WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Способи забезпечення виконання зобов`язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин - Курсова робота

Способи забезпечення виконання зобов`язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Способи забезпечення виконання зобов`язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин
?
Зміст
Вступ………………………………………………………………………..........с.3-4
Розділ 1 Загальна характеристика забезпечення виконання зобов`язань.
1.1 Види забезпечення виконання зобов`язань...................................................с.5-9
1.2 Класифікація і форма правочину щодо забезпечення виконання зобов`язань.................................................................................................................с.10-12
Розділ 2 Зобов`язально-правові способи забезпечення виконання зобов`язань.
2.1 Історичні передумови виникнення, поняття, предмет та стягнення неустойки....................................................................................................................с.13-18
2.2 Поняття, відповідальність та припинення договору поруки...................с.19-23
2.3 Поняття, обов`язки і припинення гарантії................................................с.24-29
2.4 Визначення завдатку як зобов`язально-правового способу забезпечення виконання зобов`язань..............................................................................................с.30-35
Розділ 3 Речово-правові способи забезпечення виконання зобов`язань.
3.1 Загальний огляд і види застави...................................................................с.36-43
3.2 Право притримання як речово-правового способу забезпечення виконання зобов`язань.................................................................................................................с.42-47
Висновки............................................................................................................с.48-49
Список використаних джерел.......................................................................с.50-51
Додаток..............................................................................................................с.52-53
ВСТУП
Зобов`язання з моменту його виникнення має основною метою виконання. Без досягнення цієї мети не було б сенсу встановлювати таке зобов`язання, або хоча б називати такі відносини саме зобов`язаннями. При цьому під виконанням слід розуміти досягнення такого корисного результату, що його сторони хотіли досягнути, вступаючи у нього. Згідно зі статтею 526 ЦКУ зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.
Актуальність даної теми полягає в тому, що відносини, які регулюють способи забезпечення виконання зобов`язань, розвивалися ще з того моменту, коли зароджувалося лише саме понятття "держава". А це означає, що в певному середовищі види зобов`язань відігравали величезну роль в житті кожної особи впродовж століть, бо майнові відносини між боржником і кредитором зародились ще в Стародавньому Римі.
Розвиваючись з роками, способи набувають все більше можливостей, для повного задоволення вимог кредитора і боржника.
Ці способи розвивались поступово, ніби доповнюючи і відкриваючи один одного. Загалом вони поділяються на зобов`язально-правові, які включають неустойку, поруку, гарантію і завдаток, та речово-правові, що поділяються на заставу і притримання.
Одним з перших зобов`язально-правових способів забезпечення виконання зобов`язань, який почав діяти і використовуватись ще з древніх часів, є неустойка. Відповідно неустойка визначається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов`язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов`язання.
Наступним видом виконання зобов`язань є порука. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку.
Подібно до поручительства, гарантією є зобов`язання гаранта перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов`язання в повному обсязі або в частині.
Останнім способом забезпечення є завдаток, який вважається грошовою сумою або рухомим майном, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов`язання і на забезпечення його виконання.
До речово-правових способів належить застава. В силу якого кредитор має право в разі невиконання боржником зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.
Новим і останнім способом є притриманння. Відповідно до статті 594 ЦКУ кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов`язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов`язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе виконання боржником зобов`язання.
Розглядаючи ці способи, на перший погляд здається, що всі вони є досконалими і передбачають всі можливі варіанти для учасників правовідносин.
Але все ж таки, існують окремі питання, які потребують відповіді, і над ними працюють відомі правознавці, які розвивають і всебічно досліджують цю тему.
Намагаючись відкрити предмет, я визначила, що це обов`язки, і права кредитора і боржника, а зокрема об`єктом виступають відносини, які виникли при невиконанні або неналежному виконанні умов договору.
Заключаючи вище сказане, я вважаю, що саме ця тема є найпоширенішим видом, який найбільш використовується у суспільних відносинах.
Розділ 1 Загальна характеристика забезпечення виконання зобов`язань.
1.1 Види забезпечення виконання зобов`язань.
Забезпечення виконання зобов`язання - традиційний інститут цивільного права. Будь-яке зобов`язання саме по собі ще не гарантує виконання боржником необхідних дій на користь кредитора. Навіть при використанні кредитором мір відповідальності відносно несправного боржника в останнього може не знайтися необхідного для задоволення вимог майна. Для попереднього забезпечення майнових інтересів кредитора, отримання ним гарантії належного виконання зобов`язання, а також в цілях запобігання або зменшення розміру негативних наслідків, що можуть настати у випадку його порушення, використовуються спеціальні заходи забезпечувального характеру, передбачені законом або договором. Такі заходи називаються видами (способами) забезпечення виконання зобов`язань.
Види забезпечення виконання зобов`язань мають характерні ознаки:
- мають майновий зміст;
- націлені на спонукання боржника до виконання свого зобов`язання;
- мають додатковий (акцесорний) характер;
- можуть забезпечувати лише дійсні зобов`язання.
Враховуючи викладенні характерні риси, види (способи) забезпечення виконання зобов`язань можна визначити як передбачені законом або договором спеціальні заходи майнового характеру, що стимулюють належне виконання зобов`язань боржником шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...