на 2000 - 2005 рр. було розроблено МВС України. Метою вказаної програми є досягнення партнерських відносин між населенням і міліцією України для більш ефективного подолання антисуспільних явищ, усунення причин та умов учинення суспільно небезпечних діянь, профілактики правопорушень, забезпечення надійного захисту особи, суспільства і держави від протиправних посягань.
Для досягнення цієї мети програмою передбачається розвиток взаємодії міліції з населенням за такими напрямками:
- створення правової бази для забезпечення відносин "народ і міліція - партнери";
- максимальне використання позитивних форм і методів взаємодії населення і міліції для подолання негативних протиправних явищ у суспільстві;
- ділове партнерство міліції з населенням та громадськими інститутами;
- створення організаційно-правового механізму залучення населення для охорони громадського порядку, боротьби з правопорушеннями;
- впровадження наукових рекомендацій та досвіду партнерських взаємин між зарубіжними поліцейськими органами та населенням;
- формування у членів суспільства відчуття причетності до правового порядку в суспільстві;
- розвиток форм соціальної активності щодо допомоги населенням працівникам міліції у зміцненні законності та правопорядку в країні;
- вдосконалення системи своєчасного інформування населення через засоби масової інформації для вирішення завдань щодо зміцнення правопорядку і боротьби зі злочинністю;
- формування у суспільстві правової ідеології партнерства населення і міліції;
- досягнення відповідного рівня розвитку правової культури у суспільстві для створення умов партнерства населення і міліції.
Таким чином, реалізація роботи за цими напрямками потребує послідовного виконання наступних завдань:
- забезпечення правового регулювання діяльності міліції та громадських формувань з урахуванням розвитку чинного законодавства України, удосконалення структури органів центральної і місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування;
- здійснення єдиної правової політики взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань щодо забезпечення правопорядку в державі;
- оперативне та повне інформування населення про нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів;
- розроблення методичних рекомендації з питань широкого залучення населення до роботи в громадських формуваннях з охорони правопорядку та профілактики правопорушень;
- розроблення критеріїв оцінки діяльності органів внутрішніх справ щодо дотримання ними прав людини;
- проведення наукових досліджень з проблем удосконалення взаємодії міліції та населення, забезпечення впровадження в практичну діяльність їх узагальнених результатів;
- координування розробки та підготовки необхідної науково-методичної бази із зацікавленими міністерствами і відомствами;
- відновлення в мікрорайонах роботи громадських пунктів охорони порядку та громадських формувань;
- участь у створенні керівних органів громадських пунктів охорони порядку за участю старших дільничних або дільничних інспекторів міліції для забезпечення узгодженої координації діяльності міліції з населенням у питаннях охорони громадського порядку, профілактики правопорушень тощо;
- приведення у відповідність до вимог часу законодавчої бази та відомчих нормативних актів з питань проходження служби з органах внутрішніх справ України;
- формування у працівників ОВС певної психології, яка б відповідала вимогам переходу до нової моделі правоохоронної діяльності, заснованої на принципі партнерства і соціальної допомоги;
- безумовне виконання органами внутрішніх справ вимог і положень принципів діяльності міліції і Кодексу честі працівника ОВС України;
- ділове співробітництво міліції з населенням та громадськими інститутами;
- радикальне вдосконалення системи професійної підготовки та виховання особового складу тощо;
- активне залучення до проведення занять з основ держави і права в закладах загальної середньої освіти дільничних інспекторів, інспекторів ДАІ, відповідних фахівців, викладачів та науковців закладів освіти МВС;
- регулярне проведення занять з правової тематики серед членів громадських формувань по охороні правопорядку, загонів сприяння міліції та інших формувань;
- висвітлення в ЗМІ передового досвіду роботи громадських об'єднань по охороні громадського порядку.
Отже, виконання сформульованих в даній програмі положень надасть можливість встановити тривалі та ефективні зв'язки міліції з громадськістю та налагодити взаємне співробітництво з метоюефективного розкриття та розслідування злочинів. Така співпраця в свою чергу підвищить імідж та довіру населення до міліції.
Формування іміджу міліції відбувається в двох напрямках: з одного боку формується уявлення про окремих людей, що потім переноситься на всю організацію, а з іншого боку - відштовхуючись від образу організації взагалі судять про окремого працівника. У цьому полягають труднощі цілеспрямованого формування іміджу в масовій свідомості. Крім того, ОВС мають складну структуру, безліч

 
 

Цікаве

Загрузка...