WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародні економічні договори (пошукова робота) - Реферат

Міжнародні економічні договори (пошукова робота) - Реферат

Services - GATS). Стосується торгівлі послугами.
3. Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) (Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS). Це ланка, що пов'язує інтелектуальну власність з торгівлею.
Саме на цих трьох "опорах" зведена "будівля" Світової організації торгівлі.
Результати Уругвайського раунду зафіксовані в наведених далі документах:
А. Маракеська угода про заснування Світової Організації Торгівлі (Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization). Б. Багатосторонні угоди (Multilateral Agreements):
1. У сфері торгівлі товарами (trade in goods) - Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р. (ГАТТ, 1994). Пов'язані угоди (Associated Agreements): o Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. (Угода про митну оцінку) (Agreement on Implementation of Article VII of GATT, 1994, Customs Valuation);
o Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on Preshipment Inspection - PSI);
o Угода про технічні бар'єри для торгівлі (ТБТ) (Agreement on Technical Barriers to Trade -TBT);
o Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Measures - SPS);
o Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement on Import Licensing Procedures - ILP);
o Угода про заходи безпеки (AC) (Agreement on Safeguards - AC);
o Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on Subsidies & Countervailing Measures - SCM);
o Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова - АДП) (Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, Anti-dumping - ADP);
o Угода про інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею (ТРІМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMs);
o Угода про текстиль та одежу (АТК) (Agreement on Textiles & Clothing - АТС);
o Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture - АА);
o Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Origin - ARO).
Домовленості й рішення.
o Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси (Understanding of Balance-of-Payments Provisions of GATT, 1994);
o Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підстави сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартості (Рішення про перенесення тягаря доведення). Decision Regarding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Burden of Proof).
o Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні торговельні підприємства). Understanding on the Interpretation of Article XVII GATT 1994 (State trading enterprises).
o Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для врегулювання спорів. Understanding on Rules & Procedures Governing the Settlement of Disputes.
o Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р. (Прив'язуваність тарифних поступок). Understanding on the Interpretation of the Article II: 1(6) of GATT, 1994 (Binding of tariff concessions).
o Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).
2. Торгівля послугами.
Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС).
3. Права інтелектуальної власності (ІПР) (Intellectual Property Rights - TRIPS).
В. Кількасторонні торговельні угоди (Plurilateral trade agreements):
o Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in Civil Aircraft);
o Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procurement);
o Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement);
o Міжнародна угода з м'яса (International Bovine Meat Agreement).
Чотири основні правила ГАТТ. Головна мета ГАТТ - створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему, яка дасть змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяльність на засадах добросовісної конкуренції. Основні правила ГАТТ:
1. Захист національної промисловості лише за допомогою тарифів. Країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обмеження. Існує дуже обмежена кількість винятків з цього правила.
2. Прив'язування тарифів. Кожна країна має власний графік знижування тарифів. Знижені тарифи забороняється підвищувати.
3. Правило "нації найбільшого сприяння" (ННС) (Most Favored Nation - MFN). Означає, що тарифи застосовуються на без-дискримінаційній основі до всіх країн. Винятки з цього правила стосуються країн-членів регіональних економічних угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн можуть застосовуватися преференційні тарифи, і це не вважається порушенням правила.
4. Правило "національного режиму". Забороняє дискримінацію імпортних товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними економіками.
Правила загального застосування. Окрім основних чотирьох правил існують також правила загального застосування (rules of general application). Ці правила використовуються для товарів, що надходять до митної території країн-членів. Передбачається, що вартість товарів для митних цілей визначається на основі сплаченої ціни чи такої, що може бути сплачена. Якщо ж митні органи матимуть резонні сумніви щодо правдивості чи точності задекларованої вартості, то імпортерам має надаватися можливість аргументувати задекларовану вартість. Якщо митні органи продовжуватимуть сумніватися, то ГАТТ передбачає, що вони для підтвердження своєї позиції можуть спиратися лише на п'ять способів визначення вартості.
Країнам-членам дозволяється застосовувати примусові стандарти з метою охорони здоров'я і безпеки населення. Розглядувана Генеральна угода передбачає, що стандарти щодо продуктів мають формуватися і використовуватися так, щоб не створювалися штучні нета-рифні бар'єри для торгівлі. Країни заохочуються використовувати міжнародні стандарти у сферах, де цістандарти існують, і створювати примусові стандарти, спираючись на наукову інформацію.
Санітарні та фітосанітарні правила дозволяється використовувати, але так, щоб не створювались нерезонні бар'єри для торгівлі.
Ці правила мають, наскільки це можливо, базуватися на міжнародних стандартах і постановах.
Передбачено правила, що застосовуються до видачі імпортних ліцензій.
Інші правила. До цієї категорії належать правила, що регулюють надання урядових субсидій, вжиття урядами заходів на прохання національних підприємств, а також інвестування, яке негативно впливає на торгівлю.
Угода СКМ забороняє чи обмежує використання субсидій, що спотворюють торгівлю. Розрізняються субсидії дозволені та заборонені. Останні охоплюють експортні субсидії та субсидії, які мають на меті стимулювати використання національних товарів. До прийняття рішень у межах Уругвайського раунду використовувати експортні субсидії заборонялося лише розвиненим країнам. Нині правило про експортні субсидії не поширюється лише на найбідніші країни світу (що мають розмір валового національного продукту в розрахунку на душу населення до 1000 дол. США). Для інших країн, що розвиваються, було встановлено восьмирічний перехідний період.
Дозволені субсидії, у свою чергу, поділяються на такі, що можна використовувати, і такі, що не підлягають оскарженню.
Якщо субсидування експорту було дозволене і відповідні імпортовані товари негативно вплинули на обсяг торгівлі у

 
 

Цікаве

Загрузка...