WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судова діяльність в Україні - Реферат

Судова діяльність в Україні - Реферат

адміністративно-правових відносин, окремепровадження);
провадження справ у касаційній і наглядній інстанціях;
виконання судових рішень;
цивільно-процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства, позови до іноземних держав, судові доручення і рішення іноземних судів, застосування положень міжнародних договорів.
3. Господарське судочинство
Згідно з Конституцією України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражним судом. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. Статус і система арбітражних судів визначаються законом УРСР "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991р.
В Україні діють Вищій арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду можуть утворюватися й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди тощо).
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (в тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Арбітражні суди вирішують господарські спори в порядку позовного провадження. Справи про банкрутства розглядаються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банкрутство".
Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
державних та інших органів, які звертаються до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
прокурорів та інших заступників, які звертаються до арбітражного суду в інтересах держави.
Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-якого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби чи державної контрольно-ревізійної служби.
Арбітражним судам підвідомчі справи:
у спорах, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів і підстав, зазначених у законодавстві;
про банкрутство;
за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції.
Підвідомчім арбітражним судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів пов'язаних із задоволенням державних потреб.
Арбітражні суди не розглядають справи зі спорів, що виникають під час погодження стандартів і технічних умов; про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни та тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановленні за угодою сторін; з інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод відносно до відання інших органів.
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні Вищому арбітражному судові.
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
де однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради чи обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
матеріали, які містять державну таємницю;
що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами України, згоду та обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Вищій арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
Судочинство в господарських справах здійснюється в порядку передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України від 6 листопада 1991р. він містить 14 розділів (122 статті) та регламентує:
порядок порушення справ в арбітражному суді, форму та інші загальні засади арбітражного процесу;
процедуру доарбітражного врегулювання господарських спорів;
питання підвідомчості справ арбітражним судам, підсудності справ, категорії господарських спорів, що мають розглядатися окремими ланками системи арбітражних судів України;
коло учасників арбітражного процесу, роль в арбітражному процесі, права та обов'язки арбітра, сторін, третіх осіб, прокурора, інших осіб, які беруть в ньому участь;
поняття, види і правила оцінки доказів;
склад арбітражних витрат, їх розподіл між сторонами;
порядок установлення, обчислення, зупинення і закінчення процесуальних строків, а також їх відновлення і продовження;
форму і зміст позовної заяви, правила визначення ціни позову, перелік документів, що додаються до позовної заяви, процедури об'єднання позовних вимог, подання відзиву на позовну заяву, зустрічного позову;
порядок прийняття позовної заяви та підстави для відмови в її прийнятті, дії арбітра з порушення провадження у справі та готування її до розгляду;
підстави, заходи та умови скасування забезпечення позову;
процесуальні питання розгляду і вирішення господарських спорів (строки, склад суду, порядок ведення засідання і винесення рішення у справі);
порядок перевірки рішень, постанов, ухвал арбітражних судів вищими судовими інстанціями, підстави, строки і процедура їх перегляду;
порядок набрання рішенням, ухвалою, постановою законної сили, зміст і порядок виконання наказу арбітражного суду, процедура відстрочення або розстрочення виконання зазначених документів, повороту виконання рішення, постанови.
4. Кримінальне судочинство
Кримінальне судочинство - це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду з порушення, розслідування і судового розгляду кримінальних справ, а також із вирішення суддею питань, пов'язаних із виконанням вироку.
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону, щоб кожного, хто вчинив злочин,

 
 

Цікаве

Загрузка...