WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.
Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
Отже погоджену сторонами коректно-кошторисну документацію в принципі є незмінною до закінчення будівництва, законодавець, однак, враховує, що в період дії договору в сторін може виникнути об'єктивна потреба в її перегляді. Необхідність у цьому може бути зумовлена різними причинами, зокрема удосконаленням окремих проектних рішень, зміною конкретних потреб замовника, вимогами уповноважених державних органів, непередбаченим зростанням цін на будівельні матеріали і конс-трукції і т.д.
ІІІ. СТОРОНИ В ДОГОВОРІ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ.
ГАРАНТІЇ І ЯКОСТІ В ДОГОВОРІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ.
Сторонами у договорі підряду є підрядник і замовник. Підрядник - це особа, яка бере на себе обов'язок виконати замовлену роботу (послуги) а замовник - це особа, що замовляє виконання певних робіт (послуг), перебираючи обов'язок прийняти і оплатити її результат. Договірними сторонами можуть виступати як юридичні, так І фізичні особи, зокрема, фізичні особи-підприємці. Слід зазначити, що новий ЇДКУ знімає будь-які заборони та обмеження щодо виконання підрядних робіт фізичною особою, які існували в ЦК 1963 року.
Для окремих видів підрядних договорів характерний притаманний їм свій суб'єктивний склад. Так, наприклад, визначення сторін договору на капітальне будівництво дає Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору. " ст. 5. вказує, що замовник - юридична особа будь-якої форми власності, яка видає замовлення на будівництво, укладає договір підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів, контролює хід його виконання, приймає та оплачує виконані роботи.
Підрядник - юридична особа будь-якої форми власності, яка укладає договір підряду (контракту) на будівництво (проектування) об'єктів, відповідно до визначених у ньому умов виконує передбачені договором підряду роботи та передає їх замовнику.
Замовником об'єктів житлового фонду в містах є відділ капітального будівництва виконкому міської ради народних депутатів. Якщо замовник і інвестор є різними особами, функції замовника доручаються посередницьким, управлінським, консультаційним та іншим подібним структурам. Повноваження інвестора і замовника в цьому разі мають бути чітко розмежовані. Інвестор може залишити за собою право розв'язання основних питань будівництва об'єкта: визначення ціни і строків здачі в експлуатацію. Повноваження інвестора і замовника розмежовуються, як правило, шляхом укладення між ними договору або іншої угоди.
Закон "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду" від 27.11. 2003 р. в ст. 1 чт. 3. вказує, що інвестор - юридична особа, яка приймає рішення про інвестування капітальних вкладень в об'єкти будівництва, забезпечує їх фінансування.
Отже в цих правовідносинах суб'єктами є юридичні особи.
Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам
- субпідрядникам. Це право, на відміну від ЦК 1963 р. Поширюється на всі типи договорів підряду, а не тільки на договори підряду в капітальному будівництві. Так І зміст ст.838 ЦКУ є абсолютно новим [22].
В такому разі підрядник залишається відповідальним перед замовником за результат роботи і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.
Ha генеральних підрядах передусім спеціалізуються потужні будівельні організації. Вони беруть на себе виконання зобов'язань, які пов'язані з будівництвом. їхні функції можуть полягати: в організації, забезпеченні і веденні робіт одночасно на декількох будівельних майданчиках; в одержанні, аналізі і використанні економічної, управлінської та іншої інформації, пов'язаної з будівельною сферою; у залученні до виконання робіт менш потужних спеціалізованих будівельних організацій та ін.
О. Красавчіков стверджує "...система генерального підряду - це цивільно-правова форма господарських відносин між замовником і генеральним підрядчиком і відносин виробничого кооперування останнього з іншими підрядчиками при здійсненні планового будівництва підрядним способом" [4, с.201].
Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладенню кожним з них ; генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором.
Говорячи про сторони договору будівельного підряду необхідно чітко окреслити коло їх прав та обов'язків. Почнемо з обов'язків підрядника, яким відповідно кореспондують права замовника.
1) Виконати роботи відповідно до проектної документації;
2) Найпершим обов'язком є якісне виконання замовлення відповідно до вимог законодавства України, державних та галузевих стандартів, технічних умов, умов угоди, а за відсутності особливих вказівок відповідно до вимог такого роду (ч. 1 підпункту 1 п.25 Правил побутового обслуговування населення) [7]. Я.Фархтдінов звертає увагу на особливу важливість такої ознаки договору будівельного підряду, як виконання підрядником роботи на свій ризик [21]. Про це зазначається в ст..842 ЦКУ. Це спрямовано на ще більший захист прав замовника-споживача, який не буде змушений платити винагороду підряднику, що невиконав замовлення, навіть внаслідок випадкової загибелі вже готової речі [13].
3) Другим обов'язком підрядника є виконання роботи в обумовлений строк. Враховують ту особливість договору підряду, що його виконання, як правило є продовженням у часі, необхідно наголосити на необхідності дотримання підрядником і строків початку роботи і строків закінчення роботи І проміжних строків. Відповідно до 4.2 ст.849 ЦКУ, якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до визначеного строку стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
4) За загальним правилом, підрядник зобов'язаний виконати роботу із своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не передбачено договором. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів (ст. 839 ЦКУ).
5) Відповідно до ч.2 ст.840 ЦКУ у договорі, що передбачає виконання роботи з матеріалів замовника, крім інших умов мають бути передбачені норми витрат матеріалів, строки повернення залишків та основних відходів. Відповідно підрядник зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити збереження наданого йому замовником майна, та несе відповідальність за втрату або пошкодження цього майна, що сталася з його вини (ст.841 ЦКУ, ч. 6 підпункту 1 п.25 Правил) [7].
6) Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалів замовника, якщо це передбачено та повернути їх залишок (ч. 1 ст. 840 ЦКУ, ч. 10 підпункту

 
 

Цікаве

Загрузка...