WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України - Реферат

Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України - Реферат

встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів" від 9 квітня 1999 р. № 595-XIV[3]; ж) надавати посадовим особам органу ліцензування при проведенні перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.
Експорт (експорт товарів) - це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України (див. абз. 5 ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. № 959-XII[4]). Відповідно до абз. 14 ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
Експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється (див. ч. 2 ст. 5 згадуваного Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ).
Чинним законодавством передбачається, що ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається за таких умов:
1) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб'єкту господарювання, який виконав вимоги ст. 10 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування документально підтверджені дані про: а) власні або орендовані складські приміщення; б) власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);
2) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається на строк три роки;
3) орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених ст. 11 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
4) суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний інформувати орган ліцензування за встановленим цим органом порядком про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися (див.: ч. 3 ст. 5 зазначеного Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ). Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів. Ліцензія та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту , імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання для їх виробництва зберігаються протягом трьох років (див.: ч. 5, 6 ст. 5 Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ).
3. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, які порушують законодавство, що регулює: 1) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; 2) їх експорт; 3) їх імпорт; 4) експорт обладнання або сировини для виробництва таких дисків; 5) імпорт обладнання або сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.
4. Із суб'єктивної сторони злочин характеризується умисною виною, вид умислу прямий: винна особа усвідомлює, що порушує законодавство, яке регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, та бажає вчинити саме такі дії.
5. Ознаки суб'єкта злочину безпосередньо в диспозиції ст. 203? не описуються. Аналіз об'єктивних ознак злочину та нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва (згаданий Закон від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ, а також "Порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 600 від 29 квітня 2002 р.[5]), дозволяє зробити висновок, що суб'єктами злочину можуть бути:
· фізичні особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземці), які є засновниками суб'єкта господарювання - юридичної особи, що здійснює діяльність, пов'язану з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, експортом, імпортом обладнання та сировини для їх виробництва;
· службові особи суб'єкта господарювання - юридичної особи, які повністю або частково здійснюють виробництво,експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва;
· фізичні особи - суб'єкти господарювання, які повністю або частково здійснюють вищезазначену діяльність.
Примітка 1
Аналіз ст. 203? дозволяє дійти висновку про певне дублювання назвою цієї статті її змісту. Як слушно зазначає П.П.Андрушко, показником досконалості закону, який істотно впливає на його тлумачення і практичне застосування, є відповідність назв його структурних частин, зокрема розділів і статей його Особливої частини, змісту статей, поміщених у розділі, та змісту самих статей. Назви розділів і статей мають бути, з одного боку, вичерпними, а з іншого - стислими і лаконічними. Зокрема, назви статей не повинні дублювати їх зміст[6].
Примітка 2
Раніше нами була висловлена власна позиція щодо визначення обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування. Розглядаючи обладнання для їх виробництва, ми робили висновок, що під ним слід розуміти технічні засоби, що взаємодіють з засобами виробництва та пов'язані з технологічним процесом по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі лазерних дисків, під час якого одночасно з виготовленням такого диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без такого запису. Сировину для виробництва дисків для лазерних систем зчитування ми визначали як предмети та природні компоненти (наприклад, оптичний полікарбонат), які необхідні для подальшої переробки з метою виготовлення таких дисків з записом певної інформації (або з можливістю здійснити такий запис)[7].
Список використаної літератури:
[1] Урядовий кур'єр. - 2002. - 20 лютого.
[2] ВВР України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
[3] ВВР України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 199.
[4] ВВР України. - 1992. - № 20. - Ст. 276; 1994. - № 20. - Ст. 120; 1995. - № 11. - Ст. 66; 1995. - № 13. - Ст. 85; 1995. - № 14. - Ст. 90; 1995. - № 14. - Ст. 93; 1999. - № 7. - Ст. 49; 1999. - № 51. - Ст. 447; 2000. - № 24. - Ст. 186; 2000. - № 38. - Ст. 318; Урядовий кур'єр. - 2002. - 20 лютого; Офіційний вісник України. - 2002. - № 10. - Ст. 456.
[5] Урядовий кур'єр. - 2002. - 14 травня.
[6] Андрушко П.П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 року та її вплив на тлумачення його норм // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 жовт. 2001 р. - Київ-Харків: "Юрінком Інтер", 2002. - С. 26.
[7] Берзин П. Комментируя законодательство об уголовной ответственности за незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства // Юридическая практика. - 2002 (15 мая). - № 20. - С. 10.

 
 

Цікаве

Загрузка...