WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судова діяльність в Україні - Реферат

Судова діяльність в Україні - Реферат

було притягнуто до відповідальності, а жодного невинного небуло покарано.
Кримінальне судочинство має такі стадії:
" порушення кримінальної справи;
" попереднє розслідування;
" віддання обвинуваченого до суду;
" судовий розгляд;
" касаційне провадження;
" виконання вироку;
" провадження в порядку нагляду;
" відновлення справи за нововиявленими обставинами.
Усі ці стадії тісно пов'язані та складають єдину систему кримінального судочинства або кримінального процесу.
Порядок здійснення кримінального судочинства визначається Кримінально-процесуальним кодексом України, що його було затверджено Законом УРСР від 28 грудня 1960р. Кодекс складається з 8 розділів, 36 глав (понад 450 статей з урахуванням статей, додатково включених до першої його редакції).
Він регламентує:
підстави і принципи провадження у кримінальних справах;
підсудність - категорії кримінальних справ, що їх мають право розглядати певні види загальних судів України;
статус учасників процесу, їхні права та обов'язки;
обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві, - підстави й порядок вирішення заявлених відводів щодо окремих учасників процесу;
предмет доказування, види і порядок подання доказів;
види і реквізити протоколів, що складаються в процесі провадження у кримінальній справі;
порядок обчислення процесуальних строків, види і порядок відшкодування судових витрат;
приводи і підстави, порядок порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні;
органи дізнання і попереднього слідства;
повноваження органів дізнання та порядок його провадження;
підслідність кримінальних справ і порядок провадження попереднього слідства;
порядок притягнення як обвинуваченого, строки, примусові заходи, зміна і доповнення обвинувачення, порядок отримання показань обвинуваченого;
запобіжні заходи (підписка про невиїзд, взяття під варту та ін.);
порядок виклику, проведення допиту з урахуванням специфічних ознак допитуваного, оформлення результатів допиту;
порядок проведення та оформлення результатів очної ставки, пред'явлення для пізнання;
підстави, час, умови, оформлення результатів обшуку і виїмки;
порядок проведення та оформлення результатів огляду, відтворення обстановки та обставин події;
порядок призначення і проведення експертизи, види експертиз;
підстави й порядок, процедура зупинення, відновлення та закриття слідства;
форми, підстави й порядок закінчення попереднього слідства;
порядок здійснення нагляду прокурора за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства;
порядок оскарження дій слідчого й прокурора;
процедуру провадження справ у суді першої інстанції (віддання обвинуваченого до суду і підготовчі дії до судового засідання, підготовча частина судового засідання, судове слідство, судові дебати й останнє слово підсудного, постановлення вироку);
процедуру провадження справ у касаційній та наглядній інстанціях;
порядок виконання вироку, ухвали й постанови суду;
вжиття примусових заходів медичного характеру;
процедуру провадження за протокольною формою досудового готування матеріалів;
особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.
5. Конституційне судочинство
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на території України.
Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності судів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.
Конституційний Суд України ухвалює рішення та дає висновки у справах щодо:
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згода на їхню обов'язковість;
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;
офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Рішення і висновки Конституційного Суду України з зазначених питань є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Питання про конституційність зазначених нормативних актів розглядаються за зверненнями:
Президента України;
не менш як 45 народних депутатів України;
Верховного Суду України;
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визначаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення чи надрання ними чинності.
Закони, інші правові акти або їхні окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність од дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Конституційний Суд України не має повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до судів загальної юрисдикції.
Конституційний Суд України складається з 18 судів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням лише на один трирічний строк.
Література
1. Основи правознавства: Проб. Підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Ірпінь, 1997. - 416с.
2. Правознавство: Навч. посібник / В.І. Бобер, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 704с.

 
 

Цікаве

Загрузка...