WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судова діяльність в Україні - Реферат

Судова діяльність в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Судова діяльність в Україні
ЗМІСТ
1. Поняття, основні ознаки та принципи правосуддя в Україні 3
2. Цивільне судочинство 10
3. Господарське судочинство 12
4. Кримінальне судочинство 16
5. Конституційне судочинство 19
Література 22
1. Поняття, основні ознаки та принципи правосуддя в Україні
Третя за традиційною послідовністю гілка державної влади - судова посідає далеко не останнє місце в механізмі держави. Органи судової влади мають свою чітко визначену Конституцією і законами України компетенцію і діють відносно незалежно від органів законодавчої і виконавчої влади, відіграючи винятково важливу роль у загальній системі стримувань і противаг, яка передбачається принципом поділу влади.
Правосуддя - особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосовних до прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та кримінальних справ і застосування встановлених законом карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправлення невинних.
Традиційно правосуддя визначається як розгляд і вирішення судами кримінальних, цивільних та інших справ, що здійснюються в особливій процесуальній формі. Залежно від характеру тих життєвих ситуацій, які вимагають рішень, розрізняють види здійснення правосуддя - конституційне, адміністративне, цивільне і кримінальне судочинство.
Згідно зі ст.55 Конституції України кожному громадянинові гарантується право на захист у суді його порушених прав і свобод.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Суди є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої і виконавчої влади. Делегування функції судів, а також привласнення цих функції іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Завданнями правосуддя є:
всебічне зміцнення законності і правопорядку;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням;
охорона від будь-яких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем, соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;
виховання громадян у дусі точного й неухильного виконання Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян;
виправлення й перевиховання осіб, які порушили закон.
До основних ознак правосуддя слід віднести:
здійснення правосуддя спеціальними державними органами - судами (суддями), які у своїй діяльності є незалежними і підкоряються тільки законові;
розгляд будь-яких справ у судах із дотриманням особливого порядку, регламентованого процесуальним законом, - порядку судочинства;
загальнообов'язковість будь-яких судових рішень у справах, що проголошуються ім'ям України і мають силу закону.
Судочинство здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими організаціями спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Систему загальних судів України складають Верховний Суд України, Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.
Правосуддя здійснюють професійні судді. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.
Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією та законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначають на посаду судді вперше.
Принципи здійснення правосуддя - закріпленні в законі основні державно-політичні та правові ідеї щодо завдань і порядку здійснення процесу судочинства, його стадій та інститутів по всіх категоріях справ. Порушення принципів здійснення правосуддя є підставою для скасування судового рішення у справі.
Принципи здійснення правосуддя визначаються ст.129 Конституції України та Законом УРСР "Про судоустрій України", кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним законодавством України.
Принципи:
Здійснення правосуддя тільки судом. Суд - єдиний орган у державі, наділений правом здійснювати правосуддя. Будь-які інші державні органи або громадські організації не можуть виконувати функцій суду.
Законність. Правосуддя в Україні здійснюється в точній відповідності з законодавством України. У випадках, передбачених міжнародними угодами, суди України застосовують законодавство відповідно до порядку, встановленого цими угодами.
Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і матеріального стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Забезпечення доведеності вини. Особа, яка скоїла правопорушення, може бути притягнута до відповідальності лише за умов доведеності її вини в судовому засіданні. Особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Загальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказі в і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Сторони в процесі здійснення судочинства мають рівні права. Обвинувальний ухил у процесі розгляду кримінальних справ є неприпустимим.
Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Тільки представник спеціального державного органу - прокуратури має право здійснювати цю функцію в процесі кримінального судочинства. При цьому прокурор керується лише вимогами закону та об'єктивною оцінкою зібраних у справі доказів.
Забезпечення обвинуваченому права на захист. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у

 
 

Цікаве

Загрузка...