WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення і розвиток Верховного Суду України - Реферат

Становлення і розвиток Верховного Суду України - Реферат

потрібен був час. А поки що, у першій половині 90-х рр., декілька разів вносилися зміни та доповнення до Закону "Про судоустрій Української РСР", які дозволяли функціонувати судовим органам у нових соціально-економічних і політичних умовах. Станом на середину 1995 р. статтями 39-54 гл. 4 "Верховний Суд України" розд. II "Судова система" названого Закону регулювались організація та діяльність цього найвищого судового органу України. Закон визначав повноваження Верховного Суду України, порядок його обрання, склад суду, повноваження та порядок роботи Пленуму, склад і повноваження судової колегії у кримінальних, судової колегії у цивільних справах і військової колегії, а також Президії Верховного Суду України. Водночас слід сказати, що апеляційної форми перегляду постанов суду першої інстанції, які не набрали законної сили, Закон не передбачав. Не був позбавлений Верховний Суд України і права розглядати справи по першій інстанції.
Конституція незалежної України, прийнята у 1996 р., закріпила правові засади для створення нової судової системи, здатної в сучасних умовах розвитку українського суспільства ефективно й надійно захищати права тасвободи людини і громадянина. Вона визначила більш високий, ніж раніше, правовий статус Верховного Суду України. У ній зазначається, що в Україні судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції (ч. 3 ст. 124), а найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України (ч. 2 ст. 125). Вперше в історії судових органів України було передбачено, що Голова Верховного Суду України обирається і звільняється з посади самими суддями, а саме Пленумом Верховного Суду шляхом таємного голосування в порядку, встановленому законом (ст. 128).
Конституція України 1996 р., закони від 5 червня 1981 р. (з наступними змінами та доповненнями) "Про судоустрій України", від 15 грудня 1992 р. "Про статус суддів", а також прийняті 2 лютого 1994 р. закони "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" та "Про органи суддівського самоврядування" створювали певну законодавчу базу діяльності Верховного Суду України до середини 2001 р.
21 червня 2001 р. у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну дії п. 12 "Перехідних положень" Конституції України Верховна Рада України прийняла цілу низку законів про внесення змін до: Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального, Арбітражного процесуального кодексів України, законів "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про арбітражний суд" та ін. Ця так звана мала судова реформа була проведена з метою розвитку положень Конституції 1996 р. про судоустрій і судочинство України. Згідно зі ст. 20 Закону "Про судоустрій України" (в редакції від 21 червня 2001 р.) система судів загальної юрисдикції складалася з таких ланок: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України 24.
Хоча закони від 21 червня 2001 р. знаменували собою певний етап у справі узагальнення майже десятирічного досвіду організації та діяльності всіх судових органів, у тому числі Верховного Суду України, питання про прийняття нового Закону про судоустрій з порядку денного не знімалося. Його було прийнято Верховною Радою України 7 лютого 2002 р. 25 У ньому знайшли своє втілення конституційні принципи організації судової влади в Україні.
Згідно зі ст. 18 Закону "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. систему судів загальної юрисдикції складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3) Касаційний суд України; 4) вищі спеціалізовані суди; 5) Верховний Суд України.
Верховний Суд України визначено у ст. 47 цього Закону як "найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції", оскільки це було передбачено ще ч. 2 ст. 125 Конституції України 1996 р. Такий високий правовий статус Верховного Суду України не в останню чергу зумовлений і тим величезним досвідом, який був накопичений цим судом за роки незалежності України 26. У цей період його очолювали О.Н. Якименко, Г.А. Бутенко, В.Ф. Бойко.
Засади організації та діяльності Верховного Суду України докладно зафіксовані у гл. 8 "Верховний Суд України" Закону "Про судоустрій України".
Використана література
1 Докладніше див.: К о п и л е н к о О.Л., К о п и л е н к о М.Л. Держава і право України. 1917-1920. - К., 1997.
2 СУ УССР. - 1922. - № 54. - Ст. 779.
3 С у с л о Д.С. Історія суду Радянської України (1917-1967 рр.). - К., 1968. - С. 56.
4 О б у х о в с ь к и й В.А. Судоустрій УСРР і РСФРР. - Х., 1928. - С. 51.
5 ЗУ УСРР. - 1923. - № 39. - Ст. 533.
6 С у с л о Д.С. Зазнач. праця. - С. 63.
7 Докладніше див.: М и г а ш к о М.Д. До 78-ї річниці Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. - С. 56.
8 Ч и с н і к о в В. Вищі судові органи України в особах (1917-2001 рр.) // Юридичний вісник України. - 2002. - 1-7 черв. - С. 14.
9 Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических республик. 1917-1936 гг. : Сб. док. : В 3 т.- М., 1960. - Т. 3. - С. 49.
10 ЗУ УСРР. - 1925. - № 92/93. - Ст. 521.
11 ЗУ УССР. - 1925. - № 82. - Ст. 486.
12 Т а м ж е. - 1929. - № 26. - Ст. 203.
13 Ч и с н і к о в В. Зазнач. праця. - С. 14.
14 Хрестоматія з історії держави і права України : У 2 т. / За ред. В.Д. Гончаренка. - Т. 2: Лютий 1917 р. - 1996 р. - К., 2000. - С. 333.
15 К у л и к о в В.В. Взаимоотношения Верховного Суда СССР с Верховными судами союзных республик // Верховный Суд СССР / Под ред. Л.Н. Смирнова, В.В. Куликова, Б.С. Никифорова. - М., 1974. - С. 39.
16 Ч и с н і к о в В. Зазнач. праця. - С. 14.
17 С у с л о Д.С. Зазнач. праця. - С. 184.
18 Відомості Верховної Ради УРСР. - 1954. - № 6. - Ст. 135.
19 Докладніше див.: З а й ч у к В. Демократичні принципи діяльності радянського
суду. - К., 1965.
20 Докладніше див.: З а й ч у к В. Роль радянського суду в запобіганні правопорушенням. - К., 1970; З а й ч у к В.И. Советская судебная система и ее демократическая сущность. - К., 1977.
21 Хрестоматія з історії держави і права України : У 2 т. - К., 2000. - Т. 2. - С. 594.
22 Див., напр.: Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 1. - С. 52.
23 Зібрання законодавства України. - Т. 4. - К., 2000. - С. 6.
24 Офіційний вісник України. - 2001. - № 25. - Спецвипуск. - Ст. 1141.
25 Т а м ж е. - 2002. - № 10. - Ст. 441.
26 Докладніше див.: Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...