WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота

Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. - Курсова робота


Курсова робота
Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови.
ВСТУП
Актуальність теми зумовлена насамперед її вивченням в межах курсу з цивільного права. А також постійним розвитком і удосконаленням, як самих підрядних відносин, так і законодавства, що регулюють ці відносини.
Аналіз законодавства України, наукової літератури та практики застосування норм про підрядні договори дають можливість відзначити, що вивчення цього питання є об'єктивно важливим. На практиці виникає багато випадків, що свідчать про те, що замовники і підрядники в даних відносинах -не обізнані з нормативним врегулюванням укладення та виконання підрядних договорів, що веде до невиконання чи неналежного виконання їхніх зобов'язань.
Підряд є видом зобов'язальних відносин, який завжди відігравав та відіграє значну роль у повсякденному житті фізичних та юридичних осіб. Договорами підряду регулюються практично всі відносини в будівництві, виконання різних ремонтних робіт, а також і частина сфери послуг, Роботи по переробці давальницької сировини та виконанню науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт також є підрядним. Цьому виду договору присвячено гл.61 ЦК України (ст.ст.837-891), поділену на чотири параграфи, що значно відрізняється від ЦК 1963, де цьому видові договору присвячено було гл.18 (ст.ст.332-356). Отож, аналіз нового законодавства та теоретичних питань по ознакам, істотним умовам, правовому становищу сторін та інших характеристик договору підряду є необхідним для подальшого поліпшення законодавства, яке регулює ці питання, підготовки кваліфікованих спеціалістів і підвищення рівня правового виховання.
Сутність наукової розробки теми. Ґрунтовні наукові розробки
проблеми за радянських часів проводилися такими вченими, як Н.Барінов,
М.Брагшський, Л.Бричев'а, Б.Ібратов, О.Кабалкін, Н.Нестерова, О.Пушкін,
М.Синицька, М.Сулейменов, В.Тархов, Я.Фархтдінов, Є.Шаблова, Є.Шешенш
та ш. У сучасній науковій літературі цьому питанню не приділяється особливаувага, хоча є роботи таких науковців, як С.Андрієнко, К.Василенко, А.Герасименко, С.Сеник, Ю.Супрун, С.Тенькова, О.Хмель, Р.Ханик-Посполітан та ін.
Разом з тим актуальні проблеми підрядних відносин не одержали комплексного та систематичного висвітлення в цивільно-правовій літературі. До останнього часу в наукових працях висвітлювались загальні питання. Крім цього, останнім часом відбулося багато змін як в житті суспільства тах І в наукових поглядах, продовжується процес становлення нового законодавства. З вступом в дію нового Цивільного кодексу питання про договір підряду стало регулюватись значно ширше, поглиблено і якісніше.
Об'єктом дослідження є договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та Істотні умови.
Предмет дослідження складають норми чинного законодавства України в галузі правового регулювання договірних підрядних відносин, які містяться в Цивільному кодексі України, Цивільному кодексі УРСР 1963 p., законах, нормативних актах центральних органів виконавчої влади та практика їх застосування.
Методологічною основою курсової роботи стали такі методи наукового пізнання, як діалектичний, порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Позитивну роль при написанні роботи зіграли методи звернення до інших юридичних наук, статистичної обробки матеріалу, живого пізнання, особистого спостереження та ряд інших. Причому кожен з них в конкретному випадку використовувався не в чистому вигляді, а в поєднанні з іншими.
Метою дослідження є визначення на основі аналізу законодавства та наукової літератури, що стосується проблем сутності договірних зобов'язань, особливостей та різновидів договору підряду.
Для досягнення цієї мети в процесі написання курсової роботи ставилися такі основні завдання: - з'ясувати сутність договору підряду;
- провести аналіз істотних умов договору;
- провести класифікацію підрядних договорів та відмежувати їх від
суміжних;
- охарактеризувати сторони договору підряду;
- визначити коло їх прав та обов'язків;
- висвітлити питання зміни та розірвання договору підряду.
Структура курсової роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
?
І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДОГОВОРУ. ЙОГО ВИДИ
ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
ВІД ІНШИХ ДОГОВОРІВ
Договір будівельного підряду є різновидом підрядних договорів, і на нього в цілому розповсюджуються норми законодавства, що регулюють підряд, якщо інше не встановлено окремими законодавчими актами.
Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємства, будівель )зокрема житлових будинків) споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних із місцезнаходженням об'єкта.
Термін "будівництво" відповідно до конвенції 167 "Про безпеку та гігієну праці у будівництві" від 20 червня 1988 р. охоплює:
- будівельні роботи, серед них земельні роботи і спорудження, конструктивні зміни. Реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт (куди входять чистка і фарбування) та знесення усіх видів будинків чи будівель;
- цивільне будівництво, включаючи земельні роботи: спорудження конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водних шляхів, гребель, захисних споруд на берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об'єктів, пов'язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й енергопостачання;
- монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на будівельному майданчику.
Капітальним будівництвом згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" від 27 грудня 2001 р. № 1764 визначається процесом створення нових, а також розширення, реконструкцій, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів).
Нове будівництво (новобудова) - це будівництво підприємств, будівельно і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації. Також цивільним кодексом визначається таке поняття як "Розширення" - це здійснення за новим проектним будівництвом додаткових виробничихкомплексів і виробів, а також нових або розширення діючих цехів.
Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність нових підходів до визначення самого поняття підрядного договору в будівництві і його правової природи. Відносно суто юридичної характеристики цього договору слід зазначити, що підрядні договори у будівництві є двосторонніми, тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...