WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

стосовно якої прийнято рішення про анулювання ліцензії, звільнена з правоохоронних органів та інших органів у зв'язку з компрометуючими обставинами, протягом п'яти років з дня прийняття відповідних рішень.
Рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту та сам іспит приймає Кваліфікаційна комісія з питань адвокатської діяльності (далі - Кваліфікаційна комісія), утворена Міністерством юстиції Республіки Білорусь.
Особи, які набули статусу адвоката, можуть надавати клієнтам наступні види послуг (ст. 5 Закону):
- складати заяви, скарги, інші документи правового характеру;
- надавати консультації та роз'яснення з юридичних питань, письмові або усні довідки з законодавства;
- здійснювати представництво у судах, інших органах та організаціях у цивільних справах, справах про адміністративні правопорушення;
- брати участь у попередньому слідстві та судовому розгляді у кримінальних справах в якості захисників, представників потерпілих, цивільних позивачів та відповідачів.
Діючи як представник або захисник, адвокат має право (ст. 17 Закону):
- представляти в усіх судах, державних, приватних, громадських організаціях та об'єднаннях, до компетенції яких входить вирішення правових питань, законні інтереси фізичних та юридичних осіб, що звернулись по допомогу;
- самостійно збирати, закріплювати та представляти відомості, які стосуються обставин справи;
- в державних, приватних, громадських та інших органах, які зобов'язані у встановленому порядку видавати довідки, характеристики, інші документи, необхідні для надання юридичної допомоги, запитувати вказані документи або їх копії;
- безперешкодно спілкуватись віч-на-віч зі своїм довірителем, підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, навіть у випадку, коли вказані особи перебувають під вартою;
- заявляти клопотання, подавати скарги на неправомірні дії суду, органів влади, посадових осіб, які обмежують права адвоката при виконанні ним своїх професійних обов'язків або права та законні інтереси його клієнта;
- застосовувати у своїй діяльності технічні засоби;
- за згодою клієнта запитувати думку спеціаліста для вирішення питань, які вимагають наявності спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва та інших сферах діяльності;
- надаючи правову допомогу, адвокат користується свободою слова в усній та письмовій формі, висловлювання адвоката, які торкаються честі та гідності іншої сторони спору, її представника, обвинувача, захисника, свідка, потерпілого, експерта, перекладача, але не порушують Правил професійної етики адвокатів, не підлягають переслідуванню.
Адвокат не може (ст. 18 Закону):
- надавати юридичну допомогу особі, якщо:
1. він брав участь у справі в якості судді, прокурора, слідчого, особи, що проводила
дізнання, експерта, спеціаліста, перекладача, свідка, понятого;
2. надає або надавав раніше юридичну допомогу в цій самій справі особам, інтереси яких протирічать інтересам його клієнта;
3. у розслідуванні або розгляді справи бере чи брала участь посадова особа, яка знаходиться з адвокатом у родинних стосунках;
- діяти проти законних інтересів свого клієнта, займати не погоджену з ним правову позицію, відмовлятись без поважних причин від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;
- визнавати доведеною вину свого підзахисного, якщо останній її заперечує, визнання вини підзахисним не позбавляє адвоката права оспорювати це та вимагати виправдання за недоведеністю вини;
- купувати або в інший спосіб набувати як на своє ім'я, так і під видом набуття для інших осіб, майно, яке є предметом спору, а також права фізичних та юридичних осіб, що звернулись до нього по допомогу, є його клієнтами;
- відмовлятись від надання юридичної допомоги, якщо остання надається за призначенням, а не за договором.
Будь-який адвокат у Республіці Білорусь може надавати юридичну допомогу лише за умови, що він є членом колегії адвокатів.
Згідно з Законом в республіці утворюються та діють: Республіканська колегія адвокатів, яка є республіканським органом адвокатського самоврядування та діє на підставі Положення. Обласні та Мінська міська колегії, які утворюються за заявою їх засновників. Статути обласних, Мінської міської колегій адвокатів та Положення про Республіканську коле-гію реєструються в Міністерстві юстиції Республіки Білорусь. Статути колегій визначають всі питання їх діяльності.
На засадах добровільного індивідуального або колективного членства адвокати можуть об'єднуватись у республіканські та міжнародні ради та асоціації.
Рада адвокатів Республіки Білорусь утворюється та діє в порядку та на умовах, визначених законодавством про громадські утворення.
За порушення норм Закону та вимог професійної етики адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Скарги на дії адвокатів розглядають:
- Кваліфікаційна комісія з питань адвокатської діяльності;
- колегії адвокатів (у межах своєї компетенції);
- Міністерство юстиції.
Подання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, яке є підставою для порушення дисциплінарного провадження, може бути внесено органами адвокатського самоврядування, іншим органом або фізичною особою. Подання, внесені Міністерством юстиції Республіки Білорусь, мають бути обов'язково розглянуті протягом двох тижнів.
За результатами дисциплінарного провадження до адвоката можуть бути застосовані наступні стягнення:
- осуд;
- догана;
- сувора догана;
- виключення з адвокатури, яке тягне анулювання ліцензії
За рахунок колегії оплачується адвокатська допомога, надана особам, які мають право користуватись адвокатськими послугами безоплатно. Стаття 6 Закону передбачає, що безоплатно юридична допомога надається:
- у судах першої інстанції позивачам при веденні справ, пов'язаних з трудовими правовідносинами, стягненням аліментів, відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, отриманими на виробництві;
- інвалідам 1 та 2 групи за надання консультацій, які не потребують ознайомлення з матеріалами справи;
- фізичним особам, яким законодавством надано право отримувати правову допомогу безоплатно.
Закон (ст. 24) передбачає в якості підстав (форм) для припинення адвокатської діяльності виключення та відрахування з колегії адвокатів.
Анулювання ліцензії адвоката здійснюється Міністерством юстиції Республіки Білорусь за поданням Президії колегії адвокатів чиКва-ліфікаційної комісії з питань адвокатської діяльності або Міністерством юстиції самостійно.
Особа, стосовно якої у встановленому порядку прийнято рішення про виключення із складу членів колегії, припинення права займатись адвокатською діяльністю, протягом місяця може оскаржити вказане рішення до суду.
В цілому для Закону Республіки Білорусь "Про адвокатуру" характерна наявність певної структури, яка включає як загальні положення організації і

 
 

Цікаве

Загрузка...