WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі аспекти міжнародної протидії злочинам, вчинених з використанням інформаційних технологій - Реферат

Окремі аспекти міжнародної протидії злочинам, вчинених з використанням інформаційних технологій - Реферат


Реферат на тему:
Окремі аспекти міжнародної протидії злочинам, вчинених з використанням інформаційних технологій
Інформація взагалі та знання зокрема є вирішальними факторами, які впливають на розвиток технології і технологічних ресурсів людства. Власне, вони визначають кордони технологій та можливості в освоєнні природи і подальшого розвитку суспільства. Саме ключові революційні винаходи у галузі інформатики відкривали нові можливості та надавали поштовху до розвитку великих технологічних революцій. Комп'ютерні системи збільшили загальний обсяг інформації, з яким може працювати людство, на 7-8 порядків і довели його до 1025 біт.
Інформація, яка використовується в житті нашого суспільства, містить широкий спектр відомостей: від звичайних облікових даних про громадян в автоматизованих комп'ютерних системах до стратегічних державних програм. Ці відомості, особливо в умовах розширення інформатизації нашого суспільства, все частіше стають предметом злочинних посягань.
Використання сучасних інформаційних технологій на основі персональних комп'ютерів, інформаційно-обчислювальних мереж і комп'ютеризованих мереж забезпечило кожній людині можливості доступу до інформації, що зберігається у відповідних банках даних, встановлення зв'язку незалежно від годин доби і від адміністративних і державних кордонів місцезнаходження абонента. Поряд з перевагами, комп'ютеризація має ряд негативних наслідків. Можна стверджувати, що одним із негативних соціальних та економічних наслідків науково-технічного прогресу є поява комп'ютерної злочинності.
Комп'ютерна злочинність - це новий феномен, породжений можливостями майже безкарного вчинення протиправних дій у сфері, наглухо зачиненій для людини, яка не володіє основами комп'ютерної грамотності.
Термін "комп'ютерна злочинність" вперше з'явився в американській, а потім і в іншій зарубіжній пресі на початку 60-х років, коли були виявлені перші випадки злочинів, вчинених з використанням ЕОМ. Це явище посилюється не тільки в локальному, національному, а й в глобальному масштабі. На думку українських кримінологів, уже зараз ЕОМ є багатообіцяючим знаряддям вчинення корисливих злочинів [1, 101].
Як підкреслюють вчені-криміналісти П.Д. Біленчук, М.А. Зубань та В.О. Голубєв, сьогодні у вітчизняній криміналістичній науці все ще не існує чіткого визначення поняття комп'ютерного злочину, дискутуються різні точки зору з питань їх класифікації. Складність у формулюваннях цих понять існує, як в наслідок неможливості виділення єдиного об'єкта злочинного посягання, так, і множинністю предметів злочинного посягання з точки зору їх кримінально-правового значення [2, 19].
Більшість фахівців розподілило комп'ютерні злочини на два типи:
1. Злочини, в яких об'єктом їх здійснення є ЕОМ:
- знешкодження або заміна даних, програмного забезпечення та обладнання;
- розкрадання вхідних, вихідних даних, програмного забезпечення та обладнання;
- економічне шпигунство та розголошення відомостей, які складають державну чи комерційну таємницю;
- інші злочинні діяння цього виду.
2. Протизаконні акції, для здійснення яких ЕОМ використовується як знаряддя в досягненні злочинної мети:
- комп'ютерний саботаж;
- вимагання та шантаж;
- розтрата;
- розкрадання коштів;
- обман споживачів, інвесторів чи користувачів;
- інші злочини.
До категорії "інші злочинні діяння" віднесено несанкціоноване використання комп'ютера в особистих цілях.
На наш погляд, під комп'ютерною злочинністю слід розуміти суспільно-небезпечну діяльність чи бездіяльність, яка здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій і засобів комп'ютерної техніки з метою спричинення збитків майновим або суспільним інтересам держави, підприємств, відомств, організацій, кооперативів, громадським формуванням і громадянам, а також правам особи.
