WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1104 с.
102. Никулин С.И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в борьбе с преступностью. Учебное пособие. - М.: МВШМ МВД СССР, 1985. - 64 с.
103. Павлова О.К. Институт деятельного раскаяния по советскому уголовному праву. - М, 1986.
104. Панченко П.Н. Стадии совершения преступления. Лекция. - Н-Новгород: Нижегородский юрид. институт МВД РФ, 1995. - 42 с.
105. Панько К.А. Добровольный отказ от преступлении по советскому уголовному праву. Автор. диссер. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - Саратов, 1972.- 16 с.
106. Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. - Воронеж., 1972. - 243 с.
107. Паше-Озерский Н.Н. К вопросу о покушении на преступление. // ВСЮ. - 1924. - №1. - С. 51-54.
108. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961.
109. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 року № 12 "Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності". // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
110. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 року №1 "Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров'я людини". // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
111. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 року №7 "Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викорінення самогоноваріння". // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
112. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів."// Постанови Пленуму Верховного судуд України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах станом на січня 1999 року. / Відповід. редактор В.Т. Маляренко, Київ6 ЮРінком - Інтер, 1999. - 717с.
113. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року №22 "Про практику призначення судами кримінального покарання"// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
114. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 року №2. Із змінами, внесеними Постановою пленуму Верховного Суду України від 13 січня 1995 року №3 "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушенням режиму відбування покарання у місцях позбавлення волі" // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
115. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 лютого 1999 року №2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил".
116. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року №4 "Про судову практику в справах про зґвалтування та інші статеві злочини". // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
117. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1998 року № 3 "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами." // Постанови Пленуму Верховного суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах станом на 1 січня 1999 року. / Відповід. редактор В.Т. Маляренко, Київ: ЮРінком - Інтер, 1999. - 717с.
118. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 квітня 1977 року №2 "Про практику призначення судами додаткових мір покарання у вигляді конфіскації майна або позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю в справах про розкрадання державного або колективного майна" // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у 2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
119. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 року № 12 "Про судову практику у справах про хабарництво". // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
120. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 липня 1994 року №6 "Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами." // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 - 1995 р.р.) у2 частинах. Київ: Українська Правнича Фундація.: Вид-во Право.- 1995.
121. Практика судів України в кримінальних справах. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-К., 1993.- № 4.
122. Проект нового Кримінального кодексу // Українське право. - 1997. - №2.
123. Пронин В.А. Явка с повинной. - М.: Юридическая литература., 1985. - 111 с.
124. Рішення Верховного Суду України в кримінальних справах. // Вісник Верховного Суду України. - К., 1997.
125. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник. / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Спарк, 1997.
126. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая в 2-х томах. Т.1. / Под ред. Н.С. Таганцева. - М., 1994.
127. Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. Учебное пособие. - Омск: ОВШМ, 1986. - 117 с.
128. Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия) /МВД СССР, ОВШМ. - Томск: Изд-во Томского университета. - 1985.- 193 с.
129. Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение пост криминального поведения: Лекция. - Омск, 1985. - 37 с.
130. Савкин А.В. Деятельное раскаивание - свобода от ответственности. // Российская юстиция. - 1997. - №12. - с. 35-37.
131. Савкин А.В. Сущность и правовое значение деятельного раскаивания. // Проблемы предварительного следствия и дознания. - Москва. - 1993.
132. Саврасов Л. О степени осуществления преступного намерения. // Рабочий суд. - 1926. - № 45/46. - С. 54-56.
133. Сафронов А.Д. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаивание преступника. Автореф. диссер. на соискание ученой степени канд. юрид. наук.- М., 1977. - 22 с.
134. Сафронов А.Д. Об одном аспекте профилактического действия криминального закона (добровольный отказ) // Вестник МГУ. Право. - 1976. - №4. - с. 71-77.
135. Сахаров А. Ответственность за приготовление и покушение. Добровольный отказ. // Советская юстиция. - 1961. - №21. - С. 10-12.
136. Сахаров А. Ответственность за приготовление и покушение. - М., 1969.
137. Сахаров А. Ответственность за приготовление и покушение. // Советская

 
 

Цікаве

Загрузка...