WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з комп’ютерними злочинами – проблема транснаціонального масштабу - Реферат

Боротьба з комп’ютерними злочинами – проблема транснаціонального масштабу - Реферат

подробиці угоди можна дізнатися на вебсайті Bloomberg News Service. Ця новина поширилася з неймовірною швидкістю і акції компанії, що продавалися, злетіли в ціні більш, ніж на 30 %. Обсяг продаж зріс майже в 7 разів. Проблема була тільки в тому, що угода - це обман, і вебсайт, на якому з'явилася ця інформація, не був Bloomberg's-вебсайтом, а був теж підробкою. Коли істина виявилася, ціни на акції різко впали, що призвело до великих фінансових втрат багатьох вкладників, які купили акції по штучно завищених цінах [8].
Права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - це рушійна сила світового економічного прогресу у новому 21 столітті. Неліцензійна продукція (піратство) загрожує економіці та суспільній безпеці тому, що здебільшого не відповідає ніяким стандартам якості. Зростаючий відсоток випуску низькоякісної піратської продукції зачепив і мережу Internet, де створено десятки тисяч вебсайтів виключно для поширення піратських матеріалів. Сьогодні вживаються заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні з метою забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності [9].
Як висновок, хочеться ще раз підкреслити, що проблема боротьби з комп'ютерними злочинами - це комплексна проблема. Злочини у галузі використання інформаційних технологій не піддаються результативному розслідуванню тими засобами і заходами, що були ефективні у минулому столітті, коли інформатизація нашого суспільства тільки починалась. Закони повинні сьогодні відповідати тим вимогам, що пред'являє сучасний рівень розвитку технологій, щоб відправлення правосуддя відбувалося у незалежності від того, чи був такий злочин вчинений за допомогою звичайних засобів або персонального засобу супутникового зв'язку та мережі Internet.
Пріоритетним напрямком є також організація взаємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. Не секрет, що взаємодія відповідних органів на сьогоднішній день в основному зводиться до епізодичного обміну інформацією щодо ситуації у сфері комп'ютерних злочинів, ознайомленням з наказами, положеннями та інструкціями. На жаль, ще немає самого головного - цілісної державної системи відстеження обстановки у сфері забезпечення інформаційної безпеки щодо прийняття рішень по виявленню і протидії комп'ютерним злочинам. Відсутній також і механізм ефективної взаємодії правоохоронної системи України з правоохоронними органами закордонних країн, що здійснюють боротьбу з комп'ютерними злочинами. Більше того, вирішення цієї проблеми, неможливе без забезпечення висококваліфікованими кадрами. На жаль, на сьогоднішній день правоохоронні органи, суди і прокуратури ще не мають у своєму розпорядженні достатню кількість фахівців, здатних оперативно виявляти та розслідувати комп'ютерні злочини. Тому створення цілісної системи навчання, підготовки і перепідготовки фахівців щодо боротьби з комп'ютерними правопорушеннями є ,на наш погляд, одним з головних завдань сьогодення.
З зазначеним напрямком тісно пов'язана проблема удосконалення нормативно-правової бази, недостатня розвиненість якої поки не дозволяє належною мірою протистояти кримінальним діям у сфері комп'ютерної інформації.
Карні санкції на національному та міжнародному рівні ще не забезпечують надійного захисту від комп'ютерної злочинності по двох причинах: перша - відсутність в існуючих законах чіткої класифікації комп'ютерних злочинів; друга - складність тлумачення та застосування статей законів, що обмежують дії правоохоронних органів. Для ефективної боротьби з кіберзлочинами, треба дати оцінку, чи відповідають зміни процесуальних норм ведення розслідування і переслідування у судовому порядку вимогам часу. Рівень злочинності в мережі Internet зростає настільки й з такою швидкістю, що законодавство просто не встигає за розвитком технологій.
Введення в дію з 1 вересня 2001 р. нового Кримінального кодексу України, прийняття до кінця 2001 року, нового Кримінально-процесуального кодексу України, а також приєднання України до Страсбургської Конвенції щодо попередження кіберзлочинів (Draft Convention on Cyber-crime) [10] дуже важливий крок у вирішенні цих проблем та надання необхідних і ефективних кримінально-правових та процесуальних механізмів, спрямованих проти загрози поширення кіберзлочинів у сферах державного та приватного сектору економіки нашої держави.
Нарешті, задачею виняткової важливості для побудови національної системи боротьби з правопорушеннями, у сфері використання комп'ютерних технологій є проведення науково-дослідних робіт по вирішенню проблем попередження та розслідування кіберзлочинів та залучення у цю роботу широкого кола науковців тагромадськості. Саме на це і спрямована діяльність відомого, як на Україні, так і за її межами, Центру дослідження проблем комп'ютерної злочинності, який функціонує на базі Web сайту www.crime-research.org. У липні місяці 2001 р. Центр дослідження проблем комп'ютерної злочинності увійшов до складу партнерів Національного центу підвищення кваліфікації фахівців у галузі боротьби з кіберзлочинами (National Cybercrime Training Partnership) - проекту, створеному під патронажем Міністерства Юстиції США з метою організації співробітництва з партнерами у рамках програми боротьби зі злочинністю в галузі високих технологій та був прийнятий до Міжнародної Асоціації Дослідників Злочинності - The International Association of Crime Analysts (I.A.C.A.).
United States vs. Morris. http://www.jmls.edu/cyber/cases/morris.txt
Термін "кіберзлочин" молодий і утворений сполученням двох слів: кіберпростір і злочин. Термін кіберпростір (у вітчизняній літературі частіше зустрічаються терміни "віртуальний простір" або "віртуальний світ") позначає інформаційний простір, що моделюється за допомогою комп'ютера, в якому існують визначеного роду об'єкти або символьне уявлення інформації - місце, де діють комп'ютерні програми і переміщуються дані. Використання цього терміну поширене у світовій науковій літературі та вживається автором не як юридична категорія, а як визначення соціального та технічного феномену. Термін "кіберзлочини" у подальшому використовуватиметься і як синонім термінів "транснаціональні комп'ютерні злочини", "злочини, що вчиняються за допомогою мережі Internet". Під терміном "кіберзлочини", будемо розуміти соціальне явище, що являє собою навмисну мотивовану атаку з використанням мережі Internet на інформацію в комп'ютерній системі, програми або дані, що чиниться окремою особою або угрупуваннями, яке має суспільну небезпеку для суспільного ладу України, його політичної й економічної системи, власності, особі, політичним, трудовим, майновим та іншім правам і свободам громадян.
Список використаної літератури:
1. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 року. http://www.crime-research.org/library/Ukaz_Inter.htm.
2. Кримінальний кодекс України (прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.). -К., Офіційний вісник України, 2001. -С.105-106.
3. http://www.imc.kiev.ua/19.00/
4. Голубєв В.О. Комп'ютерні злочини в банківській діяльності. - З.: Павел, 1997.-С.16-18.
5. Statement for the Record of Louis J. Freeh, Director Federal Bureau of Investigation on cybercrime Before the Senate Committee on Judiciary Subcommittee for the Technology, Terrorism, and Government Information Washington, D.C.- 28 March 2000.
6. http://www.fbi.gov/pressrm/congress/congress00/vatis022900.htm
7. Elena Kupriaschina. Fraud in Internet - The Ways of Solution.
8. http://www.crime-research.org/library/Fraud.htm
9. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 11 липня 2001 року. http://www.crime-research.org/library

 
 

Цікаве

Загрузка...