Розповсюдження загальних комп'ютерних знань, постійне підвищення технічних характеристик та супутнє зниження цін на обладнання, застосування комп'ютерів, мабуть, чи не в усіх професіях, розвиток машинних мов високого рівня, які легко засвоюються будь-якою зацікавленою особою, і, як наслідок, постійне зростання кількості користувачів, зумовило зростання масштабів протизаконних дій, пов'язаних з використанням ЕОМ. Збільшення кількості кримінальних справ, пов'язаних з комп'ютерними злочинами, спостерігається практично у всіх промислово розвинутих країнах.
Як вважають американські спеціалісти, пряма економічна шкода від комп'ютерних злочинів уже сьогодні стоїть на одному рівні з перевагами, отриманими від впровадження ЕОМ у практику, а соціальні і моральні втрати взагалі не підлягаються оцінці. Певною мірою така оцінка гіперболічна, але факти говорять самі за себе: досить сказати, що тільки у США економічні втрати від комп'ютерної злочинності у 90-х роках наблизились до 100 млрд доларів. При цьому, необхідно мати на увазі, що цей вид злочинності має високу латентність: лише 10-15 відсотків комп'ютерних злочинів стають відомими, оскільки організації, що потерпіли внаслідок подібних злочинів, неохоче надають інформацію, бо це може зашкодити їхній репутації або спричинити повторні злочини [1, 101].
Аналіз результатів різних кримінологічних досліджень розвитку комп'ютерної злочинності в Німеччині в період з 1987 до 1993 років приводить до висновків про помітне зростання загальної кількості зареєстрованих злочинів цієї категорії, а також про значну перевагу в їх структурі випадків шахрайства і маніпуляцій з інформаційною технікою в порівнянні з іншими видами комп'ютерних злочинів.
З урахуванням латентної злочинності загальні матеріальні збитки, які завдаються щорічно в результаті економічних комп'ютерних злочинів, оцінюються німецькими фахівцями в 70 млрд марок [3, 105].
У період 1990-1994 років поліцією Норвегії було зареєстровано 55 випадків протиправного доступу в комп'ютерні мережі та 86 злочинів комп'ютерного шахрайства, причому з кожним роком їх кількість зростає. Загальні збитки від комп'ютерних злочинів у період 1989 -1992 років зросли від 270 мільйонів крон до 480 мільйонів крон.
У Франції, починаючи з 1990 року злочини цієї категорії зазнають регулярного підйому, наприклад, 33 - у 1991 році, 40 - у 1992 році, 58 - у 1993 році. Тенденція до зростання кількості злочинів такого типу зберігається і надалі, особливо з появою комп'ютерних мереж та відсутністю належного захисту пам'яті (інформації у запам'ятовуючих пристроях) з боку виробників та користувачів. Кількість подібних злочинів збільшується на 30-40% щорічно. Втрати від комп'ютерних злочинів досягають 1 млрд франків на рік [3, 111].
Перші спеціальні закони по боротьбі з комп'ютерною злочинністю були прийняті в 1973 році в Швеції і в 1976 році в США на федеральному рівні. Склади злочинів у сфері інформаційних технологій (комп'ютерних злочинів) були сформовані в 1979 році на Конференції американської асоціації адвокатів уДалласі, до яких увійшли: використання або спроба використання комп'ютера, обчислювальної системи або мереж комп'ютерів з метою отримання грошей, власності або послуг шляхом прикриття фальшивими кодами або видання себе за іншу особу; умисна несанкціонована дія, що має за мету зміну, пошкодження, знищення або викрадення комп'ютера, обчислювальної системи, комп'ютерної мережі або систем математичного забезпечення, що містяться в них, програм або даних; умисне незаконне порушення зв'язку між комп'ютерами, обчислювальними системами або комп'ютерними мережами [3, 60]. Згодом, поступово в багатьох країнах світу затверджено законодавчі акти стосовно цієї категорії злочинів.
У лютому 1986 року Бундестагом Німеччини було прийнято Другий Закон по боротьбі з економічною злочинністю. Завдяки цьому було закладено правову базу для ефективного кримінально-правового переслідування економічних правопорушень нового типу, перш за все, злочинів, об'єктом або знаряддям яких є ЕОМ. Ряд нових статей, які введено цим законом, вміщують спеціально сформульовані склади комп'ютерних злочинів. Закон було введено в дію 1 серпня 1986 року.
В Італії законодавчими актами введені основні положення відносно найбільш важливих комп'ютерних злочинів:
1. Декрет № 518 від 29.12.92 року "Використання положень Європейського Економічного співтовариства за № 91/250 стосовно офіційного захисту комп'ютерних програм".
2. Закон № 547 від 23.12.93 "Зміна та внесення нових статей стосовно

 
 

Цікаве

Загрузка...