WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів, контрабанда, порушення, відповідальність - Реферат

Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів, контрабанда, порушення, відповідальність - Реферат


Реферат на тему:
Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів, контрабанда, порушення, відповідальність
?
1. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів
2. Контрабанда та боротьба з нею митних органів
3. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних наркотичних засобів та інших подібних речовин
4. Поняття та загальна характеристика порушень митних правил
5. Відповідальність за порушення митних правил
1. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів
Митні органи є структурною складовою системи державного управління, які мають спеціальну компетенцію, особливість якої полягає в тому, що вони як виконавчо-розпоряджувальні органи, уповноважені вищими державними органами видавати акти управління і регулювання з питань митної справи, обов'язкові для виконання іншими відомствами, юридичними та фізичними особами, причетними до експортно-імпортних поставок.
Однією з особливостей такого управління є охорона врегульованих нормами митного, адміністративного, цивільного, фінансового, кримінального, міжнародного та інших галузей права відносин, що виникають під час контактів між учасниками зовнішньоекономічної діяльності і посадовими особами митних органів з приводу переміщення вантажів через митний кордон України.
Відносини, в які вступають митні органи, з одного боку та юридичні і фізичні особи-учасники ЗЕД - з іншого, є компонентом комплексу відносин у сфері регулювання міжнародного, митного, державного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, фінансового, земельного, транспортного, морського, повітряного, кримінального, кримінально-процесуального, військового та інших галузей права.
У сфері митної справи сьогодні діє кілька сотень нормативно-правових актів, які регулюють відносини митних органів з учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Конституції України всі державні органи і громадяни повинні в своїй діяльності виконувати вимоги норм права, в тому числі і в сфері митної справи.
Нормами права є встановлені державою загальнообов'язкові правила поведінки, спрямовані на регулювання суспільних відносин.
Норми права мають два аспекти:
* регулятивні норми права, що регулюють позитивну, право-слухняну поведінку учасників (суб'єктів) правових відносин;
* правоохоронні норми, що регулюють правопорушення, поведінку та дії людей, що порушують норми чинного законодавства.
Головна функція норм права - виражати, визначати і захищати інтереси держави, суспільства та особистості.
Митні органи як один з секторів системи державного управління, беручи участь у регулюванні ЗЕД, сприяють найоптимальнішому руху товарів і послуг між Україною та іншими країнами, забезпечують вирішення економічних, політичних, соціальних й інших проблем. Виконувати ці та інші функції митні органи уповноважені Митним кодексом України, Законом України "Про Єдиний митний тариф" та іншими нормативно-правовими актами.
Митні органи виконують ряд функцій:
* організації, впорядкування діяльності суб'єктів у зовнішньо-економічній сфері;
* державного управління;
* контролю за дотриманням, використанням, виконанням і за-стосуванням правових норм вищезгаданих правових актів.
Однак у практичній діяльності не всі учасники зовнішньоекономічної діяльності добросовісно виконують вимоги правових норм. Певна частина цих учасників свідомо чи не свідомо порушують правові норми. Тому на окремі підсистеми державного механізму управління - на правоохоронні органи, тобто прокуратуру, суд, МВС, СБУ, Державну податкову поліцію, митні органи - покладені функції охорони права від його порушення та відновлення дії цього права.
Охорона права полягає в захисті позитивних правових і неправових дій учасників ЗЕД і посадових осіб митних органів, а також в усуненні та запобіганні шкідливих і небезпечних для особи, суспільства, держави відносин у сфері митної справи.
Для забезпечення такої діяльності митних органів у нормах права передбачені:
* заборона здійснення протиправних дій або бездіяльності;
* санкції за порушення цих заборон;
* застосування на практиці цих санкцій митними органами. Функція охорони правових норм реалізується, крім різних способів, і шляхом застосування заходів державного примусу до порушників правових норм. Державний примус полягає в застосуванні таких засобів, які забезпечують стягнення з порушника правових норм - фізичної або посадової особи - нанесених битків або примушують юридичну особу виконати певні зо-бов'язання стосовно постраждалих - держави, митних та інших органів або посадових осіб.
Таким чином, правоохоронна діяльність митних органів є специфічним різновидом державної діяльності, проявом внутрішніх і зовнішніх функцій держави в сфері митних правопорушень.
Мета цієї діяльності митних органів полягає в забезпеченні дотримання, використання, виконання, застосування норм державного, цивільного, адміністративного митного та інших галузей права в сфері діяльності цих органів.
Дотримання норми права означає дотримання суб'єктами права, посадовими особами митних органів і учасниками ЗЕД положень правових норм, утримування від дій, заборонених нормами різних галузей права.
Використання правових норм у сфері діяльності митних органів означає здійснення суб'єктами правовідносин, посадовими особами митних органів та учасниками ЗЕД своїх прав, передбачених цими нормами, наприклад реалізація права учасників ЗЕД на отримання необхідної інформації з питань митного оформлення вантажів, консультацій та ін.
Виконання правових норм означає дії посадової особи, фізичної або юридичної особи з метою виконати покладені на них правовими нормами обов'язки.
Застосування норм права - це владні, регулюючі дії державних органів, у тому числі митних органів, посадових осіб з метою впровадження положень цих правових норм у практику діяльності учасників зовнішньоекономічних відносин.
Правоохоронна діяльність митних органів України здійснюється в сфері реалізації фактично всіх функцій, покладених на митні органи. Відповідно до положень основних законодавчих актів, що стосуються митної справи, митні органи в межах своєї компетенції зебезпечують економічну безпеку України, яка є економічною основою державного суверенітету, захищають економічні інтереси громадян, установ, організацій, підприємств і держави, беруть участь у розробці митної політики і заходів економічної політики відносно вантажів, що переміщуються через митний кордон, ведуть боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства в процесі здійснення переміщення товарів через митний кордон, не допускають і припиняють незаконне переміщення через кордон наркотичних засобів, предметів художнього, історичного, літературного, археологічного надбання народу, видів тварин і рослин, що знаходяться ПІД загрозою зникнення та інших подібних товарів (виробів), сприяють боротьбі зміжнародним тероризмом та ін.
Загалом уся діяльність митних органів України здійснюється в рамках законодавчих актів і в інтересах їх реалізації, має ознаки правотворчої, право виконавчої та правоохоронної діяльності держави.
Правоохоронна діяльність митних органів здійснюється в різних формах:
* адміністративно-правовій;
* адміністративно-процесуальній;
* кримінально-правовій;
* кримінально-процесуальній;
* оперативно-пошуковій.
Ці форми діяльності тісно пов'язані між собою, доповнюють одна одну і є засобами досягнення цілей, поставлених перед митними органами.
Основними цілями діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...