WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на винаходи - Курсова робота

Право на винаходи - Курсова робота

подана;
2) раціоналізаторська пропозиція має бути новою;
3) раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною підприємству, якому вона подана.
Пропозиція подається тому підприємству, до діяльності якого вона відноситься. При цьому не має значення де працює раціоналізатор і взагалі чи він працює. Така пропозиція визнається корисною для підприємства, якому подана заява на неї, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва, одержати кращий доход або одержати інший позитивний ефект цим підприємством.
Раціоналізатором, тобто автором раціоналізаторської пропозиції, визнається особа, що створила її своєю творчою працею. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох осіб, то вони визнаються співавторами. Порядок користування правом на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними. Проте, як і в будь-якому співавторстві, не визнаються співавторами особи, які подавали авторові раціоналізаторської пропозиції тільки технічну допомогу, зокрема здійснювали креслярські роботи, виготовляли зразки, допомагали в оформленні документації.
Склад співавторів на раціоналізаторську пропозицію після подання заяви, за загальним правилом, не може змінюватися. Проте у виняткових випадках за відсутності спору про авторство склад співавторів може бути переглянутий підприємством, установою чи організацією, коди подано заяву на раціоналізаторську пропозицію.
Істотні обмеження існують щодо пропозиції, які подаються інженерно-технічними працівниками.
Науково-технічна інформація в умовах ринкової економіки уже давно стала досить цінним товаром. Без належного забезпечення науково-технічною інформацією неможливий більш-менш успішний розвиток сучасного виробництва, обороту товарів, послуг тощо. Той хто володіє інформацією , той володіє ситуацією. Тому власники інформації намагаються утримати її від будь-якого розголошення і видають її як товар, за який треба платити досить високу ціну. Той же, хто намагається заволодіти інформацією незаконним шляхом, вчиняє неправомірні дії, які зумовлюють певну правову відповідальність. Але для того, щоб настала така відповідальність, потрібна правова охорона інформації.
Існує два види інформації:
1) науково-технічна інформація;
2) інші види нерозкритої інформації, які за своїм змістом виходять за межінауково-технічної інформації, але стосуються безпосередньо виробництва чи іншої доцільної діяльності.
Науково-технічний потенціал України ще й зараз володіє надзвичайною цінною науково-технічною інформацією, яка дуже цікавить наших зарубіжних "друзів".*
Інформацію можна визначити як певну суму знань про той чи інший об'єкт, які можна використати в доцільній діяльності людини. Отже, науково-технічна інформація - це сума знань, що стосується розвитку науки, техніки та виробництва.
Закон України "Про науково-технічну інформацію" розрізняє два види її - відкриту науково-технічну інформацію і науково-технічну інформацію з обмеженим доступом. Режим доступу до такої інформації регулюється спеціальним законодавством.
Науково-технічна інформація відповідно до чинного законодавства є об'єктом права власності.
Національна система науково-технічної інформації - це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт зі створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки.
Висновки
У своїй роботі я прийшов до таких висновків:
1. Промислова власність є невід'ємним елементом господарської власності, тобто діяльності підприємства усіх форм власності, вона органічно пов'язана з економічними процесами, що відбуваються в будь-якій країні.
2. Згідно із чинним законодавством України, право власності на об'єкт промислової власності подається першому заявнику.
3. Щоб стимулювати використання світового інтелектуального та інвестиційного потенціалу, в патентне законодавство нашої країни закладено принцип рівних прав для національних та іноземних суб'єктів.
4. Винахід - це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктом винаходу в Україні може бути продукт, спосіб, що відповідає умовам патентоспроможності. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Рівень техніки включає усі відомості, які стали загальнодоступними в світі, до дати подання заявки до Держпатенту України, якщо заявник пріоритет до дати пріоритету. Право власності на винахід засвідчується патентом, строк дії патенту на винахід становить 20 років, або якщо патент виданий без проведення експертиз по суті - 5 років.
Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.
5. Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка в Україні може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового зразка.
Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним.
Список використаних джерел
Література:
1. Цивільне право: підручник для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вен турі, 1991. - 480с.
2. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн./ Д.В.Баброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864с.
3. Право України. - №7. - 1998.
4. Право України. - №6. - 2000.
5. Право України. - №9. - 2000.
Законодавство:
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Нова редакція Закону від 1 грудня 1998. - Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №284.
3. Постанова Уряду України. - 1994. - №11. - С.278.
4. Інновація. - 1995. - №10-13.
5. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
6. Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". - 15 грудня 1993.
7. Збірник нормативних актів з питань промислової власності. - К., 1998. - С.214-221.
8. Мошинська Н. Закон і бізнес. - №20. - 1995. - 17 травня.
9. Чобот О.А. "Ноу-хау". - Харків, 1994. - С.9.

 
 

Цікаве

Загрузка...