WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України - Реферат

Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України - Реферат

заінтересованими органами, якщо таке узгодження є обов'язковим; НПА, який викладено з порушенням правил правопису.
В кінці кожного поточного календарного року проводиться підрахунок зареєстрованих НПА і тих, в реєстрації яких було відмовлено обласним (районним) управлінням юстиції в році, що минає. Усі підраховані дані оформлюються у документах із відповідними назвами: "Перелік НПА, зареєстрованих у РУЮ в 200_ р." та "Перелік НПА, в державній реєстрації, яких відмовлено ОУЮ (РУЮ) в 200_ р.".
На основі даних документів та відомостей, що містяться в них складаються звіти щодо зареєстрованих НПА.
Основні правила, вимоги та методи здійснення державної реєстрації НПА Заліщицького РУЮ, закріплено у "Нормативно-методичному посібнику з питань державної реєстрації НПА".
Реєстрація благодійних організацій
Благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.
Благодійна діяльність регулюється ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р.
Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється МЮУ, а місцевих благодійних організацій, а також їхніх відділень (філій, представництв) - управлінням юстиції, у м. Заліщики цю діяльність здійснює Заліщицьке РУЮ.
Отже, у РУЮ для державної реєстрації благодійні організації подають такі документи:
- заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчують у нотаріальному порядку, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами;
- статут (положення) благодійної організації у 2 примірниках;
- протокол установчих зборів із рішенням про заснування благодійної організації (далі БО) та затвердження статуту (положення);
- відомості про засновників: для фізичних осіб - П.І.П., рік народження; для юридичних - назва, юридична адреса, копія статуту (положення), копія документа про реєстрацію;
- відомості про органи управління БО та членів виконавчого органу (П.І.П., рік народження, місце проживання та місце роботи ,посада останніх);
- відомості про наявність місцевих відділень, підтверджені протоколами загальних зборів відділень благодійних організацій;
- документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.
Заява про державну реєстрацію БО розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Після державної реєстрації йому видається свідоцтво про реєстрацію.
Зареєстрована БО вводиться до реєстру благодійних організацій, що ведеться УЮ, з присвоєнням відповідного номера. У Реєстрі зазначаються: дата надходження відповідних документів, назва БО, її юридична адреса, дата затвердження статуту (положення), дата реєстрації, мета діяльності БО, відомості про склад виконавчого органу БО, дата видачі свідоцтва, його дубліката чи дубліката статуту, відомості про зміни, що внесені до статутних документів, відомості про реєстрацію (ліквідацію).
Рішення про державну реєстрацію БО може бути анульоване в судовому порядку, якщо УЮ встановить факт фальсифікації установчих документів.
Відмова у державній реєстрації благодійної організації
та припинення її діяльності .
Підставами для такої відмови може бути факт реєстрації БО, що мають одну і ту ж назву, а також наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під такою ж назвою та інші.
Не може вважатися підставою для відмови у державній реєстрації БО надання їй юридичної адреси громадянином за місцем проживання.
Припинення діяльності БО відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.
Отже, реорганізація проводиться за рішенням вищого органу управління БО, відповідно до вимог статуту, а ліквідація - здійснюється за рішенням суду та за рішенням вищого органу управління БО. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією. Якщо ж БО ліквідується за рішенням вищого органу управління, то до УЮ, подаються: заява; рішення засновника (засновників); акт ліквідаційної комісії; довідка з установи банку про закриття рахунку; опубліковане в пресі оголошення про ліквідацію БО; акт органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів, оригінал статуту (положення); свідоцтво про державну реєстрацію.
Правова робота і правова освіта населення.
Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального, інформаційного характеру, що спрямовані на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, які необхідні для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.
Порядок здійснення правової освіти визначається Національною програмою правової освіти населення, що затверджена Указом ПУ від 18.10.2001 р.
Серед численних державних закладів, підприємств та організацій культури відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність здійснюють й УЮ.
З цією метою згідно положень Програми про правову освіту та правову роботу, РУЮ у м. Заліщики створено Районну міжвідомчу координоційно-методичну раду (РМКМР), яка є регіональним утворенням Обласної МКМР та підпорядковується останній.
РМКМР утворюється Районною державною адміністрацією та виконавчим комітетом міської ради за поданням РУЮ, затверджують її склад та положення.
Стосовно складу РМКМР, то очолює її - заступник голови РДА, заступником голови РМКМР є начальник РУЮ, а провідні спеціалісти УЮ являються секретарями РМКМР.
Основним завданням Програми є:
підвищення рівня правової підготовки населення, в першу чергу учнів та студентів, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін;
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у сфері правової освіти.
З метою забезпечення правового захисту інтересів фізичних осіб шляхом надання безкоштовних юридичних консультацій найбільш незахищеним верствам населення створюються громадські правові приймальні, діяльність яких забезпечують працівники УЮ, залучаютьсядосвідчені юристи практики, працівники відділів та управління РДА.
Значну роль в розповсюдженні правових знань і правової інформації відіграють ЗМІ. Зокрема РУЮ м. Заліщики тісно співпрацює із районною газетою "Колос", в якій публікуються статті правового звіту у колонці "Правовий всеобуч".
Крім цього провідним спеціалістом РУЮ м. Заліщики проводиться право освітня робота в закладах освіти, зокрема у школах, гімназії, коледжі та інших навчальних закладах.

 
 

Цікаве

Загрузка...