WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину - Дипломна робота

свою увагу на вирішенні основних завдань даної проблематики :
- проаналізувати стан наукової розробки проблеми стадій вчиннення злочину в кримінальному праві України;
- провести детальний юридичний аналіз кожної із стадій попередньої злочинної діяльності, визначити і дослідити об'ємні і суб'єктивні ознаки кожної із стадій;
- визначити критерії розмежування стадій між собою та їх теоретичне і практичне значення;
- провести дослідження видів готування до злочину та видів замаху на злочин та визначити їх значення;
- визначити підстави і характер кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності;
- визначити характер і ступень суспільної небезпечності діянь, що припинилися на будь якій стадії злочинної діяльності, а також інші обставини, що враховуються судом при призначенні покарання за попередню злочинну діяльність
Об'єктом дослідження - є суспільні відносини, що виникають в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності.
Предметом дослідження виступають норми чинного кримінального законодавства, які регламентують стадії вчинення злочину, їх види, визначають підстави кримінальної відповідальності за них, керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України.
Нормативної базою дослідження були Конституція України, діюче кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України, Постанови Пленуму Верховного Суду України.
Структура роботи зумовлена її метою, поставленими завданнями. Робота складається із вступу, трьох розділів, які об?єднують десять підрозділів, висновки, списку використаних джерел.
Розділ І.
Поняття, види і значення стадії виникнення злочину
1.1. Поняття стадії вчинення злочину
Здійснювані в об'єктивному світі, скеровані волею вчинки людей, проходять в процесі їх реалізації окремі етапи. В кримінальному праві, що має справу з суспільно-небезпечними діяннями, юридичним вираженням цих етапів людських вчинків є стадії вчинення злочину.
Злочин відповідно до кримінального права є актом зовнішньої суспільно-небезпечної поведінки людини, що здійснюється в часі, просторі, проходячи певні стадії від початку і до закінчення. Тому і всі стадії здійснення злочину є такими ж актами. Ще до початку умисної злочинної діяльності суб'єкт злочину уявляє собі вже її кінцевий результат. Це визначає спосіб і характер діяльності суб'єкта, направленої на реалізацію злочинного умислу.
Таким чином, виокремлення стадії вчинення злочину в кримінальному праві потрібно визнати відображенням фактів об'єктивної дійсності.
Розуміння такого поняття як стадії злочину неможливе без розуміння і визначення поняття злочину, під яким розуміють винне суспільно-небезпечне заборонене діяння (дія чи бездіяльність) вчинене суб'єктом злочину (ст. 11 КК України). Граматичне тлумачення злочину дозволяє зробити висновки про те, що мова йде вже про закінчений злочин. Це ж стосується і всіх статей Особливої частини КК, де відповідальність за умисний злочин встановлюється при умові вчинення винним всіх дій (бездіяльності), що утворюють об'єктивну сторону злочину. Проте в реальній дійсності нерідко буває так, що через певні причини задуманий особою злочин реалізується не до кінця. Припустимо, що злочинець для здійснення крадіжки грошей з банку набуває інструментів, отримує відомості щодо порядку несення служби охороною банку і про систему сигналізації, складає схему, підбирає співучасників, розподіляє ролі, але не доводить злочин до кінця, оскільки затримується співробітниками правоохоронних органів. Або ж, виконавши всі перелічені дії, він проникає до приміщення банку і пробує відкрити сейф з грошима, але не зумівши це зробити, тікає з місця злочину. З наведених прикладів видно, що спочатку особа створює умови для вчинення злочину, потім виконує дії, що безпосередньо посягають на охоронюваний об'єкт і лише після цього реалізує злочинний намір. Для правильного вирішення питання про кримінальну відповідальність за конкретні злочинні дії необхідно виділити їх в самостійні стадії. Тому обов'язково потрібно наголосити. Що для суспільних відносин, які охороняються кримінальним законом, становлять небезпеку не лише закінчені злочини, але й умисні дії, що виражаються у створенні умов для подальшого вчинення злочину, а також безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, але які не призвели до його закінчення з причин, що не залежали від волі винного.
Термін "стадія злочину" (в перекладі з грецької слово "стадія" означає відому відстань, стародавню грецьку міру довжини) законодавець не вживав раніше. Проте в нині діючому Кримінальному Кодексі даний термін використовується, а статті 13-17 Кримінального Кодексу України присвячені стадіям злочину, тому у назві розділу ІІІ Загальної частини Кримінального Кодексу і застосовується термін "стадії злочину". Вживання цього терміну в Кримінальному Кодексі України є одним із позитивних нововведень, що дозволяє конкретизувати і уточнювати поняття злочину та визначати особливості відповідальності особи за попередню злочинну діяльність.
Нерідко термін "стадії вчинення злочину" вживається в подвійному значенні: 1) для визначення тих етапів, які проходять закінчені злочини; 2) для визначення особливостей відповідальності за злочинне діяння в залежності від етапу, на якому було припинено вчинення злочину.
В кримінальному праві відіграє важливу роль саме таке розуміння "стадій". Якщо злочин закінчений, то характер діяння, за загальним правилом, немає суттєвого значення для відповідальності і кваліфікації закінченого злочину, при умові. Що ці дії не включають іншого злочину.
Юридичне поняття стадій вчинення злочину передбачає розмежування завершеної (закінченої) злочинної діяльності і злочинної діяльності, припиненої на одному із основних етапів підготовки і вчинення злочину. Та обставина, що дії, спрямовані на вчинення злочину, завершились невдало, створює специфічні особливості в характері і ступені суспільної небезпечності діяння, а отже, і особливості відповідальності за ці дії в порівнянні з закінченим злочином того ж виду.
Тому, коли мова йде про стадії вчинення злочину, то мається на увазі не процес розвитку конкретного злочину, від готування до закінченого злочину. Говорячи про стадії, як кримінально-правову категорію, вказується на різні форми здійснення конкретного злочинного діяння, що відрізняються одне від одного в залежності від моменту, коли злочинна діяльність була припинена.
Таким чином, стадії мають самостійне значення для визначення відповідальності в порівнянні з закінченим злочином і в силу цього виділяються в законі і в сучасній науці кримінального права.
Що стосується безпосередньо самого поняття стадій злочину, то тут немає єдиної думки, і ряд учених дають різноманітні визначення.
Під стадіями П.І.Грінаєв розуміє стани підготовки і здійснення умисного злочину, які розрізняються між собою характером здійснених дій і моментом припинення злочинної діяльності. На думку Дурманова Н.Д., стадіями вчинення злочину є визначенні етапи підготовки і

 
 

Цікаве

Загрузка...