WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

злочину, то суб'єктом готування може бути тільки та особа, яка є суб'єктом злочину. Тому, якщо закон вимагає посадового положення суб'єкта чи певного відношення до жертви (опікун) та інше, то такі ж правила про суб'єкт злочину поширюються і на суб'єкта готування до злочину.
Із суб'єктивної сторони готування до злочину можливе лише з прямим учасником, тобто винний усвідомлює, що він створює певні умови з метою вчинення злочину або бажає створити такі умови. Особа, вчиняючи готування до злочину, усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій, передбачає можливість чи необхідність вчинення з їх допомогою задуманого чи спланованого нею злочину і бажає вчинення злочину . При цьому винний має намір не обмежуватися лише підготовкою до злочину, яка може бути закінченою чи незакінченою, а вчинити дії, що призведуть до закінчення злочину, але йому не вдається реалізувати свій умисел, зробити це, довести злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі. Відповідальність за готування до злочину може мати місце лише в тому випадку, коли умислом винного охоплюється вчинення конкретного злочину і винний усвідомлює, що після вчинення готувальних дій, якими створюються умови вчинення злочину, він вчинить і цей злочин.
Стаді готування завжди передбачає наявність прямого умислу у відношенні суспільно-небезпечного наслідку, на спричинення якого спрямована діяльність винного. Говорити про підготовку умов вчинення злочину можна лише в тому випадку, коли воля винного прямо спрямована на досягнення суспільно-небезпечного наслідку. Не можна готуватися до спричинення наслідків, настання яких особа не бажає, а тільки допускає їх можливість.
В монографіях та підручниках з кримінального права нічого не вказується про особливості умислу при готуванні, тим самим передбачається, що умисел при готуванні не має яких не будь специфічних рис в порівнянні з умислом при закінченому злочині. Проте та обставина, що діяльність особи переривається на першій, дуже ранній стадії розвитку злочину, знаходить своє відображення в характері умислу.
При конкретизованому умислі (визначеному) простому умислі особа передбачає точку мету і ціль, на досягнення яких і спрямовує свої дії.
В багатьох (в більшості) випадках при готуванні умисел має нерозвитий, неконкретизований чи не в повній мірі визначений характер. Наприклад, суб'єкт вирішив вчинити крадіжку, готується до вчинення цього злочину, але він ще не знає де і коли, яке майно і яким шляхом він вкраде. Конкретизація умислу нерідко має місце після завершення стадії готування, коли винний вирішує, в залежності від створених ним умов, - вчинити певний злочин чи відмовитись від нього.
В ряді випадків умисел при готуванні має нестійкий характер. В особливості це можна сказати про готування до готування, чи про готування, що виражається в набутті чи пристосуванні засобів та предметів побуту.
Як вказує Кузнєцова Н.Ф., мотиви та цілі злочину також впливають і на спрямованість готувальних дій. Так, в залежності від цілей чи мети, якщо вони є обов'язковими елементами суб'єктивної сторони складу злочину, то будуть відрізнятися і дії, що становлять готування до злочинів.
Отже, саме нерозривному зв'язку із складами конкретних злочинів і прямій залежності від них, готування до злочину зобов'язане своїм існуванням, як інститут кримінального права. Склад злочину визначає зміст і суспільну небезпечність готування до злочину.
Питання про суспільну небезпечність готування не може бути вирішений в абстрактній формі. Необхідно враховувати різноманітність дій, що входять до складу готування. Різноманітність готувальних дій потребує диференційованого підходу до них. В ряді випадків дії, що входять до складу об'єкту посягання. Відповідно до ч 1 ст. 14 КК України готуванням до злочину є підшукування, або пристосування засобів чи підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Отже готування виявляється в таких формах:
а) підшукування засобів чи знарядь для вчинення злочину;
б) пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину;
в) підшукування співучасників;
г) умова щодо вчинення злочину;
д) усунення перешкод;
е) інше умисне створення умов для вчинення злочину.
Підшукування засобів чи знарядь для вчинення злочину - це будь-які дії щодо придбання, отримання, тимчасового запозичення, купівлі, пошуку знайдення засобів чи знарядь для вчинення злочину. Спосіб підшукування може бути, як правомірним, так і неправомірним, в тому числі і злочинним, наприклад особа може викрасти вогнепальну чи холодну зброю, що необхідна особі для реалізації іншого злочину.
Під засобами вчинення злочину розуміють предмети матеріального світу, які застосовуються при вчиненні злочину для його полегшення чи прискорення. Наприклад, підроблені документи для шахрайства, відмички або ключі для проникнення у житло з метою крадіжки, одурманюючі речовини для зґвалтування тощо.
Знаряддя вчинення злочину - це предмети, які безпосередньо використовуються для виконання об'єктивної сторони складу злочину, зокрема для заподіяння суспільно-небезпечних наслідків. Так, наприклад, зброя. При так званому посередньому вчиненні злочину своєрідними знаряддями можуть визнаватися особи, які через певні психічні хвороби або недосягнення певного віку кримінальної відповідальності не несуть. Транспортні засоби можуть бути віднесені знаряддями злочину не тільки тоді, коли вони використовувались для безпосереднього вилучення майна чи заволодіння ними, а й коли без їх використання вчинення злочину було б не можливим чи надто складним. Автомобіль або інший транспортний засіб може визнаватись знаряддям викрадення майна, якщо він був одним із необхідних засобів вчинення виправдання, коли значна кількість майна могла бути вилучена і переміщена тільки за його допомогою.
Якщо при провадженні досудового слідства не визнано знаряддями злочину предмет, використаний для досягнення злочинної мети, дане питання вирішується судом на стадії відданняобвинуваченого до суду.
Засоби та знаряддя вчинення злочину можуть бути призначені тільки для злочинної мети, наприклад, виготовлена отрута для вбивства, або так само можуть використовуватись для інших цілей, наприклад, папір та фарби - для виготовлення фальшивих грошей та предметів живопису.
Приготування засобів чи знарядь до вчинення злочину - це такий вплив винного на матеріальні предмети, внаслідок якого вони стають придатними або більш зручними для застосування при вчиненні злочину. Наприклад, виготовлення обрізу мисливської рушниці, ремонт несправної вогнепальної зброї.
Поняттям пристосування охоплюється також виготовлення засобів і знарядь вчинення злочину. У разі, коли дії з придбання, виготовлення чи пристосування відповідних предметів самі по собі є злочинними, вони потребують самостійної правової оцінки, а все вчинене - кваліфікації за сукупністю злочинів. Наприклад, купівля пістолета з метою вчинити вбивство утворює готування до вбивства і склад незаконного поводження зі зброєю (ст.263 КК України).

 
 

Цікаве

Загрузка...