WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат - Контрольна робота

Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат - Контрольна робота

роботи.
Переклади з рідкісних мов, з письмовою в'язю, своєю графікою, ієрогліфами, клинописом, а також зі стародавніх мов, так само, як і переклади на іноземні мови, що віднесені до рідкісних мов, які мають писемність в'яззю, свою графіку, написані ієрогліфами, клинописом, оплачуються із збільшенням ставок на 25 відсотків.
Виплати винагороди за відрив від звичайних занять і за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик. У постанові (ухвалі) зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди (конкретний розмір винагороди у межах норм, зазначених у цій Інструкції, та час, затрачений особою у зв'язку з явкою за викликом і на виконання даного їй завдання).
Відшкодування витрат (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові) військовослужбовцям, які викликаються до органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті, провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами. Особисто військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються.
Науково-дослідні установи експертизи Мінюсту проводять судову експертизу з кримінальних справ за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на проведення судових експертиз. Вартість проведення експертиз, що призначаються за криміналь-ними справами, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, досудо-вого слідства та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у науково-дослідних установах судової експертизи Мінюсту.
У разі виклику працівника науково-дослідної установи судової експертизи Мінюсту органами дізнання, досудового слідства чи суду для виконання функцій спеціаліста, передбачених статтями 128і і 270і КПК, заробітна плата за час виконання зазначених функцій і витрати на відря-дження відшкодовуються за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на проведення судових експертиз.
Ступінь складності проведеної експертизи визначається відповідно до такої таблиці, що міститься в додатку до Інструкції.
Таблиця. Нормативна вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судової експертизи Міністерства юстиції
?
Ступінь складності експертизи Нормативна вартість однієї екпертогодини, у гривнях
1 . Експертиза проста 14,53
2. Експертиза середньої складності 18,16
3. Експертиза особливої складності 21,80
Процесуальний порядок відшкодування судових витрат
Згідно з кримінально-процесуальним законом витрати учасників кримінально-процесуальної діяльності можуть компенсуватися лише за рахунок учасників кримінально-правових відносин: держави і злочинця.
Докладніший аналіз ст. 91 КПК, а також вищезазначеної Інструкції свідчить, що до суб'єктів відшкодування витрат учасникам кримінального судочинства віднесено не тільки органи дізнання, досудового слідства і суд (ст. 92 КПК), а й державні та приватні підприємства, установи, організації, що виплачують середню заробітну плату робітникам та службовцям, залученим до участі в справі (ч. З ст. 92 КПК), військові частини (п. 13 Інструкції). Якщо б законодавець, перелічуючи види судових витрат, мав на увазі лише суми, виплачені органам дізнання, слідства і судам, це було б відображено і в законі. Однак ст. 91 КПК такої вказівки не містить.
До числа витрат, що можуть бути перерозподілені, кримінально-процесуальний закон відносить: 1) витрати свідка, потерпілого, понятого по явці; вони компенсуються органами дізнання, досудового слідства і судом, а їм, у свою чергу, можуть бути компенсовані засудженими; 2) витрати засудженого, якщо він брав участь у справі як свідок до пред'явлення йому обвинувачення (компенсуються органами дізнання, досудового слідства і судом); 3) витрати перекладача (компенсуються органами дізнання, досудового слідства і судом); 4) витрати учасників кримінально-процесуальної діяльності зі збереження, дослідження і пересилання речових доказів (можуть бути компенсовані засудженими чи прийняті на рахунок держави); 5) неодержаний дохід свідків, потерпілих, понятих у вигляді середньої заробітної плати (компенсується підприємствами, установами, організаціями); 6) неодержаний дохід свідка, потерпілого, понятого, що не є робітником чи службовцем (відшкодовується органами дізнання, досудового слідства і судом, що може покласти його на засудженого); 7) витрати свідків, потерпілих, понятих, експертів, фахівців-військовослужбовців компенсуються військовими частинами; за наявності вимог останні витрати можуть бути відшкодовані органами дізнання, досудового слідства і судом, що вправі покласти їх на засудженого; 8) витрати експерта, фахівця, пов'язані з їх участю в справі в порядку службового завдання (покладаються на експертну установу, у штаті якого вони складаються); 9) витрати експерта і фахівця, пов'язані з їхньою участю в справі, а також винагорода за роботу, виконану не в порядку службового завдання (оплачують органи дізнання, досудового слідства і суд, що може покласти їх на засудженого)1.
Середній заробіток за час, що був витрачений у зв'язку з явкою за викликом, зберігається за працівниками та службовцями за умови їх участі в кримінальному судочинстві як свідків, потерпілих, законних представників потерпілих, перекладачів, експертів, спеціалістів і понятих. Це правило не стосується випадків, якщо ці особи є обвинуваченими чи підсудними. Виплата середнього заробітку здійснюється, якщо виклик збігся з часом, упродовж якого робітник чи службовець повинен був перебувати на роботі. За неробочий час, затрачений у зв'язку з явкою за викликом, винагорода не виплачується.
Для того, щоб особі отримати середній заробіток, на повістці робиться відмітка про її явку в судово-слідчі органи із зазначенням фактично витраченого часу2.
Витрати по явці (проїзні, квартирні, добові), винагорода за відрив від звичайних занять, а також винагорода експертам, спеціалістам і перекладачам виплачується органом, що викликав, із коштів, які спеціально відпускаються на такі цілі, за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду негайно після виконання викликаною особою своїх обов'язків. Це стосується й договірних відносин між органами та державними експертними установами, штатні працівники яких викликались для проведення експертиз та участі в слідчих діях і судовому розгляді; відшкодовується вартість цих робіт на користь державної експертної установи у межах зазначених вище норм винагороди.
Відшкодування витрат військовослужбовців по явці за викликом проводиться на вимогу військових частин за встановленими нормами. Самимвійськовослужбовцям витрати не відшкодовуються.
Рішення суду про відшкодування судових витрат у ви-падках, передбачених ст. 93 КПК, має бути викладено у вироку (п. 10 ч. 1 ст. 324, ст. 331, ч. 9 ст. 335). Якщо з будь-яких причин питання про судові витрати не було вирішено при постановленні вироку, його має вирішити суд, який постановив вирок, у порядку, передбаченому ст. 409 КПК.
За загальним правилом, судові витрати покладаються на

 
 

Цікаве

Загрузка...