WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

відпустці, і не може бути покладено пізніше як через шість місяців з дня вчинення проступку.
Дисциплінарне провадження проти адвоката здійснюється дисциплінарною палатою. Право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палата, а в разі його відсутності - заступникові голови.
Під час розгляду справи участь адвоката, який притягається до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ЗАХИСНИКА В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ.
3.. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми.
Значні зміни, що відбулися останнім часом в суспільно-політичному житті держави, зумовили необхідність спрямовування курсу державного будівництва на створення правової держави. Однією з основних ознак її є забезпечення дотримання прав людини.
Забезпечення права на захист - один з основних конституційних принципів кримінального процесу України. Право підозрюваних, обвинувачених, підсудних на захист включає в себе як право захищатися від підозри та обвинувачення, так і право захищати свої особисті інтереси. Допомагає повною мірою реалізувати ці права захисник - один з центральних учасників кримінального процесу, котрий в передбаченому законом порядку уповноважений здійснювати захист прав та законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, ви-правданих, надавати їм необхідну юридичну допомогу. Участь захисника в кримінальній справі дозволяє цим особам більш повно використовувати своє право на захист.
Стаття 59 Конституції України проголошує, що кожний має право на правову допомогу. В передбачених законом випадках така допомога надається безкоштовно. Крім того, зазначається, що кожен вільний у виборі захисника своїх прав.
Довідка про участь захисника у кримінальній справі за призначенням має складатися особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом щомісяця. Копія постанови, ухвали про звільнення громадянина від оплати правової допомоги або про призначення адвоката та довідка про його участь у справі подаються керівнику адвокатського об'єднання (адвокату, якщо він працює індивідуально), який складає довід-ку-розрахунок у трьох примірниках.
Один примірник довідки-розрахунку керівник адвокатського об'єднання (адвокат) надсилає особі, яка провадила дізнання, слідчому, прокурору чи суду для приєднання до кримінальної справи, другий - використовується Для проведення оплати, третій - зберігається у справах адвокатського об'єднання (адвоката).
Оплата праці адвокатів здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за повний робочий день (тобто 8 годин). Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, то оплата його праці провадиться пропорційно до затраченого часу, виходячи з цього розміру оплати.
Останнім часом проблема участі в кримінальних справах захисників за призначенням, а також оплати їх роботи вийшла на передній план, бо в зв'язку зі складним економічним становищем в нашій країні значна кількість громадян через своє скрутне матеріальне становище не може оплатити послуги захисника, і в той же час зросли вимоги щодо забезпечення дотримання законних прав громадян.
Крім того, обов'язок забезпечити участь захисника в кримінальній справі за призначенням фактично законом покладено на осіб, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа, однак через викладені обставини забезпечити підозрюваному, обвинуваченому, підсудному захисника у встановлений законом час буває практично неможливо1. Ситуація, що складається в таких випадках, призводить до порушень кримінально-процесуального законодавства, коли у встановлений час не вдається виконати необхідні слідчі дії, бо в них згідно з законом участь захисника є обов'язковою, а це, в свою чергу, може призвести до втрати доказів. Винною в порушенні закону в такому випадку визнана буде особа, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа. Відповідно, в зв'язку з втратою доказів особа, яка вчинила злочин, через недоведеність вини може уникнути відповідальності, що суперечить завданням кримінального судочинства.
Захисник призначається у випадках: "Коли участь захисника є обов'язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити захисника;
- коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може цього зробити.
Для забезпечення якісної роботи захисників у кримінальних справах за призначенням з метою реального дотримання законних прав обвинувачених, підозрюваних, підсудних, засуджених, виправданих необхідне фактичне, а не декларативне спрямування достатньої кількості коштів для оплати виконаної адвокатами роботи.
В цивільному судочинстві, як свідчить судова практика, від загального числа справ, яких беруть участь представники сторін, більшість їх розглядається за участю адвокатів. Його участь в суді надає змогу особі, права та законні інтереси якої порушено, отримати кваліфіковану юридичну допомогу та повною мірою захистити свої права та законні інтереси.
3.2. Особливості участі адвоката у цивільному процесі
Високі професійні, етичні вимоги, що ставляться до адвоката, та особливості виникнення і розвитку цивільного процесу, диспозитивність, змагальний характер, тощо - обумовлюють специфіку представницької діяльності адвоката в цивільному судочинстві.
На відміну від кримінального судочинства, в якому питання про вступ адвоката в процес не залежить від законності чи обгрунтованості позиції підзахисного, в цивільному процесі прийняття адвокатом доручення клієнта на ведення справи в суді залежить від наявності в ній правової позиції, що на сьогодні загальновизнано в юридичній літературі.
Питання про умови прийняття доручення клієнта на ведення цивільних справ в суді привертало увагу вчених ще за часів дії Судових Статутів 1864 p., і вже тоді викликало чимало суперечок.
Сьогодні до основних елементів лавової позиції у справі ряд вчених відносить: законність вимог (заперечень) клієнта; наявність юридичних фактів, то обґрунтовують ці вимоги (заперечення), та можливість підтверджена їх допустимими доказами; а також юридичну перспективу справи.
Разом з цим постає питання про можливість участі в процесі декількох адвокатів на боці однієї сторони. О.Гетманцев, посилаючись на те, що чинне законодавство не містить обмежень щодо числа представників, які можуть захищати в суді інтереси однієї сторони, правильно зазначає, що особа для реалізації свого права на участь як сторони в процесі може мати декілька представників.При цьому варто додати, що при участі в процесі декількох адвокатів на боці однієї сторони їх позиція у ній має бути взаємоузгодженою, і виникнення колізій між їх правовою позицією під час розгляду справи в суді не допустиме. Крім того, процесуальні дії, вчинені

 
 

Цікаве

Загрузка...