WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на винаходи - Курсова робота

Право на винаходи - Курсова робота

ПРАВО НА ВИНАХОДИ
(курсова робота)
План
Вступ
Розділ 1. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
1.1. Об'єкти правової охорони.
1.2. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
1.3. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
Розділ 2. Право на знаки для товарів і послуг.
2.1. Поняття та види знаків для товарів і послуг.
2.2. Суб'єкти права на знаки для товарів і послуг.
2.3. Захист прав на знаки для товарів і послуг.
Розділ 3. Право на раціоналізаторську пропозицію.
Розділ 4. Право на науково-технічну інформацію.
Висновки.
Список використаної літератури.
Зміст
Вступ.............................................................................................................................4-5
Розділ 1. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки..........................6-7
1.1. Об'єкти правової охорони
1.2. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки......8-9
1.3. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
Розділ 2. Право на знаки для товарів і послуг...........................................................10-11
2.1. Поняття та види знаків для товарів і послуг.........................................12-14
2.2. Суб'єкти права на знаки для товарів і послуг.......................................15-16
2.3. Захист прав на знаки для товарів і послуг............................................17
Розділ 3. Право на раціоналізаторську пропозицію.................................................18-19
Розділ 4. Право на науково-технічну інформацію....................................................20-21
Висновки.......................................................................................................................22
Список використаної літератури................................................................................23
Вступ
Поняття "інтелектуальної власності" виникло в процесі тривалої (починаючи з ХVII ст.) практики юридичного закріплення за певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності в сфері науки, виробництва, мистецтва, літератури тощо. В науковий обіг цей термін увійшов у середині 50-их років нашого століття.
У загальновживаному розумінні інтелектуальна власність - це право на результати розумової діяльності людини у науковій, художній, виробничій та інших сферах діяльності. Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) до неї входять права на:
- літературні, художні та наукові твори;
- виконавчу діяльність акторів, звукозапис, радіо- та телевізійні передачі;
- винаходи у всіх галузях людської діяльності;
- наукові відкриття;
- промислові зразки;
- товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування та комерційні позначення.
Істотною особливості права інтелектуальної власності порівняно з правом власності на традиційні об'єкти є те, що це власність на об'єкти творчого походження.
Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.
Специфіка володіння духовними благами полягає також у первинності психічного володіння щодо матеріального.
Під час переходу суспільства до ринкових відносин інтелектуальна власність стає предметом купівлі-продажу і передачі у заставу, об'єктом вкладу до статутного капіталу, страхування тощо.
В Україні об'єкти права інтелектуальної власності записані в Законі України "Про власність" від 26 березня 1991 р. Складовими інтелектуальної власності є промислова власність, авторське право та суміжні права.
Об'єктом права інтелектуальної власності громадян являється винахід (корисна модель) - результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об'єктом винаходу України може бути: продукт і спосіб, що відповідають умовам патентоспроможності.
Значення кожного об'єкта визначається його місцем у фінансово-господарській діяльності підприємства.
За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1983 р., до якої приєдналась Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання не добросовісній конкуренції.
Промислову власність можна визначити як результат науково-технічної творчості, які можуть бути використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність - один з видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною.
Україна поставила собі за мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і, врешті-решт, істотно поліпшити добробут народу. Для розв'язання цих завдань велике значення має використання потужного науково-технічного потенціалу України, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість, і вищого її рівня - винахідництва.
Винахідництво - це одна з об'єктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу.
Таким чином, винахідництво є однією із ланок єдиного безперервного і взаємозумовленого науково-виробничого процесу. Виробництво у своєму розвитку постійно спирається на досягнення науки й техніки, але у свою чергу ставить перед наукою все нові й нові проблеми, завдання, на які наука має знайти відповіді.
Без будь-якого сумніву можна стверджувати: суспільне виробництво розвивається успішно у тих країнах, де висока винахідницька активність, де винахідництво добри стимулюється. Світовий досвід підтверджує цей неспростований висновок. Японія визначається досить високою винахідницькою активністю і, як кажуть, результати досить очевидні. Тому в країнах з розвинутою ринковою економікою постійно удосконалюється правове регулювання винахідництва.
Нині основними джерелами законодавства України про промислову власність є закони України "Про власність" від 7 лютого 1991 р., "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 р., "Про охорону прав на винаходи і моделі" від 15 грудня 1993 р. та інші.
Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р. оголосив про приєднання України до Паризької конвенції

 
 

Цікаве

Загрузка...