WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

кожна з сторін договору має управа і обов'язки. Договір будівельного підряду завжди оплатний, це випливає насамперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядник повинне дати відповідний грошовий еквівалент. Також це договір є консептуальний, він вступає в силу з моменту його укладення, тобто досягнення сторонами домовленості за всіма істотними умовами. Таким чином, і в будівництві підрядний договорів зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договором.
Договори підрядного типу, що їх застосовують у будівництві, доцільно класифікувати відповідно до характеру робіт і сфери виконання їх. Можна виділити такі групи підрядних договорів: 1) на виконання проектних і розвідувальних робіт; 2) на виконання будівельних"; монтажних і спеціальних робіт; 3) на виконання пусконалагоджувальних робіт і шефмонтажу устаткування; 4) на виконання інших допоміжних робіт.
Тривалий період у літературі точилися дискусії з приводу правової природи і самостійності окремих видів договорів, що застосовуються в будівельному процесі. Найбільші суперечки викликав договір на виконання проектних і розвідувальних робіт. Якщо питання про самостійність договору підряду на капітальне будівництво було розв'язано в законодавстві позитивно, то доля інших підрядних договорів, які тісно пов'язані з будівництвом і становлять єдиний технологічний процес, залишилася поза межами законодавчого регулювання. Саме це і стало приводом для твердження, що договір на виконання проектних і розвідувальних робіт, як і інші підрядні договори в будівництві, слід розглядати як різновид договору підряду на капітальне будівництво, оскільки проектування є однією із стадій капітального будівництва в широкому розумінні. Висловлювалася думка про те, що підрядні відносини з приводу проектування мають регулюватися тими самими нормами глави 8 Основ цивільного законодавства Союзу РСР, що й підряді на капітальне будівництво. Однак більшість авторів обстоювала самостійність договору на виконання проектних і розвідувальних робіт, маючи на увазі, що він характеризується власним предметом регулювання, іншим порядком виконання зобов'язань, а також приймання і оплати робіт.
Під час розробки нового ІДК України знову постало питання про співвідношення підрядних договорів у будівництві. Його рішення передбачає певні зміни в оцінках природи договорів і перспектив їх регулювання. На відміну від ЦК УРСР, у новому ЦК України не передбачається самостійне регулювання договору підряду на капітальне будівництво, оскільки усі підрядні договори містяться в , єдиній главі і мають єдиний уніфікований режим правового регулювання. У межах окремих видів підрядних договорів, на які, однак, поширюються загальні норми про підряд, передбачається регулювання відносин, що складаються в будівництві.
Під час виконання науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи на відміну від робіт, що виконуються за договорами будівельного підряду, мають творчий характер, а це пов'язано з ризиком досягнення саме того результату, на який розраховує замовник. Тому, якщо вказані роботи будуть виконані з досягненням іншого результату або виконавець стикнеться з неможливістю вирішення того завдання. що ставить перед ним замовник, ризик виконання робіт лягає не на підрядника, як це передбачено договором підряду, а на замовника.
Договір будівельного підряду дуже важливо відмежовувати від Інших близьких за зовнішніми ознаками договорів. Відмежовування договору будівельного підряду від договору купівлі-продажу здійснюється за правовою метою, та тим, що результатом роботи виступає Індивідуально визначена річ. Метою договору будівельного підряду є здійснення робіт, а вже потім перехід права власності, на відміну від купівлі-продажу, де мета безпосередньо - перехід права власності. Отже, єдиним критерієм, що дозволяє чітко розмежувати ці договори, є мета, з якою здійснюються роботи.
Також в договорі будівельного підряду переходу права власності може і не бути. Наприклад, при ремонті речей, коли підрядник зобов'язаний, виконавши ремонт, повернути річ в оновленому вигляді замовнику, який і є її власником.
Отже, якщо для договору купівлі-продажу головна мета - це передача права власності на-майно від однієї особи до Іншої, то договір будівельного підряду має метою, не стільки процес передачі результату виконаної роботи підрядником замовнику оскільки процес створення певного матеріалізованого результату (проведення нового будівництва, реконструкції капітального ремонту або виконання іншої роботи) підрядником, надаючи право замовнику здійснювати контроль за його роботою; і вже як наслідок - досягнення кінцевої мети - передачі результату роботи.
А також розділяючим критерієм може бути наявність в договорі будівельного підряду замовлення. Предмет договору будівельного підряду апріорі не може бути виготовлений без замовлення, тобто речі виробляються завжди під конкретного замовника, у тому числі з його матеріалів, що неможливе при купівлі-продажу.
Також потрібно розмежовувати договір будівельного підряду від трудового договору, кожен з яких має свої істотні ознаки. Так, якщо предметом договору будівельного підряду з певний матеріалізований результат виконаної роботи, то для трудового договору він не обов'язків, оскільки в останньому головне значення має трудова діяльність взагалі, а не виконання разової конкретної роботи. За трудовим договором працівник виконує роботу відповідно до його кваліфікації, посади протягом невизначеного або певного строку. При цьому виконувана робота може мати виробничо-технічний, організаційно-керівний, громадсько-політичний та інший характер.
Підрядчик організаційно самостійний у виробничому процесі, замовникові не підпорядкований, виконує роботу на свій ризик, переважно своїми засобами та з своїх матеріалів. А за трудовим договором працівник підпорядкований адміністрації, додержується встановлених правил внутрішнього розпорядку, роботу виконує, як правило, засобами організації і несе ризик у випадкової загибелі предмета праці.
Розмежовуються ці договори і за колом їх учасників. Так, якщо у договорі будівельного підряду підрядчиком може бути як організація, так і громадянин, то за трудовим договором виконавцем роботи (працівником) виступає лише громадянин. За трудовим договором працівник зараховується до штату певної організації, що породжує відповідні правові наслідки з приводу оплати пращ і відпочинку працівника, його соціального забезпечення. При укладенні і трудового договору між роботодавцем і працівником виникають трудові правовідносини, що регулюється Трудовим правом, а приукладенні підрядних договорів діють норми Цивільного законодавства.
Отже у межах єдиного договірного типу - підряду - і в інвестиційній діяльності, складовою якої є капітальне будівництво, застосовуються різні види договорів на виконання робіт у галузі проектування, будівництва, монтажу устаткування та його налагодження. Ці договори охоплюють відносини між замовником і підрядником з приводу виконання певних робіт (створення нового об'єкта або його реконструкція, розширення, технічне переоснащення) і можуть мати певну специфіку, зокрема зумовлену тим, що об'єкт неможливо відокремити від місця його експлуатації.
ІІ. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

 
 

Цікаве

Загрузка...