WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Джерела міжнародного економічного права - Реферат

Джерела міжнародного економічного права - Реферат

(directives) та рішення (decisions) [12]. Найвищу юридичну силу мають положення. Вони є обов'язковими для всіх держав-членів. Директиви формулюють норми права, обов'язкові для ЄС загалом, а країнам-членам надають можливість трансформувати їх у норми національного законодавства. Рішення є переважно адміністративними актами і не вважаються нормами права.
Основним видом актів, що регулює міждержавні відносини країн-членів СНД, є дво- та багатосторонні договори.
Як організація СНД приймає протокольні рішення та протоколи. Вони не мають наддержавного характеру, а спрямовані на узгодження точок зору та координацію дій держав. Рішення органів СНД мають допоміжний характер або стосуються внутрішніх питань організацій. Серед рішень Ради глав держав і Ради глав урядів є й такі, що безпосередньо впливають на відповідні угоди суверенних держав.
Міжпарламентська асамблея країн СНД приймає рекомендаційні законодавчі акти. Це не що інше, як модельні закони. Наприклад, на 5-му пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї (29 жовтня 1994 р.) було прийнято першу частину Модельного цивільного кодексу країн СНД, на 6-му пленарному засіданні (13 травня 1995 р.) - другу.
Стосовно суб'єктів торговельного обороту в межах СНД прийняті:
o Угода про сприяння у створенні та розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об'єднань (Москва, 15.04.94);
o Конвенція про транснаціональні корпорації (Москва, 06.03.98). Відносини у сфері купівлі-продажу регулюють такі акти:
o Угода про створення зони вільної торгівлі (Москва, 15.04.94);
o Правила визначення країни походження товару (Москва, 24.09.93);
o Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності (Ташкент, 15.05.92);
o Угода про реекспорт товарів і порядок видавання дозволів на реекспорт(Москва, 15.04.94);
o Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями СНД (Київ, 20.03.92).
У сфері виробничої кооперації укладені:
o Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей СНД (Ашгабат, 23.12.93);
o Примірна угода про виробничу кооперацію між суб'єктами СНД (Москва, 15.04.94).
У сфері перевезень укладені такі міждержавні акти:
o Угода про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів (Москва, 12.04.96);
o Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та багажу (Бішкек, 09.10.97).
У сфері цінних паперів укладено Угоду про регулювання міждержавного ринку цінних паперів (Мінськ, 22.01.93).
Щодо недобросовісної конкуренції та обмежувальної ділової практики укладені:
o Угода про узгодження антимонопольно'!' політики (Москва, 12.03.93);
o Договір про проведення узгодженої антимонопольно!' політики (Ашгабат, 23.12.93).
У сфері інвестицій укладені такі акти:
o Угода про взаємне визнання прав регулювання відносин власності (Бішкек, 10.10.92);
o Договір про створення Економічного союзу (Москва, 24.09.93);
o Угода про співробітництво у сфері інвестиційної діяльності (Ашгабат, 24.12.93);
o Конвенція про захист прав інвестора (Москва, 28.03.97). Міждержавні акти, що стосуються розв'язання господарських спорів:
o Угода про порядок розв'язання спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності (Київ, 20.03.92);
o Конвенція про правову допомогу і правові відносини з цивільних, кримінальних та сімейних справ (Мінськ, 22.01.93);
o Угода про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських і економічних судів на території СНД (Москва, 06.03.98).
У сфері інтелектуальної власності укладені:
o Угода про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності (Москва, 12.03.93);
o Угода про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав (Москва, 24.09.93);
o Євразійська патентна конвенція (Москва, 09.09.94).
Список використаної літератури:
1. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. - М.:БСЭ, 1998.
2. Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. - М.: ТЕИС, 1994.
3. Дахно I. I. Антимонопольне право. - К.: Четверта хвиля, 1998.
4. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. - К.: Блиц-информ, 1996.
5. Дахно И. И. Патентоведение. - Харьков: Ксилон, 1997.
6. Действующее международное право. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1996. - Т. 1-3.
7. Додонов В. Н., Панов В. П., Румянцев О. Г. Международное право: Словарь-справочник. - М.: ИНФРА-М, 1997.
8. Международное право: Учебник / Под ред. Г. Н. Тункина. - М.: Юрид. лит., 1994.
9. Международное частное право: Действующие нормативные акты. - М.:
10. Изд-во ин-та междунар. права и экономики, 1997.
11. Международное частное право // Сб. документов. - М.: Изд-во "БЕК", 1997.
12. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. - К.: Либідь, 1995.
13. Основы права Европейского Союза: Учеб. пособие / Под ред. С. Ю. Каш-кина. - М.: Белые альвы, 1997.
14. Панов В. П. Международное право: Учеб. материалы. - М.: ИНФРА-М, 1997.
15. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. - Минск: Амалфея, 1999.
16. Шлеплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1999.
17. Шумилов В. М. Международное экономическое право. - М.: Издат.-кон-салтинг. фирма "Де-Ка", 1999.
18. Business Guide to the Uruguay Round. - Geneva: ITC/CS, 1995.
19. Chuan J. С Т. Law of International Trade. - London: Sweet & Maxwell, 1998.
20. Competition law of the European communities. Rules applicable to undertakings. - Brussels, 1990. - Vol. 1.
21. Contemporary business low principles and cases / R. C. Hoeber et al. - 3 ed. - N. Y.: Mac Grow Hill book company, 1986.
22. Oxford Paperback Encyclopedia. - London: Oxford Univ. Press, 1998.
23. Trebilcock Michael J., Howse Robert. The Regulation of International Trade. - London: Routledge, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...