WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосуддя. прокуратура - Реферат

Правосуддя. прокуратура - Реферат

військова), Президія і Пленум, у роботі якого беруть участь усі судді Верховного Суду України. Верховний Суд України розглядає справи, які належать до його компетенції, переглядає рішення і вироки судівнижчого рівня, визначає та узагальнює судову практику, аналізує судову статистику, дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування законодавства, що виникають у зв'язку з розглядом судових справ, а також здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Другу систему складають судові органи, покликані здійснювати правосуддя в господарських відносинах, - арбітражні суди. Згідно з Законом України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 року з наступними змінами і доповненнями первинну ланку цієї системи становлять Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя.
Найвищім органом у вирішенні господарських спорів і здійснення нагляду щодо рішень арбітражних судів первинної ланки та контролю їх діяльністю є Вищий арбітражний суд України. Він складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:
" пленуму Вищого арбітражного суду;
" президії Вищого арбітражного суду;
" судових колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов.
Вищий арбітражний суд України має такі повноваження:
" вирішує господарські справи, віднесені до його компетенції законодавством України;
" переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови арбітражних судів первинної ланки;
" здійснює організаційне керівництво арбітражними судами;
" здійснює їхні повноваження, надані йому законодавством.
Прокуратура - єдина централізована система державних органів, які від імені України здійснюють нагляд за точним виконанням та єдиним застосуванням законів через своєчасне виявлення правопорушень, вжиття заходів щодо їх усунення і притягнення винних до відповідальності.
Діяльність органів прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань на:
" закріплені Конституцією України незалежність держави, суспільний і державний лад, політичну та економічну систему, права національних груп і територіальних утворень;
" гарантовані Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини і громадянина;
" основи демократичного устрою державної влади, правовий статус місцевих рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування.
На органи прокуратури України покладено такі функції:
" підтримання державного обвинувачення в суді;
" представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
" нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, судове слідство;
" нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі вжиття інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Основні принципи організації та діяльності органів прокуратури полягають у тому, що вони:
" становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням прокурорів за ієрархією;
" здійснюють їхні повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їхніх органів;
" захищають у межах їхньої компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національності чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;
" вживають заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб. Які допустили ці порушення;
" діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо їх зміцнення.
Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.
Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян та виконуються невідкладно або в передбачені законом чи визначені прокурором строки.
Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.
Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, призначуваний на посаду Президентом України за згодою Верховною Радою України; з посади його звільнює Президент України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що матиме наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України - 5 років.
Слідчі прокуратури провадять попереднє слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їхньої підслідності, а також в інших справах, переданих їм прокурором.
3. Вища рада юстиції України
Згідно з Конституцією України (ст. 131), в Україні діє Вища рада юстиції, яка складається з двадцяти членів.
Верховна Рада України, Президент України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції.
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.
До відання Вищої ради юстиції належить
внесення подань про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.
Література
1. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000. - 734с.
2. Правознавство: Навч. посібник / В.І. Бобер, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 704с.
3. Основи правознавства: Проб. Підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Ірпінь, 1997. - 416с.

 
 

Цікаве

Загрузка...