WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати та здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну докум6нтацію, якщо цей обов'язок не покладено на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Сутність договору будівельного підряду є виконання підрядником певної роботи й передати її замовникові. До такого роду роботи ЦКУ відносить проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) будівель, підприємств. Ширше значення поняттю "робота" дано ст. 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", згідно з яким до робіт належить будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, капітальним ремонтом і реставрацією об'єктів і споруд виробничого чи не виробничого призначення, а також супровідні роботам послуги, зокрема, буріння, сейсмічні дослідження та ін.
Істотні умови договору є також ті умови, що відзначені законом, які істотні або є необхідними для даного договору, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Згідно зі ст. 638 ЦКУ, договір є укладений, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотним у договорі підряду є умови, що стосуються його предмета, ціни та строку виконання. Саме вони визначають зміст договору будівельного підряду та його особливості.
Предметом договору є кінцевий результат діяльності підрядника (субпідрядника), тобто відповідний об'єкт будівництво-сукупність приміщень і споруд або окремі приміщення і споруди, будівництво який здійснюється за єдиним проектом шляхом виконання підрядником доручених йому робіт. Умова про предмет визначається в договорі його найменуванням. Зокрема, В.І. Борисова зазначає, що до договорів будівельного підрядного типу можна віднести не тільки договори, предметом яких є виконання роботи за завданням замовника із застосуванням матеріалів, обладнання сторін, а й договори, предметом котрих є виконання роботи за завданням замовника без застосування матеріалів, обладнання сторін.
У договорі будівельного підряду мають бути чітко визначені вимоги до його предмета, щодо якості, кількості тощо. Предметом договору - те, замовником хоче одержати в результаті виконання підрядних умов договору. По деяких договорах предмет встановлений чинним законодавством і може тільки конкретизуватися сторонами.
Наступною істотною умовою договору є ціна, тобто грошова сума, належна підрядчику за виконання договору. Визначення цини багато в чому залежить від складу сторін договору. Так, якщо сторонами в ньому виступають громадяни то ціна визначається за погодженням між ними. Надання послуг за договором підряду організаціями застосовувалася тривалий час за цінами відповідно до затверджених у встановленому порядку прейскурантів, цінників, тарифів, каталогів. Нині в Україні формується система ціноутворень за законом ринкової економіки, яка реалізується відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" від 21 жовтня 1994 p., якою було скорочено обсяги державного регулювання на деякі види послуг (зокрема, на послуги для населення з ремонту та виготовлення оптики і медичних приладів). Ціна договору складається з двох частин:
1) відшкодування витрат підрядника, під якими слід розуміти витрати на матеріали, необхідні для виконання замовлення, їх доставку, охорону тощо.
2) оплати підрядникові за саму його роботу [24]. Ціна договору може визначатися в договорі під час його складання І підписання або шляхом зазначення в договорі, способу її визначення уже в ході виконання робіт. Тобто, ціна може бути визначена:
- в самому тексти договору;
- в договорі може бути вказаний спосіб визначення цини ;
3) ціна може визначатись кошторисом, який містить постатейний перелік затрат на виконання робіт, є додатком до договору та невід'ємною його
Договірна ціна визначається замовником і генеральним підрядником за участю проектних підприємств шляхом прямої домовленості або за результатами проведених тендерних торгів і залежить від складу витрат з урахуванням чинних нормативних документів, інформації про вартість раніше збудованих обертів, розрахунків кошторисної вартості проекту тощо та включає кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, лімітовані та інші витрати.
Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником (ч.1 ст.844 ЦКУ). Розрізняють приблизний і твердий кошторис. Від приблизного кошторису сторони можуть відступити в бік перевищення, якщо воно не є суттєвим. Кошторис вважається твердим, якщо інше не буде встановлено у договорі. Вийти за межі твердого кошторису сторони не можуть. У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані витрати несе підрядник, якщо Інше не передбачено законом.
Кошторис більш притаманний довготривалим роботам, що потребують великих капіталовкладень, наприклад, капітальне будівництво. В таких випадках ЦКУ передбачає, що коли під час будівництва підрядник виявив не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, він зобов'язаний негайно повідомити про це замовникові. У разі невиконання підрядником цього обов'язку він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва [23].
ЦКУ передбачає, що до початку робіт або під час їх виконання замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації за умови, що додаткові роботи викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. Внесення до проектно-кошторисноїдокументації змін, Що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує 10% визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
Кілька слів про розробку проектної документації. Цим займаються спеціалізовані організації, у яких є ліцензія на право проведення таких робіт. У ст.1 ЗУ №208 [6] сказано: якщо проектна організація передає замовнику робочу документацію, що не відповідає державним будівельним нормам І правилам, вихідним даним на проектування об'єктів з такої організації справляють 30% вартості такої документації. Згідно з п.9.19 ДБНА. 2.2 - 3-97 після затвердження документації замовник відповідає за рішення, які містяться в ній [8]. Договором мають бути визначені склад І зміст проектно-кошторисної документації, а також те, яка із сторін і в який строк зобов'язується надати відповідну документацію.
При затвердженні сторонами договору твердого кошторису

 
 

Цікаве

Загрузка...