WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судова діяльність в Україні - Реферат

Судова діяльність в Україні - Реферат

судах та інших державнихорганах в України діє адвокатура. У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справ у закритому засіданні суду допускається лише у випадках, установлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства. Рішення судів з усіх категорій справ проголошуються публічно. Перебіг судового процесу фіксується за допомогою магнітозапису та відеознімання.
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, установлених законом. Сторони мають право оскаржити рішення суду першої інстанції у справі в порядку апеляції, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка має право переглянути справу за сутністю, або касації, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка перевіряє їх законність та обґрунтованість і затверджує рішення або вирок у справі чи скасовує його та повертає справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Рішення, вироки та ухвали, винесені судовими колегіями Верховного Суду України, а також постанови суддів Верховного Суду України є остаточними і не підлягають апеляційному чи касаційному оскарженню. Вони можуть бути переглянуті лише після набрання ними чинності в порядку судового нагляду.
Обов'язковість рішень суду. Рішення або вирок суду у справі проголошуються від імені держави, мають силу закону та є обов'язковими для виконання на території України всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями та окремими громадянами.
Переважно колегіальний порядок розгляду справ у всіх судах. У суді першої інстанції кримінальні й цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним і Цивільним процесуальним кодексами. Розгляд справ у судових колегіях обласних судів, Київського міського суду в касаційному порядку, а в судових колегіях Верховного Суду України - в касаційному порядку й порядку нагляду здійснюється у складі трьох судів. Президія обласного, Київського міського суду розглядає справи за наявності більшості членів президії. Пленум Верховного Суду України розглядає справи за наявності не менш як 2/3 його складу.
Національна мова судочинства. Судочинство в Україні провадиться українською мовою чи мовою більшості населення місцевості. Особам, що беруть участь у справі, але не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою.
Рівні права народних засідателів і суддів у здійсненні правосуддя. Народні засідателі у здійсненні правосуддя користуються усіма правами судді.
Участь у судочинстві представників громадських організацій і трудових колективів. У судочинстві в цивільних і кримінальних справах у порядку, встановленому законодавством України, допускається участь представників громадських організацій і трудових колективів.
Недоторканість особи. Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених кримінально-процесуальним законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи перепинити його у повноважені на те законом органи можуть удатися до тримання особи під вартою як до тимчасового запобіжного заходу, обґрунтованість якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин із моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість із моменту затримання захищати себе особисто чи користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право будь-коли оскаржити в суді його затримання. Про арешт або затримання людини належить негайно повідомити родичів заарештованого чи затриманого.
Недоторканість житла. Не допускається проникнення житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку в процесі здійснення кримінального судочинства інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Законом можуть бути визначені також інші принципи судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.
2. Цивільне судочинство
Цивільне судочинство - порядок розгляду справ із спорів, що виникають із цивільних, сімейних, трудових правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справ окремого провадження.
Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, у яких громадянин знаходиться з державним органом чи посадовою особою, можуть бути пов'язані із скаргами:
на неправильності у списках виборців та списках громадян, які мають право брати участь у референдумі;
на дію органів і службових осіб у зв'язку з накладанням адміністративних стягнень;
на неправомірні дії службових осіб, які зачіпають права громадян, віднесені законом до компетенції суду, та з іншими випадками порушення прав громадян у цій сфері суспільних відносин.
Справи окремого провадження пов'язані з захистом не суб'єктивних прав, а інтересів, що охороняються законом. У порядку окремого провадження розглядаються справи:
про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним;
про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим;
про усиновлення дітей, які проживають на території України;
про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;
про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника;
про оскарження нотаріальних дій або відмову у вчиненні їх.
Цивільне судочинство здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
Цивільний процесуальний кодекс України складається з 6 розділів, 59 глав (понад 428 статей).
Він регламентує:
загальні засади цивільного судочинства, склад суду, підвідомчість цивільних справ, види доказів у справі та ін.;
статус осіб, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки;
провадження справ у суді першої інстанції (позовне провадження, провадження у справах, що виникають з

 
 

Цікаве

Загрузка...