WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система права. поняття та ознаки права - Реферат

Система права. поняття та ознаки права - Реферат


Реферат на тему:
Система права. поняття та ознаки права
Зміст
1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВА 3
2. ФОРМИ ПРАВА 8
3. ПРАВО - РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 14
4. ІНСТИТУТИ ПРАВА І ПРАВОВИХ НОРМ 21
ЛІТЕРАТУРА 25
1. Поняття та ознаки права
Право - система принципів і норм, правила поведінки, які формально закріплюють міру свобод і справедливості.
Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, охороняти і захищати ці відносини. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає основне місце.
Юридичне право - це свобода та обґрунтованість поведінки людей відповідно до чинних нормативно-правових актів та інших джерел права.
Юридичне право поділяється на об'єктивне та суб'єктивне.
Об'єктивне - система всіх правових приписів, що встановлені, охороняються, захищаються державою, мають загальнообов'язковий характер, є критерієм правомірної чи неправомірної поведінки та існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта права.
Суб'єктивне - певні можливості, міра свободи, що належить суб'єктові, який сам вирішує, користуватися ними чи ні.
Ознаки права:
- право - це система правових норм;
- це правила поведінки загального характеру;
- ці правила мають загальнообов'язковий характер;
- вони тісно зв'язані між собою, діють в єдності, складаються в правові інститути, правові галузі;
- формально визначені й закріплені в нормативно-правових актах;
- установлюються, санкціонуються, гарантуються та забезпечуються державою та їх органами;
- у своїй сукупності регулюють суспільні (соціальні) відносини між людьми;
- правила поведінки повинні встановлюватися державою з урахуванням принципів правди, справедливості, гуманізму й милосердя.
Право, як волевиявлення держави - це система загальнообов'язкових, формально визначених, установлених чи санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил поведінки, що тісно між собою зв'язані та регулюють суспільні відносини між людьми в інтересах певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві.
Функції права - це основні напрямки його впливу на суспільні відносини.
Поділяються на загально-соціальні та спеціальні юридичні.
Загально-соціальні функції:
" гуманістична - право охороняє та захищає права людства, народу, людини;
" організаторсько-управлінська - право суб'єктів на розв'язання певних економічних і соціальних проблем;
" інформаційна - право інформує людей про волю законодавця;
" оцінно-орієнтувальна - поведінка людей оцінюється з огляду на закони держави, вказує на безконфліктні, соціально допустимі способи й засоби задоволення потреб людини в межах правомірної поведінки;
" ідеологічно-виховна - право формує у людині певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки;
" пізнавальна - право само виступає як джерело знань.
Спеціальні юридичні функції:
" Регулятивна (статична і динамічна). Спрямована на врегулювання суспільних відносин способом закріплення бажаної поведінки в тих або тих галузях чи інститутах права.
- регулятивно-статична - закріплює суспільний порядок у соціально неоднорідному суспільстві у стані спокою.
- регулятивно-динамічна - забезпечує динамічний розвиток громад. суспільства.
" Охоронна. Спрямована на охорону відповідних систем суспільних відносин, на забезпечення їхньої недоторканності з боку правопорушників, на недопущення правопорушень, усунення їх з життя.
Принципи права - закріплені у праві вихідні нормативно-керівні положення, що характеризують його зміст, основи, зазначенні в ньому закономірності суспільного життя.
" Загальнолюдські.
- закріплення у праві міри свободи людини та забезпечення її основних прав;
- юридична рівність одноіменних суб'єктів у всіх правовідносинах;
- зверхність закону як акта нормативного волевиявлення вищого представницького органу держави;
- взаємопов'язаність юридичних прав і обов'язків;
- регулювання поведінки людей за загальнодозволеним типом правового регулювання;
- діяльність органів і посадових осіб повинна регулюватися за принципом "дозволено те, що прямо передбачено законом";
- правосуддя здійснюється тільки судами;
- юридична відповідальність людини має бути лише за її вину , протиправну поведінку.
" Типологічні. Визначаються як керівні засади, ідеї, що властиві всім правовим системам певного історичного типу, відображають його соціальну сутність.
" Конкретно-історичні. Визначаються як основні засади, що відображають специфіку права певної держави у реальних соціальних умовах (демократизму, законності, гуманізму).
" Галузеві й міжгалузеві. Охоплюють лише одну чи кілька галузей права певної держави (гласності судочинства, принцип повної матеріальної відповідальності).
" Принципи інститутів права. Основні ідеї, що лежать в основі побудови певного інституту права (принцип несприйняття подвійного громадянства, принцип охорони і захисту всіх форм власності).
Отже, право як соціальний регулятор суспільних відносин забезпечує регулювання найбільш важливих потреб та інтересів між людьми як у межах певної країни, так і на землі у взаємовідносинах усього світового співтовариства.
Отже, право - це система загальнообов'язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування суспільних відносин.
2. Форми права
Юридичні норми регулюють поведінку учасників суспільних відносин. Задля цього вони мають бути відомими, виявленими зовні, вираженими у певних формах (джерелах).
Джерела (форми) права - це спосіб зовнішнього прояву правових норм, який засвідчує їх державну загальну обов'язковість.
До джерел права відносять: нормативний акт, правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент, нормативний договір.
Правовий звичай - санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.
Правовий прецедент - рішення компетентного органу держави, якому надається формальна обов'язковість під час розв'язання всіх наступних аналогічних

 
 

Цікаве

Загрузка...