WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосуддя. прокуратура - Реферат

Правосуддя. прокуратура - Реферат


Реферат на тему:
Правосуддя. прокуратура
Зміст
1. Конституційний Суд України 3
2. Суди загальної юрисдикції. Прокуратура 6
3. Вища рада юстиції України 11
Література 12
1. Конституційний Суд України
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на території України.
Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності судів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.
Конституційний Суд України ухвалює рішення та дає висновки у справах щодо:
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згода на їхню обов'язковість;
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;
офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Рішення і висновки Конституційного Суду України з зазначених питань є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Питання про конституційність зазначених нормативних актів розглядаються за зверненнями:
Президента України;
не менш як 45 народних депутатів України;
Верховного Суду України;
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визначаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення чи надрання ними чинності.
Закони, інші правові акти або їхні окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність од дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Конституційний Суд України не має повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до судів загальної юрисдикції.
Конституційний Суд України складається з 18 судів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням лише на один трирічний строк.
2. Суди загальної юрисдикції. Прокуратура
Якщо правові питання діяльності Конституційного суду України нині вже здебільшого вирішені, то система судів загальної юрисдикції в Україні ще чекає на докорінну реформу. Конституцією України визначено, що ця система має будуватися за принципами територіальності і спеціалізації.
Принцип територіальності означає, що юрисдикція окремих ланок судової системи поширюється на певні території, які можуть збігатися або не збігатися з адміністративно-територіальними одиницями. Побудова судової системи за принципом територіальності з урахуванням зв'язку між населеними пунктами забезпечує наближення судів до населення.
Спеціалізація судів і суддів з розгляду справ певних категорій сприяє підвищенню професіоналізму суддів завдяки поглибленому вивченню окремих галузей законодавства та практики його застосування, а тому більш надійному захисту прав і законних інтересів громадян.
Найвищім органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Передбачено також існування вищих судових органів спеціалізованих судів (відповідних вищих судів), а також апеляційних та місцевих судів.
Ці конституційні положення мусять дістати розвиток у поточному законодавстві. Маючи на увазі прийняття відповідно закону у найближчому майбутньому в п. 12 "Перехідних положень" Конституції України передбачено продовження повноважень Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду України до сформування нової системи судів загальної юрисдикції, але не довше ніж 5 років. Продовжено повноваження і суддів всіх судів в Україні, обраних чи призначених до набуття чинності конституцією України, до закінчення строку, на який вони були обрані чи призначені.
Тим самим на певний час зберігається фактичне паралельне існування двох судових систем, очолюваних відповідно Верховним Судом України і Вищім арбітражним судом України.
У межах першої системи первинною ланкою є районні (міські суди), які розглядають усі цивільні і кримінальні справи, за винятком тих, які належать до компетенції судів вищого рівня.
Другу ланку цієї системи становлять Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, Київський і Севастопольський міські суди. Ці суди розглядають більш складні цивільні і кримінальні справи, а також переглядають рішення і вироки судів першої ланки. В них існують окремі судові колегії в цивільних і кримінальних справах, а також Президія суду.
До цієї самої системи належать військові суди, організація яких не пов'язана з адміністративно-територіальним поділом, а відбиває структуру Збройних Сил України. Тут першою ланкою є військові суди гарнізонів, а другою - військові суди військових регіонів і Військово-Морських сил України.
Існують також міжрайонні (окружні) суди, які створюються для забезпечення колегіального розгляду справ районними народними судами, до яких обрано недостатню кількість суддів. Чітку спеціалізацію має міжобласний суд, який розглядає справи, що виникли на так званих режимних об'єктах або так чи інакше пов'язані з необхідністю забезпечення охорони державної таємниці.
Найвищою ланкою цієї системи є нині Верховний Суд України, в якому є три судові колегії (у цивільних справах, у кримінальних справах і

 
 

Цікаве

Загрузка...